Syv skarpe


Erhverv Norddanmarks medlemsmagasin har i tidens løb præsenteret bestyrelsens medlemmer og andre centrale personer i organisationen i form af deres holdning til syv spørgsmål:
  • Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
  • Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
  • Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
  • Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
  • Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
  • Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
  • Hvad skal Nordjylland satse på i fremtiden?

Klik herunder og læs svarene:


+ Anders Hjulmand - tidligere formand

Advokat, Advokatfirmaet HjulmandKaptain

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er jeg fordi jeg ønsker at støtte erhvervslivets regionale organisation. Samtidig er det et forum for spændende aktiviteter - og et godt sted at skabe og pleje netværk. Erhverv Norddanmark er erhvervslivets mødested uden brancheafgrænsning og uden partipolitisk indvirken.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg brænder for Nordjyllands udvikling - vel vidende at erhvervslivets udvikling er en nødvendighed for at få en positiv cirkel, hvor vi fastholder og udvikler kompetencepersoner i regionen. Jeg vil være med til at gøre en forskel gennem Erhverv Norddanmark.

Jeg har altid brændt for udvikling af den nordjyske landsdel, så den også fremover vil være et godt sted at bosætte sig, at have sit arbejde, at lade børnene vokse op, at få sine fritidsinteresser opfyldt. Med nordjysk beskedenhed: Et af de bedste steder at leve.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Ikke noget konkret, men der er mange mennesker, der gør en forskel såvel lokalt som regionalt og internationalt - mennesker, der brænder for at hjælpe med det de nu kan. Nogen på det humanitære område, andre på det kulturelle; der er ingen grænser for hvor der kan gøres en forskel. Det er mennesker, som jeg beundrer.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Jeg læser meget og stort set hver dag, både fag- og skønlitteratur. Mit arbejde gør at der bliver en overvægt af faglig karakter. Jeg er i gang med "Legal risks", en spændende bog inden for mit fag, der beskriver hvorledes virksomheder kan minimere deres risici inden for juridiske forhold, hvilket kan gøres meget systematisk. Det er vigtigt at være tryg når man driver virksomhed, og det er blandt andet en af advokatens opgaver at sikre denne tryghed mest muligt.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Vi har mange små og mellemstore virksomheder, der er både forandringsvillige og hurtigt omstillelige. Der et stort udviklingspotentiale i regionen. Vi er gode til at samarbejde. Vi har forholdsmæssigt flere overlevende iværksættere end andre dele af landet - og en overrepræsentation af folk, der tør starte selv. Vi har en dygtig arbejdskraft, fornuftige lønninger i forhold til andre egne og en god infrastruktur. Og så rummer Nordjylland stor kreativitet og villighed til at være innovativ.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
At der ikke er tiltrækningskraft nok for den dygtige arbejdskraft og for nye virksomheder, fordi der ikke etableres alt det, der er nødvendigt for at tiltrække og fastholde. Det er vigtigt at der på politisk niveau er tilstrækkelige ambitioner til langsigtet tankegang, der blandt andet sikrer et stærkt kulturelt miljø. Det må der arbejdes systematisk og koordineret med og ambitionerne skal være høje. Det er nødvendigt at erkende, at det altså koster mange investeringer at komme ind i og blive i den positive cirkel. Der skal satses og jeg mener ikke, at man satser nok.

Det er nødvendigt med fokus på at udvikle den store skare af små og mellemstore virksomheder. Mange har det godt nok, men ejeren ønsker ikke altid ekspansion - heller ikke selv om den ligger lige for. Det er også en udfordring at sikre den nødvendige kapital til ejerne og til generationsskifter, der kan være med til at sikre en videreudvikling af virksomhederne.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Først og fremmest skal vi sikre, at der er tilstrækkelig tiltrækningskraft. Vi skal være opmærksomme på hvad der er forudsætninger for en sådan tiltrækningskraft og sørge for, at der bliver skabt en positiv udvikling.

Vi skal være dygtigere end andre - og satse på det. Vi skal skabe grobund for at uddannelsesniveauet bliver højnet. Vi skal udvikle samarbejder, der kan løfte i flok, så for eksempel mindre virksomheder opnår større fælles styrke. Vi skal sikre at kulturtilbuddene bliver unikke, så også den veluddannede del af arbejdsstyrken vil befinde sig godt i Nordjylland. Og erhvervslivet, det offentlige og uddannelsesinstitutionerne skal sammen skabe grobund for at innovationen trives.

Vi skal også satse på styrkepositioner som turisme, for herigennem kan der skabes spændende kulturelle muligheder, der kan være til gavn for regionens befolkning. Og så skal vi sikre, at Nordjylland har de allerbedste rammebetingelser for erhvervslivet, for det vil skabe den positive cirkel. Der skal investeres nu - så høstes der på sigt.


+ Peter Freiesleben - næstformand

Koncernadministrerende direktør, Arctic Group

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er helt klart netværket, der har betydning, men også at det er en forening, der har indflydelse på det erhvervspolitiske. For alle erhvervsfolk i regionen er det en god platform at udvikle forretning og ikke mindst netværk på.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg er født og opvokset i Aalborg, dog med en lille afstikker til trekantsområdet. Jeg har i to omgange siddet i bestyrelsen - første gang i 90´erne hvor forudsætningerne for bestyrelsens arbejde var noget anderledes end i dag. Og igen fra 2008 og det er glædeligt at der nu er udarbejdet en ny og målrettet strategi 2010-2013 med klare fokusområder og højere grad af synlighed. Jeg er overbevist om, at vi kommer til at flytte nogle holdninger i de kommende år.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Ofte er det personen, der sidder for enden af bordet, der fremhæves som forskellen og den person er da også vigtig. Men jeg er egentlig mere interesseret i de resultater virksomheder opnår og hvordan de gør det med de ressourcer, der er til stede. Så direkte forbilleder har jeg ikke.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Det er mangfoldigt, gerne biografier, men også litteratur om nye trends inden for ledelse og medarbejder- og forretningsudvikling. Lige nu læser jeg Rasmus Ankernsens bog "Leder DNA" og den nye, der hedder "Guldminerne". Her er en ung fyr, der kan bringe ledelsesbegreber ned til noget meget jordnært, hvad det jo i bund og grund er.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrker?
Det er mangfoldigheden og vores lange tradition for logistik og købmandsskab og så den store iderigdom og gå på mod. Der er mange, der virkelig oprigtigt holder af vores unikke landsdel. Og der er mange spændende virksomheder, som man sjældent hører om.

Og så skal Aalborg Universitet nævnes. Der er gjort et fantastisk stykke arbejde de sidste 25 år - det har medført at mange virksomheder og kompetencer har valgt Nordjylland at drive virksomhed i. Men erhvervslivet skal nu i højere grad sammen med universitet prioritere hvor indsatserne skal være. For 25 år siden var erhvervslivet i Nordjylland nok ikke klar til det - det er vi i dag. Så de mange forsknings- og tilskudskroner i højere grad prioriteres.

Hvad anser du for Nordjyllands største svaghed?
Mangel på samarbejde både på tværs politisk og erhvervsmæssigt, det kan vist ikke siges klarere. Vi mister vores konkurrenceevne dag for dag hvis vi ikke i fremtiden formår sammen at prioritere de mere og mere knappe ressourcer, der er til stede. Man kan jo ikke alt alle steder, det handler om bevidste valg og fravalg.

Hvad skal Nordjylland satse på?
En ens- og målrettet erhvervsstrategi med fokus på tre-fire områder, som de knappe økonomiske og menneskelige ressourcer rettes mod. Fejlen er ofte og at man vil for meget og det samme alle steder. Vi er gode til blandt andet fødevarer og software. Vi skal finde ud af om vi skal kaste endnu flere ressourcer ind i udvikling af disse områder eller om det er noget helt tredje, der skal satses på. Vi skal se mod Nordatlanten - i Sydnorge og Vestsverige har vi mulighed for yderligere at skabe netværk og relationer til nogle at de mest økonomisk velstillede områder i verden og vi har allerede et godt stykke af vejen det samme mindset.

Vi skal udvikle infrastruktur - vi er godt i gang. Aalborg Havn ligger strategisk og kan udbygges i modsætning til mange andre havne i Danmark - et strategisk godt valg bystyret traf, da havnen blev udflyttet. Lufthavnen er godt på vej, vi mangler dog ruter til store forbindelseslufthavne såsom London Heathrow, Frankfurt og Paris. Og så den teknologiske udvikling - verdens hurtigste internet og det mobile telefonnet - skal virke overalt. Desuden skal vi fortsat udvikle uddannelsesinstitutionerne og tiltrække og fastholde virksomheder, der igen kan tiltrække og fastholde kompetencerne. Alle har vist over de sidst par år erkendt at fundamentet for udvikling og velstand/købekraft skabes i det private erhvervsliv og når alle er i arbejde.


+ Henning Julin - tidligere kasserer

Lektor, cand. jur., HJuridisk Konsulent

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
25 års medlemskab har givet mig et fantastisk stort netværk, tillige med spændende foredrag og arrangementer af forskellig art.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Det er en naturlig ting, at tage et medansvar for den forening man er medlem af, og især i en erhvervsforening kan megen indvunden erfaring anvendes.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Mine forbilleder er flere, og på mange niveauer i erhvervslivet. Vigtigt for mig har været, at de hele tiden husker på mennesket i den ansatte, og tænker på hvorledes man kan støtte dem i deres personlige udvikling. Lars Mahler, netop pensioneret direktør fra Tech College Aalborg, er denne type, og har dokumenteret værdierne i denne tankegang.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Jyllands-Posten har en fremragende daglig opdatering på, især, det jyske erhverv, men ellers er det litteratur om jura og ledelse.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
På god vis har befolkningen i Nordjylland formået at omstille sig fra et industrisamfund til et vidensamfund. Jeg ser erhvervsskolerne som en vigtig faktor i denne forbindelse, og den har vist, at vi har mennesker i alle aldersgrupper, der ønsker at tage et ansvar, og drive processen videre - veluddannede som de bliver på skolerne.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
Vi har en tendens til, at hænge lidt i bremsen, når vi ser på især kulturlivets muligheder for at udvikle sig. Begrænsninger i udfoldelsen har været for store i mange år, men over de seneste få år, ser det ud til, at politikerne har fået et nyt syn på dette, og jeg tror på, at vi - hvis linjen fortsætter - kommer i mål med en kultur, der er til gavn for såvel turister som lokalbefolkningen.

Hvad skal Nordjylland satse på frem mod 2015?
Det ligger lige for, at tale om erhvervslivet, men også en nænsom behandling af vores naturområder er vigtig. Jeg tænker især på, at der bør indrettes stier i naturen for såvel gående som cyklende med indbyggede "åndehuller" og motionsapparater af naturlige materialer for især børn - i alle aldre. Jammerbugt Kommune har formået at etablere flere af den slags områder, hvor man kan udfordre sig selv og naturen, og trygt kan gå ad sikre stisystemer. Det vil gøre Nordjylland spændende for tilflyttere, især børnefamilier, til gavn for erhvervslivet, og turister - som vi ikke kan udelade, da de bruger mange penge under deres ferier.


+ Karen Bock - tidligere bestyrelsesmedlem

Direktør, ProDomus

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er jeg fordi det efter min mening er den forening, der repræsenterer nordjysk erhvervsliv og hvor jeg samtidig har mulighed for at få et stærkt netværk. Erhverv Norddanmark er rigtig god til at være synlig og blande sig i debatten. Dertil kommer at Erhverv Norddanmark holder mange kurser og møder med mulighed for både at blive klogere og møde nye spændende mennesker.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Det ligger i min natur at søge indflydelse de steder, hvor jeg engagerer mig og den største indflydelse på en forening får man igennem et aktivt bestyrelsesarbejde samt et endnu bedre og aktivt netværk.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Der er mange, men blandt andre Asger Aamund. Han siger sin mening uanset om det er "politisk korrekt" eller ej.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Der ligger en "bunke" faglitteratur, som relaterer sig til mit arbejde i ProDomus.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Det mener jeg er arbejdsstyrkens fleksibilitet og loyalitet. Endvidere har vi blandt andet et lavt sygefravær, lavere etableringsomkostninger og lavere grundpriser. De fleste kommuner i Nordjylland er meget erhvervsvenlige og interesserede i at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder. Aalborg Universitet er helt sikkert et kæmpeaktiv for området, idet det tiltrækker studerende og forskere. Desuden er der et helt unikt samarbejde mellem universitetet og det nordjyske erhvervsliv, som er med til at skabe udvikling og vækst i området.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
Nordjylland er ikke så god til at sælge sig selv og tiltrække nye virksomheder. Ingen tvivl om at mange kommuner gerne vil, men jeg tror janteloven og en tradition for ikke at mase på eller føre sig frem, gør at vi ikke er nok fremme i skoene for at gøre opmærksomme på hvilke styrker og muligheder der er i området.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Vi skal blive - meget - bedre til at fastholde de færdiguddannede fra Aalborg Universitet og fra de øvrige uddannelsesinstitutioner i området og det kan vi kun gøre ved at have attraktive jobs og arbejdspladser. Vi skal naturligvis have et attraktivt og alsidigt kultur- og foreningsliv, der matcher, hvad øvrige storbyer i Danmark kan byde på. Samtidig skal vi have attraktive, prisbillige boligtilbud og spændende rekreative områder. Vi skal gøre det let at etablere sig i Nordjylland - både som enkeltperson og som virksomhed. Vi skal fejre vore succeser og vi skal opmuntre og hjælpe de, som tør og vil gå foran med de gode eksempler. Vi skal bringe de gode historier frem, finde rollemodeller både i form af succesfulde virksomheder og enkeltpræstationer.


+ Lars Mahler - tidligere bestyrelsesmedlem

Arkitekt m.a.a., tidligere direktør, Tech College Aalborg

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
En virksomhed kan ikke leve af nærvær alene - der er brug for netværk. I Erhverv Norddanmark får man først og fremmest adgang til et netværk af ligestillede virksomheder med ofte samme problemstillinger i forhold til det lokalsamfund, vi er en del af. Gennem organisationen er der også adgang til de lokalpolitiske beslutningstagere, så man har indflydelse på de politiske beslutninger, der berører erhvervslivet. Og på det faglige niveau giver medlemskabet mig en kontakt til Aalborgregionens virksomheder, som er værdifuld blandt andet i forhold til fortsat at kunne skaffe praktikpladser til erhvervsskolernes elever.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Det er jeg for med den viden, som jeg har på området, at kunne bidrage til at sætte uddannelsessektoren yderligere på dagsordenen i Erhverv Norddanmark. Det er vigtigt til stadighed at arbejde for at gøre Aalborg til en endnu bedre uddannelsesby - og i den forbindelse huske, at Aalborg blandt andet har nogle rigtigt stærke erhvervsskoler.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Der er nogle mennesker, som jeg er betaget af og som på forskellig vis har været med til at præge mig. På det pædagogiske område er det arkitekten Johan Otto von Spreckelsen, som viste sig som en fremragende pædagog i forbindelse med mine studier og som jeg efterfølgende holdt kontakt med helt til hans død i 1987. Fagligt er der flere erhvervsfolk, der virkelig brænder for det vi laver på blandt andet erhvervsskolerne. Skal jeg nævne én bestemt, må det blive Jørgen Mads Clausen, som har stor respekt for de faglige uddannelser og i mange sammenhænge har været med til at sætte dagsordenen. Jeg sætter pris på ham både som menneske og som leder. Og fra det politiske niveau vil jeg nævne Margrethe Vestager, som jeg i min egenskab af formand for Foreningen af Skoleledere havde et rigtig godt samarbejde med i hendes ministertid.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Den vigtigste bog er "Fornyelsens element" af Robert H. Waterman, som også har skrevet blandt andet "Hvad gør de bedste bedre?". Det er en glimrende bog om ledelse - ganske vist ud fra amerikanske principper, men meget kan overføres til Danmark. Jeg er også meget betaget af Edward de Bonos "Tænkt kreativt".

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Det er en styrke, at erhvervslivet består af mange små og mellemstore virksomheder, for det giver fleksibilitet i forhold til udvikling og tilpasning. Nordjylland har et stærkt erhvervsliv, blandt andet inden for fødevaresektoren, i metalindustrien og på turistområdet, ligesom regionen er præget af mange spændende it-virksomheder. Og så har vi en god uddannelsessektor, der er med til at give virksomhederne styrke, så de får mere ud af de muligheder, der tegner sig for dem.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
Den betydeligste svaghed er at vi ligger i en blindtarm. Det burde ikke være afgørende, men det er det tydeligvis, i hvert fald endnu. Derfor skal vi være endnu bedre end de andre for at kunne klare os. Det er også en svaghed, at der er tradition for et modsætningsforhold mellem Aalborg og Vendsyssel. Det er blevet bedre end for blot få år siden, men der er stadig meget at arbejde med.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Der er god mening i at forsøge at danne stærke erhvervsklynger, for eksempel sådan som det er gjort af en lang række aktører inden for mobil- og trådløssektoren i foreningen NorCOM. Også på andre områder må virksomheder finde sammen om fælles mål og strategier. Det kan blandt andet være inden for fødevareindustrien, jern- og metalområdet, turismen og byggesektoren, for disse områder er alle præget af gode små og mellemstore virksomheder, der kan have fordel af at arbejde sammen i klynger.

Vi skal blive bedre til at koble virksomheder og vidensinstitutioner. Og så skal vi have mere dynamik ind i virksomhederne, blandt andet ved at åbne for fornyelse i bestyrelserne.


+ Lone Broberg - tidligere bestyrelsesmedlem

HR-direktør, Aalborg Industries

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er jeg fordi det er en tværgående erhvervsorganisation, som søger at skabe et sundt grundlag for erhvervslivet i Nordjylland, uafhængigt af branchetilhørsforhold. Alle er medlemmer her fordi de vil bidrage til fremdrift i Nordjylland. På et personligt plan er der mulighed for at være med i et interessant netværk i nærmiljøet.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg brænder for det jeg arbejder med i hverdagen og for den virksomhed jeg arbejder i, og da jeg ser en sammenhæng mellem erhvervs-, uddannelsespolitik og
beskæftigelsespolitik, hvor udviklingen i erhvervs- er grundlaget for udviklingen i de to andre, er det spændende at kunne være med til at gøre en indsats gennem bestyrelsen. Dertil kommer at det er nogle rigtigt inspirerende og interessante mennesker, der er i bestyrelsen, så det er også noget jeg personligt har noget ud af.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Jeg har forskellige forbilleder i forhold til de forskellige elementer, der er i at skabe gode sunde virksomheder, der år efter år skaber en solid indtjening. Det tror jeg kun kan lade sig gøre, hvis man er i nærkontakt med sine markeder, udvikler sin produkter og er i stand til at skabe et stærkt commitment hos medarbejderne.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Der ligger mange bøger så mange andre steder, jeg gerne vil i gang med. Jeg har lidt en forkærlighed for amerikansk ledelseslitteratur, der er meget forskellig
fra vores ledelsesstil, derfor bliver jeg ofte inspireret til at se tingene fra en ny vinkel. Henry Mintsbergs "Om ledelse" er næste bog jeg skal i gang med.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Det er nordjyderne, for vi kan stå sammen og derved få ting til at ske. Første gang det blev rigtig klart for mig var under hele vores telekommunikationseventyr,
hvor virksomhederne i netværk med universitet og offentlige myndigheder i fællesskab i stedet for konkurrence gjorde et kæmpe arbejde for at tiltrække og udvikle medarbejdere/borgere med rette kompetencer. Denne styrke har vist sig i flere andre sammenhænge - ting kan lade sig gøre i Nordjylland, når vi vil. Dog ikke spontant bekæmpe en finanskrise.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
At vi lige har tabt pusten lidt i øjeblikket. Vi er nødt til at komme tilbage i kampen - til at have nogle klare målsætninger og prioriteringer, og stå sammen. Der skal
være en sammenhæng mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitik. Det er vigtigt ikke at sprede sig for meget, og vælge nogle områder, hvor vi kan skabe vækst. Især i krisetider skifter man ikke bare job, det betyder også, at overvejer man at rejse til Nordjylland efter et job, skal der helst være flere at vælge i mellem, ellers er risikoen for stor. Derfor skal vi have gang i erhvervet, skabe flere arbejdspladser.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Forudsætningen for udviklingen er vores infrastruktur til vands. Jeg synes også der er god opmærksomhed og initiativer på disse områder. Netop infrastrukturen
er en af Erhverv Norddanmarks mærkesager. Uddannelsessektoren er vigtig, vi har alt for mange unge, der ikke får en uddannelse. Et frygteligt fremtidsperspektiv, for arbejdskraft og kompetencer er en anden vigtig forudsætning for et sundt erhvervsliv. Igen en af Erhverv Norddanmarks mærkesager.

Det er godt når nu virksomheder vokser frem af dygtigt igangsætteri. Forudsætningen for at det kan bære er at de erfarne og større virksomheder trives og kan være stabiliteten, der sikrer at arbejdskraften bliver i landsdelen. Kreativiteten skal blomstre og gøres brugbar, både til gavn for de etablerede virksomheder og de virksomheder, der kan blive et resultat af kreativitet, der gøres brugbar. Også dette punkt falder ind under Erhverv Norddanmarks mærkesager. Energi, software og fødevarer har vel været brancher, der kendetegner Nordjylland de sidste par år, og mon ikke de vil bringe os frem til 2015 - og lidt længere, hvis vi står sammen.


+ Morten Nielsen - bestyrelsesmedlem

Restauratør, Restaurant Mortens Kro

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er jeg fordi det er vigtigt at mit erhverv også er med ved bordet, når der tales om udvikling af erhvervslivet.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Man kan ikke nøjes med at læne sig tilbage hvis man har lyst og evne til at være med. Det er jo ikke naturgivent at mit erhverv er repræsenteret i bestyrelsen, så man må selv sørge for at holde sig til.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Der er mange, der inspirerer mig, men jeg dyrker ikke den forstand idoler inden for mit fag.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Tyler Brûlés magasin Monocle, som er meget lærerig læsning. Her er masser af information og inspiration blandt andet inden for mit arbejdsområde, men også i forhold til hvad forbrugerne kræver og hvordan man udvikler en virksomhed eller en by.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Det er et stort plus at vi har stabil arbejdskraft. Eksempelvis har jeg to kokke, der har været hos mig i 10 år, hvilket er uhørt i denne branche. Men det gælder generelt i regionen - arbejdskraften er stabil.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
Der er snarere en masse små. Skal jeg nævne en enkelt stor, specielt gældende for Aalborg, er det Jomfru Ane Gade. Her hænger man fast i mangel på udvikling. En dårlig kombination af unge og alkohol, uhyrligt lave priser og ofte en skidt moral. Det er ikke særligt sjovt længere - faktisk heller ikke for de mennesker, der kommer og besøger os.

Hvad skal Nordjylland satse på frem mod 2015?
Vi skal satse på turismen, for her har vi virkelig muligheder for at skabe vækst. Turismen er landets femtestørste eksporterhverv - vel at mærke i kraft af den udenlandske valuta, der bliver lagt her og ikke eksport i traditionel forstand. Det skal vi forstå værdien af, for der er rigtig mange, der har fordel af vækst i turismen - eksempelvis også en masse virksomheder inden for fag, der ikke har direkte turismerelation.


+ Per Thomsen- tidligere bestyrelsesmedlem

Administrerende direktør, Newline A/S

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Der er egentlig flere årsager. Erhverv Norddanmark skaber et attraktivt forum for virksomheder med netværk og arrangementer, som jeg som ejerleder har stor gavn af. Samtidig tror jeg på at det giver bedre mulighed for, at få indflydelse på  erhvervspolitikken i regionen - og på landsplan - når mange virksomheder udtrykker fælles holdninger og standpunkter gennem et organ.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg interesserer mig for erhvervsudviklingen af vores region og vil gerne bidrage i det omfang det er muligt. Gennem bestyrelsesarbejdet får jeg en god føling med hvad der rører sig politisk i regionen og hvad der ligger virksomhederne på sinde. Endeligt kommer jeg i berøring med områder, som jeg aldrig har beskæftiget mig
med tidligere, så det er en positiv udfordring i sig selv.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Jeg har mange forskellige erhvervsfolk og virksomheder som forbilleder, men har forsøgt at lære af det, der har tiltalt mig. Jeg er mest inspireret af de mennesker,
der har været i stand til at bygge noget op eller har vendt en virksomhed i problemer til succes. Min første store inspiration kom fra Lee Iaccoca, der blev smidt ud af Ford og vendte Chrysler tilbage i 80'erne. I nyere tid har jeg haft stor glæde af at læse Richard Bransons bøger - han gør tingene anderledes ! Endelig er der Steve Jobs, ham kommer man nok ikke uden om.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Det er nok ikke erhvervslitteratur, men jeg forsøger at lære kinesisk, som jeg kan bruge erhvervsmæssigt.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Nordjylland er jo præget af mange små og mellemstore virksomheder og de har en utrolig vedholdenhed og fleksibilitet. Der er stor tro på at ting kan lade sig gøre
og der bliver kæmpet hårdt for at finde den rigtige vej, særligt i disse tider.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
At indse erhvervsudviklingen. Vi kæmper for ofte for at holde fast i det, der var engang, i stedet for at kæmpe for alle de muligheder, som verden giver os.

Hvad skal Nordjylland satse på frem mod 2015?
Der er rigtig mange kompetencer i Nordjylland inden for mange fagområder og vi har et godt og voksende universitet, som giver os et stærkt fundament og en
masse muligheder. Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal udvikle os internationalt og bruge det vi kan ude i verden, men med en sund base her i det nordjyske. 


+ Søren Svendsen - bestyrelsesmedlem

Direktør, Aalborg Lufthavn A/S

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Først og fremmest fordi det er vigtigt, at Aalborg Lufthavn er med, for her kan vi hente inspiration, følge med i hvad der foregår og være med til at præge udviklingen.

Hvorfor er du gået med ind i bestyrelsesarbejdet?
Fordi jeg gerne vil være med til at præge udviklingen, der hvor beslutningerne bliver taget. De ting, der diskuteres i bestyrelsen og i Erhverv Norddanmark i det hele taget, er af stor relevans for Nordjylland. Og så er bestyrelsesarbejdet med til at styrke mit netværk.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Jan Carlzon. For det første på grund af hans visioner for SAS, for han er uden tvivl den leder, jeg har arbejdet under, med de største ambitioner. Og for det andet for hans evne til at få hele teglværket til at forstå retningen. Jan Carlzon kombinerede i den grad vision og evne til at få tingene til at ske. Jeg bruger i dag masser af de ting som han arbejdede med.

Hvilken ervhervslitteratur ligger på dit natbord?
Faktisk ikke nogen, for lige nu er jeg ved at læse en bog med syv historiske interviews med Jacqueline Kennedy. Det er rigtigt spændende at blive ført ind i den tids tankegang om politik.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Det er, at vi er indstillet på at samarbejde for at nå et mål, som vi ikke kan nå hver for sig i en region med mange små og mellemstore virksomheder. Det er også en styrke, at det er et overskueligt område- det er relativt let at følge med i hvordan det går de øvrige virksomheder.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
At vi somme tider er for ydmyge. Hvis vi ikke fortæller, at det på en række områder faktisk går så meget bedre her end andre steder, er der jo ingen, der opdager det. Vi må godt presse lidt mere på ind imellem frem for at gå efter fair play-pokalen. Det gælder for eksempel i relation til Den Tredje Limfjordsforbindelse. Nu er vi blevet enige om hvor den skal gå, men så sker der ikke rigtigt mere. Den er ikke med i den statslige planlægning og det kommer den heller ikke, hvis vi ikke lægger ydmygheden lidt til side. Det samme gælder med hensyn til at få ført hovedtoget fra København til Aalborg Lufthavn frem for at lade det stoppe i Lindholm. Det er en lille investering, men den vil have stor betydning for regionen og for sammenbinding af landet.

Hvad skal Nordjylland satse på i fremtiden?
Jeg tror, at det har noget med Aalborg Universitet at gøre, for det er noget af det vigtigste for os. Og så skal vi gøre mere inden for turismen, hvor vi døjer med at se skoven for bare træer. Det er rigtigt, at solen ikke skinner 300 dage om året, men så har vi så meget andet. God plads, højt til himlen, sikkerhed, ro. Alt det, som alverdens storbyer efterspørger. Vi skal bare- igen med mindre ydmyghed - være bedre til at fortælle, at det er hos os, at de finder det. 


+ Tom Laustsen - tidligere bestyrelsesmedlem

Direktør, Laustsen Promotion

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Mit medlemskab er til dels historisk betinget, for jeg har deltaget i de mange og forskelligartede aktiviteter de seneste 27 år. Allerede som nyansat i Danske Bank fik jeg kendskab til og mulighed for at deltage i seminarer og foredrag. Senere blev der under mine 9 år i marketingafdelingen i Nørresundby Bank tale om et mere konstruktivt samarbejde med organisationen. Da jeg for godt 10 år siden etablerede eget firma, var jeg ikke i tvivl om, at det var utrolig vigtigt at vedligeholde og udbygge mit efterhånden brede netværk og derfor var fortsat medlemskab af Erhverv Norddanmark en selvfølge.

Udbyttet af mit medlemskab er kort fortalt vedligehold og udbygning af et bredt netværk, adgang til spændende foredrag og seminarer og at jeg som erhvervsdrivende kan blive hørt og påvirke det offentlige system via Erhverv Norddanmarks brede repræsentation i bestyrelser, råd og nævn.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Da jeg efter nogle år i Aktivitetsudvalget blev opfordret til at deltage i bestyrelsesarbejdet, var jeg ikke i tvivl. For mig var det en tillidserklæring fra den daværende bestyrelse og generalforsamling, hvor jeg fik mulighed for at lære nærmere om og påvirke erhvervslivets vilkår - ikke blot i Aalborg, men i Nordjylland.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Jeg tror ikke rigtig, at jeg har nogle personer som forbillede, men jeg har nogle visioner, holdninger og værdigrundlag, som jeg forsøger at arbejde efter.

I disse år arbejder vi målrettet på at få virksomheden placeret som aktiv deltager i den globale udvikling - byggende på tillid, troværdighed og loyalitet i samspillet med såvel kunder som leverandører. Det er jeg sikker på vil bringe betydelig merværdi for alle i partnerskabet. Det er vigtigt at huske på, at alle er vindere i ethvert frugtbart samarbejde.

Hvilken erhvervslitteratur ligger der på dit natbord?
Her er en af mine dårlige samvittigheder - jeg får læst alt for få bøger, herunder erhvervslitteratur i forhold til hvad jeg egentlig gerne ville. I virksomheden får vi tilbudt en lind strøm af nye producenter og produkter, som jeg skal vurdere og forholde mig til. Derfor er det så som så med læselysten, når vi kommer hen på aftenen. Den seneste bog jeg har læst er "Mærsk' manden og magten", men også Ulrik Haagerups "En god ide - fik du den?" har jeg med stor interesse fået tygget mig igennem.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Det er uden tvivl vores mange mindre og mellemstore virksomheder, der trods dommedagsprofetier for Nordjylland ufortrødent arbejder videre og skaber nye arbejdspladser. Samtidig tror jeg at netop omverdenens vurdering af Nordjylland som "udkantområde" gør os lidt trodsige, så vi anstrenger os yderligere og søger samarbejde på flere fronter.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
Det er, at vi endnu ikke har fået gjort os helt fri fra at ligge under for, hvad omverdenen siger om os. Og netop dette er farligt for udviklingen, fordi det kan være med til at bremse den positive udvikling eller endnu værre blive en selvopfyldende profeti. Samtidig lader vi stadig Janteloven være med til at knægte de dygtige og visionære, i stedet for netop med stolthed at fortælle omverdenen, hvor dygtige personer og virksomheder vi har i Nordjylland.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Vi skal satse på en styrkelse af den fortsatte udvikling af de mange etablerede mindre og mellemstore virksomheder, som allerede er med til at trække læsset og skabe nye arbejdspladser i Nordjylland. Det skal gøres ved at fordele de mange midler, der tilføres iværksættermiljøet i Nordjylland, mere ligeligt mellem iværksætterne og de igangværende virksomheder, der allerede har vist deres eksistensberettigelse. Jeg er ikke i tvivl om, at vi gennem denne omfordeling vil kunne få mere for pengene og styrke videreudviklingen af de etablerede virksomheders konkurrenceevne på eksportmarkederne - i hvert fald uden for Nordjylland - end ensidigt at fortsætte med at støtte iværksætterne. Vi må passe på, at iværksætterne ikke blot er med til at flytte rundt på de bestående arbejdspladser i Nordjylland uden egentlig jobtilvækst.


+ Troels Severinsen- bestyrelsesmedlem

Adm. direktør, Logimatic

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Erhverv Norddanmark er en lokal platform for erhvervslivet og da Logimatic gerne vil være en synlig virksomhed i det nordjyske, er det naturligt at være
medlem af organisationen. Derudover tilbyder Erhverv Norddanmark netværk og arrangementer, der både er interessante for vores medarbejdere og mig selv.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Først og fremmest blev jeg opfordret til at deltage i bestyrelsesarbejdet og da jeg mener at kunne bidrage med erfaringer fra en virksomhed, der har vækstet gennem mange år, synes jeg, at det var naturligt at tage mod udfordringen.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Jeg tror ikke, jeg har et bestemt forbillede. Dog har jeg stor respekt for nuværende og tidligere kolleger, der har udført et stort arbejde i at være med til at bringe vores egen virksomhed op til det, den er i dag. Lars Rasmussen fra Coloplast synes jeg også, har haft en fantastisk karriere, fra maskinarbejder på Aalborg Værft via Aalborg Universitet til en stilling som succesrig CEO.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Sidst var det "Andre folks penge" og før den var det "Miraklet i LEGO".

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Mange SMVer har spidskompetencer enten udsprunget af større virksomheder eller også etableret på basis af viden opnået på universitetet eller de øvrige
uddannelsesinstitutioner i Nordjylland. Da mange af disse SMVer arbejder inden for samme fagområder, styrker det regionens faglige profil som helhed og får Nordjylland til at fremstå som en attraktiv landsdel inden for bestemte områder. Aalborg Universitet er ligeledes et stort aktiv for landsdelen, ikke kun på det uddannelsesmæssige område, men også den aktivitet, der skabes i hele det omliggende samfund, når nye studerende kommer til byen.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
Vi skal turde skyde brystkassen frem og fortælle, hvad vi er rigtig gode til og sørge for at fokusere på de gode historier, som der er mange af. Samtidigt skal vi indse, at Nordjylland er en lille størrelse i international sammenhæng og derfor skal vi være åbne for samarbejder, hvor dette kræves. Der er også en udfordring i at fastholde flere af de færdiguddannede i landsdelen, hvilket er et tema, som Erhverv Norddanmark også beskæftiger sig med.

Hvad skal Nordjylland satse på frem mod 2015?
Vi skal forsat satse på SMVer inden for de spidskompetencer, der er i Nordjylland, hvad enten det er inden for energiområdet, IT eller andre nicher. Turisme er et andet område, hvor Nordjylland har meget unikt at byde på og med den velfungerende lufthavn vi har, er der basis for yderligere styrkelse af dette område.


 + Michael Johansson - bestyrelsesmedlem 

Direktør, Tech College Aalborg

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er helt naturligt både for mig og for Tech College Aalborg, for rigtig mange af organisationens medlemmer er en del af vores målgruppe. Et medlemskab handler om at udbygge netværk og kanalisere vores viden til virksomhederne og deres viden ind i vores organisation.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Jo mere aktiv man er, desto mere får man tilbage. Derfor bidrager jeg gerne til samspil med den erfaring og den viden, som jeg har fra erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. Og så ligger det i naturlig forlængelse af en periode på 12-14 år, hvor jeg var medlem af det grønlandsudvalg, som organisationen havde for år tilbage.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Egentlig ikke nogen bestemt, men jeg bliver inspireret meget af mennesker, der kan og tør tænke ud af boksen. Et godt eksempel er Apples Steve Jobs. Jeg er betaget af det, han så, det han turde og det han gjorde.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Altid mange artikler - og lige nu bogen "Kloge hænder", som handler om den akademisering, som er sket de senere år og værdien af håndens kontra åndens arbejde. Den er skrevet af Mattias Tesfaye, som er fabelagtig god til at stikke fingeren ind, der hvor det gør ondt. Bogen beskriver også den faglige stolthed, som vi alle ønsker at udstråle, når vi laver noget. Jeg har købt den til alle skolens chefer!

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Der er to væsentlige ting. For det første at vi har mange små og mellemstore virksomheder og dermed evne til hurtig tilpasning til konjunkturerne. Og for det andet at vi har relativt store uddannelsesinstitutioner, hvilket er et godt udgangspunkt for at sikre den nødvendige arbejdskraft. Dertil kommer en god samarbejdsevne mellem uddannelsesinstitutionerne til gavn for erhvervslivet.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
Vi ligger i toppen af Danmark og Europa og det gør os meget afhængige af infrastruktur. Dertil kommer at vandet synes at være en mental barriere for mange ting. Vi skal øve os i at være mere udfarende og vi skal ikke se begrænsninger, men muligheder over vandet - både i Skandinavien og Nordatlanten.

Hvad skal Nordjylland satse på i fremtiden?
Vi skal som uddannelsesinstitutioner forstå at levere den gode arbejdskraft med de rette kompetencer, så virksomhederne til enhver tid kan få de kompetencer, de efterspørger. Det offentlige og det private skal blive bedre til samarbejde. Vi skal blive bedre til at udveksle resultater mellem virksomhederne - også når det gælder kerneprodukterne. Og så skal vi blive bedre til at tiltrække og udvikle iværksættere. Vi skal stimulere udviklingen af de gode idéer og vi skal sikre, at iværksætteri ikke udelukkende er "skoleprojekter", men projekter med forankring i virksomhederne. Vi har alle et fælles ansvar for, at det bliver til noget for iværksætterne og at selv små virksomheder får muligheder for at blive store -også i Nordjylland.


+ Torben Abildgaard - formand for arrangementsudvalget

Direktør, Curia Management

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Ud over det historiske vingesus er det et spændende netværk at være en del af. Her kan du bidrage til vækst og udvikling for regionen - og så er der en række attraktive medlemsarrangementer såsom møder med spændende erhvervsfolk og faglige gå-hjem-møder.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Det er jeg for aktivt at påvirke og bidrage i en spændende erhvervsorganisation. Arrangementsudvalget er et attraktiv forum at være formand for, for jeg samarbejder med spændende udvalgsmedlemmer, der alle har stor idérigdom og kreativitet og brænder for at tilbyde attraktive arrangementer. Og sagt i al beskedenhed: Det er de seneste år lykkedes at løfte niveauet markant, hvilket
blandt andet er gjort muligt i kraft af gode sponsorer.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Jeg har ikke decideret idoler, men jeg har igennem min karriere haft dygtige ledere, som alle har været med til at præge og inspirere mig. Desuden har jeg stor respekt for de virksomhedsledere i Nordjylland, der via god ledelse skaber både vækst og sund indtjening. Desværre er mange af disse hemmelige helte.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Skøn- og faglitteratur er min store passion. Af faglitteratur er jeg pt. ved at læse "Livsfarlig Ledelse" af Christian Ørsted og "Forandring - JA TAK" af Kegan/Lahey. Desuden bør alle med jævne mellemrum læse "Hvem har flyttet min ost?" af Spencer Johnson, så de ikke glemmer, hvordan man kan håndtere forandringer på meget forskellige måder. Curia Management egen bog "Vejen til dit næste job" ligger også stolt fremme på natbordet.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Størrelsen af vores erhvervsvirksomheder og vores dygtige uddannelsesinstitutioner. Størrelsen gør, at vi har mulighed for at være meget omstillingsparate og fleksible. Vi evner at omstille os til et nyt marked, nye kundebehov eller trends i langt større grad end de helt store globale koncerner gør. Derfor har vi bestemt også store muligheder for at konkurrere globalt. Og vi har en række meget kompetente uddannelsesinstitutioner, der kan sikre at de nordjyske virksomheder - både i dag og i morgen - har de nødvendige kompetencer, der gør, at vi har en masse styrker og ikke mindst muligheder i regionens erhvervsliv.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
Hvis vi ikke evner at være forandringsparate og dynamiske og se muligheder i dette. Desuden er janteloven desværre stadig eksisterende i stor grad. Der er alt for lidt fokus på de succesfulde virksomheder, organisationer og ledere. Desværre vil vi ofte hellere tale om begravelser end bryllupper. Lad succeshistorierne - dem, der både evner at få idéer og eksekvere på disse - komme frem i dagens lys, så vi alle kan være stolte og lade os inspirere. De er i Nordjylland, men desværre godt gemt væk.

Hvad skal Nordjylland satse på i fremtiden?
Vi skal sikre at vores uddannelsesinstitutioner har de rette vilkår for kompetenceudvikling - lige fra folkeskolen til erhvervsskolerne og universitetet. Dette er vores fundament for den fremtidige udvikling af regionen. Men vores uddannelsesinstitutioner har en stor opgave i at få viden og kompetence ud til alle de nordjyske virksomheder, både de store og mindre. Desuden skal vi have løftet kvaliteten af vores mange dygtige bestyrelser til et endnu højere niveau, så de bliver endnu mere kompetente og værdiorienterede. Og vi skal sikre, at det er de rette kompetencer, der sidder i bestyrelserne på rette tidspunkt. Her er der et stort potentiale for de nordjyske virksomheder og organisationer.


+ Karen Melson - tidligere formand

Konsul, tidligere direktør, Hotel Hvide Hus Aalborg

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er jeg fordi det er Nordjyllands bedste netværk. Inden for mit erhverv har jeg altid været medlem af en relevant arbejdsgiverorganisation, hvilket har dækket mine faglige og kollegiale behov. Anderledes med Erhverv Norddanmark hvis medlemskreds er stort set allround, og den brede kontaktflade har været af uvurderlig værdi i mit erhvervsliv.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Bestyrelsesarbejdet har altid tiltalt mig, fordi man kommer tæt på beslutningsprocesserne. I Erhverv Norddanmark, som er en forening, er bestyrelsesarbejdet baseret på totalt frivilligt arbejde. Når jeg på ottende år stadigvæk synes det er spændende, er det fordi vi nogle gange kan gøre en forskel, ikke mindst på grund af medlemmernes fantastiske medspil. Vi har mulighed for i tæt dialog med varierende samarbejdpartnere, for eksempel Aalborg Kommune, at løfte nogle opgaver i forbindelse med eksempelvis oprettelsen af den internationale skole i Aalborg for fem-seks år siden og også i andre sammenhænge har Erhverv Norddanmark været fødselshjælper.

Det giver mig en masse inspiration at være sammen med erfarne og innovative bestyrelseskolleger, men jeg har også en tro på, at jeg kan tilføre Erhverv Norddanmark viden og innovation, blandt andet via min placering i Det Nordjyske Vækstforum og turismebestyrelser lokalt, regionalt og nationalt.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Det er meget vanskeligt at sætte konkrete navne og virksomheder på det spørgsmål. Når jeg alligevel kommer med et par bud, er det fordi de pågældende igennem mange år, og i turbulente perioder, stadig tegner de pågældende firmaer med stor respekt og succes. I Danmark er det næsten umuligt at komme udenom Hr. Møller hvis motto "Rettidig omhu" egentlig også har været bærende i mit erhvervsarbejde. Mens han er den, der fører en veletableret virksomhed videre, er Microsofts Bill Gates et fremragende eksempel på en succesfuld iværksætter. Han har jo - på trods af hård erhvervspolitik og markant profit - også vist en blød side, som man kunne ønske flere ville vise.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Der ligger en bog, som faktisk har ligget der i lang tid, "Blue Ocean Strategy", som er meget spændende. Men ved siden af den ligger også meget varierende erhvervslitteratur, som simpelthen skal læses og som hører til de forskellige punkter vi skal behandle i agendaerne i Vækstforum, eksempelvis udkast til Erhvervsudviklingsstragien for Region Nordjylland 2007-10. Desuden ligger der litteratur fra andre af de fora, som jeg sidder i, blandt andet VisitDanmark - og en bog om arkitektur i den lettiske hovedstad Riga. Det er jo ikke i den forstand erhvervslitteratur, men efter at jeg er blevet bestyrelsesformand for Utzon Centret er arkitektur jo også en del af mit erhvervsliv.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Nordjysk Erhvervsliv står stærkt inden for fødevarer, træ og møbler samt byggematerialer og IKT. Samtidig er produktivitetsvæksten stigende og med den forandring, der er ved at ske mod mere avancerede teknologiske produktionsmetoder, er der taget skridt til at imødegå fremtidens store udfordringer. Også turismen er en vigtig spiller i det nordjyske. Nordjylland udmærker sig også ved at vi er gode til at stå sammen når det gælder.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
Nordjyllands største svaghed er at vi beklageligvis uddannelsesmæssigt halter bagud i forhold til de øvrige regioner. Og placeringen på Danmarkskortet gør, at højt uddannede medarbejdere er svære at tiltrække og holde på efter endt uddannelse. Infrastrukturelt er vi godt forsynede med motorveje og en velfungerende lufthavn med gode forbindelser til ind- og udland, men dårlige togforbindelser og til tider problemer med at krydse Limfjorden med varer og personer er i høj grad på negativsiden.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Det er svært at koge ned i nogle få linjer, så jeg vil nøjes med at pege på det udkast til Erhvervsudviklingsstrategi, som har passeret Vækstforum adskillige gange i løbet af 2007. Her er de fire drivere menneskelige ressourcer, vidensopbygning, adgang til ny teknologi og iværksætteri. Sammen med syv nærmere definerede indsatsområder skal de give en region i balance - en globaliseret region.


+ Henrik Ørsnes - tidligere bestyrelsesmedlem

Guldsmed, Ørsnes

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Som erhvervsdrivende får du et bredt netværk og kan deltage i spændende foredrag, kurser og andre aktiviteter - og der er mulighed for vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af brancher.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Fordi det er spændende at være med til at skubbe til udviklingen og samtidig få større indsigt i nordjysk erhvervsliv.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Man kan beundre mange store personligheder som Mærsk, Lars Larsen og Herman Salling for deres ihærdighed og evner. Jeg er fjerde generation af en slægt,
der i over 140 år har drevet selvstændig guldsmedevirksomhed i Aalborg, så det er mere forfædre med evne til udvikling og tilpasning, der er mine forbilleder.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Jeg holder mig gennem aviser og fagblade opdateret om design, brancheudvikling og erhvervslivet i Nordjylland.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Industribyen Aalborgs store virksomheder er næsten alle væk og det samme er billedet i resten af Nordjylland, men vi ser et erhvervsliv, som relativt hurtigt tilpasser sig, og en meget fleksibel arbejdsstyrke. Fleksibilitet og tilpasningsevne betyder, at vi er hurtige til at se nye muligheder og få noget sat i gang.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
Vi har for få større virksomheder, der har deres hovedkontor i landsdelen. Eller sagt med andre ord: Vi er et filialområde. Det indebærer, at alle store og væsentlige beslutninger om disse virksomheder tages andre steder end her - og at vi er underrepræsenteret med store ledelsespersonligheder, der har indflydelse til at sætte nyt i gang. Selv om vi har et fantastisk universitet er der for mange veluddannede unge, der forlader landsdelen, tiltrukket af de hovedkontorer, som vi er fattige på.

Hvad skal Nordjylland satse på frem mod 2015?
Vi skal styrke den indsats, som vi allerede har sat i gang. Iværksætter- og netværkskulturen skal understøttes endnu mere. Vi begynder heldigvis at indse, at
vi løfter endnu bedre i flok. Der er stadig store muligheder inden for it og vedvarende energi, hvor vi kan spille en væsentlig rolle med vores universitet. Traditionelt er vi stærke inden for fødevarer - her bør vi tænke endnu mere på specialisering og nicheproduktion. Turismen er også et godt område. Her skal vi tænke mere i kultur og event - vi kan jo ikke garantere solskin eller skiføre, men vi kan skabe gode oplevelser.


+ Søren Ratchke - tidligere bestyrelsesmedlem

Adm. direktør, Hedegaard A/S

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er jeg fordi der er behov for en organisation, der formår at arbejde på tværs af brancher og virksomheder - og formår at påvirke mulighederne for samarbejde,
sammenhold og udvikling.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
I nordjysk henseende er jeg en grønskolling med 13 år på bagen, så min personlige indgangsvinkel til bestyrelsesarbejdet er at få udvidet min horisont i det nordjyske. Samtidig er det naturligt at min virksomhed gør en indsats for erhvervsudviklingen - den har trods alt været her siden 1885 og været en aktiv del af havnen siden 1916.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg har stor respekt for den kunnen de mange "personlige tandhjul" i en organisation repræsenterer og det er ud fra dette vi driver virksomhed hos Hedegaard. Dagligdagen løftes og håndteres i flok via respekt for hinanden, engagement, loyalitet og humor.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Pt. ingen, men jeg er i fuld gang med at forbedre mine tyskkundskaber, blandt andet gennem en tysk kriminalroman.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Vi pylrer ikke, men engagerer os fuldt ud. Det er min fornemmelse at nordjyder er meget loyale over for deres landsdel og det er ekstremt væsentligt.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
Vi hører ikke til dem, der råber højest og sparker døren ind. Det bør vi blive bedre til, for det brede udbud af virksomheder og uddannelsesinstitutioner gør sammen med Nordjyllands bløde værdier at vi er værd at gå efter.

Hvad skal Nordjylland satse på frem mod 2015?
Vi skal fortsat udbygge infrastrukturen, blandt andet til søsiden. Vi skal fortsat forsøge at få implementeret de mange dygtige unge, der hvert år kommer gennem uddannelsessystemet. Og vi skal være ekstra opmærksomme på ordentlige rammebetingelser for virksomhederne, blandt andet med øje for at give plads til de muligheder som internationale samarbejder kan give regionen hvis basen får grobund her.


+ Per Jensen - tidligere bestyrelsesmedlem

Adm. direktør, Toppenberg Maskinfabrik A/S

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Det er jeg, fordi jeg synes, at det er vigtigt at slutte op om en erhvervsorganisation, der har så mange år på bagen, og der tillige varetager erhvervslivets interesser som et uafhængigt talerør i det nordjyske. Gennem mange aktiviteter giver medlemskabet endvidere gode muligheder for at udvide sit netværk på tværs af forskellige brancher.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg blev opfordret til at indtræde i bestyrelsen, og så vil jeg gerne være med hvor tingene sker, og ligeledes være med til at kunne gøre en forskel. Det er vigtigt, at vi hele tiden forsøger at udvikle vores landsdel i den globale verden vi lever i. På det personlige plan er det udbytterigt, at være sammen med nogle spændende og interessante bestyrelseskolleger.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Jeg har ingen deciderede forbilleder, men personer, der gør en forskel, inspirerer mig. Personer, der er visionære og brænder for det de gør og tillige gør en forskel. Naturligvis kommer vi ikke uden om Mærsk Mc-Kinney Møller hvis jeg skal nævne én.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Lige for tiden ligger der ikke erhvervslitteratur på mit natbord. Men det er emner om ledelse, der af og til befinder sig på mit natbord, ligesom jeg læser en del
biografier.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Selvom globaliseringen ikke altid er blevet forbundet med noget positivt her i Nordjylland, hvor produktionsarbejdspladser er blevet udflyttet, rummer den internationale udvikling også mange muligheder. Vi har nogle meget omstillingsparate og forandringsvillige virksomheder, der forsøger at tilpasse sig det globale marked, ligesom vi har et meget internationalt orienteret universitet, der både producerer og tiltrækker ny viden til Nordjylland.

Hvad anser du får at være Nordjyllands største svaghed?
Vi er ikke bevidste nok om egne styrker, vi tænker ikke stort nok, vi skal turde udfolde vores drømme. Vi får måske fremover svært ved at fastholde og tiltrække
de højtuddannede efter de har fuldført deres uddannelse.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Vi skal fortsat arbejde for et nordjysk kompetenceløft og vi skal sikre, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse og efterfølgende en mellemlang/
lang uddannelse. Jobmuligheder skal bane vejen, og hvis vi i erhvervslivet vil aftage de kloge hoveder, kan det øge vores konkurrenceevne. Vi skal sikre at der skabes et godt grundlag for en holdbar vækst for de mindre og mellemstore virksomheder, her tænker jeg på gode rammebetingelser, for nordjysk velstand og velfærd vil også fremover være afhængig af at der skabes industri, som kan skabe eksport, omsætning og arbejdspladser for Nordjylland. Endvidere skal vi forsøge at tiltrække større virksomheder, der kan og vil etablere sig i det nordjyske og derved skabe nye arbejdspladser.

+ Henrik Sørensen - tidligere bestyrelsesmedlem

Adm. direktør, Desmi A/S

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Der er flere argumenter. Erhverv Norddanmark tilbyder blandt andet mange interessante arrangementer med et fagligt indhold, der rækker ud over Aalborgregionen. Erhverv Norddanmark tilbyder gennem de mange aktiviteter interessante netværk på flere niveauer mellem erhvervsvirksomhederne i Aalborgregionen og med uddannelsesinstitutioner - og giver mulighed for både formelt og uformelt at have god kontakt til myndigheder og politikere.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg finder det interessant og udbytterigt også på det personlige plan. Herudover føler jeg, at jeg har noget at bidrage med - med det mål, at Erhverv Norddanmark forbliver en stærk organisation til at varetage de lokale interesser for erhvervslivet. Herudover er jeg gået ind i arbejdet for at bygge bro mellem Erhverv Norddanmark og DI-Aalborg, hvor jeg også sidder i bestyrelsen, med henblik på samarbejde hvor dette er hensigtsmæssigt.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Både globalt og nationalt - og på det mere lokale plan - er der flere personer, der imponerer mig. Der er mange dygtige erhvervsfolk fra både mindre og større virksomheder, embedsmænd, politikere og ikke at forglemme dygtige initiativtagere inden for uddannelsesinstitutionerne. Det, der så skal til, for at der er tale om forbilleder, er, at det er mennesker med visioner, med faglig dygtighed, engagement og initiativ og til dels også resultater, selvom det ikke nødvendigvis er resultaterne, der i min verden tæller mest, når vi taler om forbilleder. Hvis der skal nævnes en enkelt person, må det være Nelson Mendela, der som menneske og politiker i Sydafrika med stor dygtighed har formået at samle politiske fløje, venner og fjender til fremdrift og stabilitet i en grad, der overgik selv de mest positive forventninger.

Hvilken erhvervslitteratur ligger på dit natbord?
Det er ikke den store erhvervslitteratur - men måske alligevel, for litteratur om udviklingen i Kina, hvor DESMI har en virksomhed, er utrolig spændende, ligesom biografier om vores store erhvervsfolk og politikere igennem tiderne er interessante. Ellers er der nok mere skønlitteratur på natbordet.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Vi har en arbejdskraft, der er både fagligt dygtig og flittig. For samfundet er det tilmed en styrke, at erhvervslivet består af mange små og mellemstore virksomheder med gode udviklingspotentialer. Innovationsevne er også et begreb, som vi i mange sammenhænge kan tillade os at anvende på de nordjyske erhverv.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
At vores ambitioner ikke er i niveau med de muligheder, der reelt ligger i mange virksomheder, og at vi taler for meget om, at vi har svagheder, at højtuddannede rejser fra området og så videre. Og så tror jeg, at der er noget rigtigt i, at BMW-syndromet er mere udpræget her end andre steder. Forstået på den måde, at når ejeren af den mindre virksomhed har fået sin BMW, er der ikke nogen grund til at satse og udvikle virksomheden yderligere. Dette kan i overført betydning bruges i mange andre sammenhænge, og det vil ikke overraske mig, om det er mere udpræget i det nordjyske end i andre dele af landet. Det nordjyske tilfredshedsniveau ligger nok lidt lavere end det burde.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Vi er ikke i en situation, hvor det er rigtigt i Nordjylland at satse på enten det ene eller det andet erhverv, men mere på at vi har rammebetingelser, der kan få erhvervsaktiviteter til at trives og blomstre. Rammebetingelser vil sige myndighedernes rolle, infrastruktur, skatter og afgifter, og i særdeleshed tilgangen af tilstrækkelig og tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Jeg tror, at vi vil opleve en fremgang i turismen og i servicefagene, hvorimod de industrivirksomheder, der ser den globale konkurrence som en trussel, vil få det vanskeligt. Men det bør til trods for de vanskeligheder, som mange af de traditionelle industrierhverv står over for, understreges, at de industrivirksomheder, der formår at skabe sig en position globalt og at bygge innovation og kompetencer ind i produkterne og dermed skabe mere komplette løsninger for deres kunder - alt imens de også udnytter globaliseringens muligheder i produktionen - fortsat vil have gode muligheder og også være en betydende del af erhvervsbilledet i 2015.

Uanset hvor vi kommer fra, og hvilken rolle vi skal spille i fremtiden i virksomhederne eller i samfundet i øvrigt, er det i fortsat stigende grad afgørende, at vi dygtiggør os og er forandringsparate.


+ Thomas Fedder - tidligere bestyrelsesmedlem 

Direktør, Reklamebureauet Fedder+Okkels

Hvorfor er du medlem af Erhverv Norddanmark?
Jeg synes, at jeg får svaret hvert år på generalforsamlingen, når formanden indleder med at byde velkommen til "den 573.", "den 574.", "den 575." generalforsamling i rækken. Det gi'r en lille gib i mig at være med i noget, der er så gammelt. Det kan man næsten ikke andre steder i verden end her. Jeg synes, at man i Erhverv Norddanmark klart fornemmer, at man er en del af en århundredelang historie, med alt hvad det indebærer. Skal jeg prioritere begrundelserne for hvorfor jeg er medlem må det være for det første det historiske perspektiv, for det andet det faglige indhold og for det tredje det sociale samvær i forbindelse med blandt andet organisationens arrangementer.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Skal jeg skyde skylden på nogen må det være på min egen natur. Når der er noget jeg brænder for kan jeg ikke lade være med at engagere mig i det, således også i bestyrelsesarbejdet i Erhverv Norddanmark. På en måde handler det også om at give noget tilbage til byen.

Hvilke forbilleder har du for dit erhvervsarbejde?
Det er svært, men hvis jeg må vælge to, så bliver det den amerikanske tv-mand David Lettermann - og sådan sagt lidt med et glimt i øjet Thomas Fedder som 30-årig. Det sidste fordi jeg godt kan li' hvad jeg var for 10 år siden - fuld af initiativ, idéer og ild i røven. Og David Lettermann, ja det er mest fordi han ser ud til at ha' det rigtig sjovt på arbejde.

Hvilken erhvervslitteratur ligger der på dit natbord?
Lige nu er jeg i gang med Matt Haigs "Brand Failures" og Antoine de Saint-Exupérys "Den lille prins", som jo ikke ligefrem har en hel masse med hinanden at gøre, men som på hver deres måde er inspirerende. Jeg har netop genlæst George Orwells "1984", som stadig er meget spændende og meget skræmmende. Faktisk burde alle, der arbejder med kommunikation, læse den bog én gang om året.

Hvad mener du er nordjysk erhvervslivs største styrke?
Med ét ord: Størrelsen. Vi har den rette størrelse til at kunne lave en hel masse, for der er i de fleste tilfælde en kort og direkte vej til beslutningstagerne. Det giver os gode muligheder for at gøre en og en til tre. Men desværre gør vi det ikke så meget. Vi skal blive meget bedre til at udnytte alt det vi har til noget konstruktivt. Det hele er her jo - vi skal bare finde ud af at bruge det.

Hvad anser du for at være Nordjyllands største svaghed?
Her er svaret med ét ord også: Størrelsen. Der er så få, der sidder med beslutningerne, at det ofte er de samme folk i de samme kredse, der tildeler hinanden penge. Det betyder, at for mange ikke tør lukke munden op, for der kunne jo lige ligge noget business, som man så ødelægger for sig selv. Det betyder, at vi sjældent bliver særlig dynamiske og sammen med den fortsat meget udbredte jantelov er det med til at holde mange tilbage. Derfor får vi vel mange ting i denne region, som er baseret på "genudsendelser" - vi gør som vi plejer, så er det nok ikke helt ved siden af. I nogen tilfælde har folk mere travlt med at profilere sig selv end produktet og derfor kommer det desværre ofte mere til at handle om hvem, der er kommet med idéen, end om idéen i sig selv.

Vi mangler noget sund konkurrence. Og vi mangler evnen til at ta' ordentligt imod konstruktiv kritik. Man kan sige, at vi har for få Gorbatjov'er - altså mennesker, der er store nok til at se idéen og modige nok til at sætte den i værk selvom den i hans tilfælde betød, at han nedlagde sig selv som institution.

Hvad skal Nordjylland satse på?
Turisme, servicefag generelt - og så uddannelse, uddannelse og mere uddannelse. Og så skal vi evne at satse på noget stort og noget fælles. Vi skal være bedre til at samarbejde ikke trække i hver sin retning. Det dur ikke med for eksempel halvstore arrangementer i Hjørring det ene år, i Frederikshavn det andet og i Aalborg det tredje år. I stedet skal vi satse på nogle ordentlige brag, som vi kan være fælles om i Nordjylland. Eller som Orla Sørensen fra Metax sagde det: "Hellere en ordentlig skid en gang imellem end 10 små prutter."

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:
ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest

Erhverv Norddanmark anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html