North Denmark Career Convention


retur


*English version below*

North Denmark Career Convention
North Denmark Career Convention vil blive afholdt onsdag den 28. april kl. 17-19 online, og vil have til formål at matche interesserede virksomheder med velegnede kandidater.

Der vil til dagen blive udvalgt spændende virksomheder, der hver især vil medbringe en kort præsentation af virksomheden, og en interessant case virksomheden står over for.
Efter de afholdte virksomheds- og casepræsentationer, vil de studerende have mulighed for at hoppe over i et separate Teams-rum med de virksomheder de finder størst interesse i. Det vil her være muligt at indgå i en tættere og mere fokuseret dialog mellem den enkelte virksomhed og de studerende.

Konventionen vil overordnet set give anledning til, at de deltagende virksomheder og de studerende vil kunne mødes, netværke og eventuelt danne ramme for et fremtidigt samarbejde.


Ved deltagelse vil du som virksomhed få mulighed for:
 • At møde interesserede og motiverede kandidater.
 • At profilere din virksomhed og få præsenteret centrale problemstillinger i står over for.
 • At finde jeres fremtidige medarbejder, studiejobber, praktikant eller danne et eventuelt projektsamarbejde .
Ved deltagelse vil du som studerende få mulighed for:
 • At blive klogere på bl.a. virksomhedernes behov, hvad de søger og hvilke problemstillinger de står over for, og ønsker løst.
 • At møde interessante virksomheder med spændende cases.
 • At profilere dig over for virksomhederne og gøre opmærksom på dine faglige og personlige kompetencer.
 • At stille spørgsmål til virksomhederne og få svar på eventuelle ubesvarede spørgsmål eller anden undren.
 • At finde dit fremtidige job, studiejob, praktik eller eventuelt projektsamarbejde.


North Denmark Career Convention

The convention will be held Wednesday 28. April from 17-19 online. The intention of the convention is to match interested companies with suitable candidates. 

Interesting companies will be represented and they will each bring a short company presentation and an interesting case the company is facing.
After the presentations the students will have the opportunity to join separate Teams-rooms with the companies they find the most interesting. It will then be possible to enter a more close and focused dialogue between the companies and students.

The overall goal of the convention is to create an environment where the companies and the students can meet, network and possibly form a collaboration.

By participating, you will as a company get the opportunity to: 
 • Meet interested and motivated candidates
 • Brand your company and present central problems your company is facing
 • Find your next employee, student worker, intern or form a project collaboration 

By participating, you will as a student get the opportunity to: 
 • Learn about the needs of the companies, what they seek and what problems they are facing
 • Meet interesting companies with exciting cases
 • Make yourself visible to various companies and show your professional and personal skills
 • Ask questions to the companies and get answers to any unanswered questions 
 • Find your next job, student job, internship or possibly project collaboration 

* Navn/Name:
* E-mail:
Uddannelsesinstitution/
Educational institution

Studieretning/
Field of study
Bemærkning/
Remark


Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest