1. kvartal 2023


Trademark - REGAN Vest

Trademark_Galleri/REGANvest



Erhverv Norddanmarks generalforsamling 2023
Mandag 27. marts afholdte Erhverv Norddanmark sin årlige generalforsamling. Her havde vi bl.a. fornøjelse af to veloplagte gæster i form af Katja Nowak Nielsen fra Nowaco og Jacob Risgaard fra Coolshop, der gav os et indblik i deres meget forskellige forudsætninger og tilgange til det at drive succesrig virksomhed fra Nordjylland.

Galleri_2023/BillederGeneralforsamling2023



Seniorgruppen - Aalborg Chokoladen
Fredag den 24. marts aflagde Seniorgruppen besøg ved Aalborg Chokoladen. Et godt arrangement med historien om, hvordan Aalborg Chokoladen startede op og frem til nu.
Vi fik hørt hvordan Aalborg Chokoladen vælger de forskellige produkter, for at få den gode kvalitet til at udvikle og fremstille deres utrolige lækre chokolade. 
Vi gik derfra  med maven fyldt og mange fik købt deres påskeæg og chokolade. 

Senior_Galleri/Senior_AALchokoladen



Trademark Future Lounge
- AAU Innovate - Science & Innovation Hub
Tirsdag den 28. februar aflagde Trademark et besøg ved det nye AAU Innovate. Her sprudlede der af innovation og iværksætteri i de nye og flotte faciliteter, der strækker sig over hele 8500 kvadratmeter. På dagen havde vi også glæden af at høre fra to startups i form af Cinematronic og Valentin Content. Afslutningsvist blev vi budt på en rundsvisning rundt i de flotte omgivelser.

Trademark_Galleri/AAU_Innovate



Rådmandsmøde 2023
Mandag den 6. februar 2023 afholdte Erhverv Norddanmark i samarbejde med Spar Nord Bank dette års udgave af Rådmandsmødet.

Med udgangspunkt i kommunens erhvervsstrategi 2023-26 var temaet for Rådmandsmødet "Hvordan sikrer vi den optimale kommunale erhvervsbetjening?". Herunder nedbrydning af grænser mellem forvaltningerne med reel tværgående sagsbehandling og etablering af én indgang for erhvervslivet.

Arrangementet bød afslutningsvist på forplejning leveret af Spar Nord Bank.

Galleri_2023/Billeder_Radmandsmode2023



AAU INNOVATE
- Innovation, stresshåndtering og indre ro giver overskud i hverdagen og på bundlinjen
Tirsdag den 24. januar var Erhverv Norddanmark medarrangør af et netværksarrangement ved det nye AAU INNOVATE. Her deltog bl.a. EEG Institute og Ro med Elbo, som kunne fortælle en masse omkring neurofeedback og teknologiens mange positive effekter. Særligt kan teknologien og træningen være et særligt godt redskab mod stress, søvnproblemer, angst, mv.

Galleri_2023/InnovationStressRo



Seniorgruppen - Nordicals
Den 18. januar var 25 Seniormedlemmer på virksomhedsbesøg hos Nordicals, hvor vi fik et indblik i Nordicals viden om Aalborgs erhvervsgrunde.
Det var et indholdsrig arrangement, hvor vi fik belyst nogen af de nye byggetiltag i Aalborg og områder omkring - eternitten er bl.a. et af de områder hvor Nordical er med i. Derudover fik vi et stort indblik i nye boliger ved Gigantium - Gabriel håndværkerkvarteret hvor der arbejdes der på en udvikling på salg af bygningen.
Vi fik en forklaring på hvordan det er gået sidste 10 år, hvor der er blevet bygget mest bolig og ikke så meget erhverv - derfor er der efterspørgsel - behov for kontorlokaler. Lejepriserne for lager er steget til det doblet. Lidt om Sygehus nord - hvor det er lidt tvivlsom hvad der skal ske, da man ikke ved hvad man må med bygningen - lidt om udfordringer omkring byggegrunde - alt i alt et fantastisk arrangement.


Senior_Galleri/Senior_Nordicals




Nytårskur 2023

I vanlig stil indledte Erhverv Norddanmark året med Nytårskuren, denne gang under overskriften "Aalborgs Erhvervsstrategi 2023-2026". Her kunne de 300 deltagende se frem til indlæg fra Erhverv Norddanmarks formand Rasmus Haugaard, Adm. dir. Lasse Nyby fra Spar Nord, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, og afslutningsvist en debat ledet af Mikael Justesen fra TV2 Nord.

Galleri_2023/Nytarskur2023



Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest