1. kvartal 2023


AAU INNOVATE
- Innovation, stresshåndtering og indre ro giver overskud i hverdagen og på bundlinjen
Tirsdag den 24. januar var Erhverv Norddanmark medarrangør af et netværksarrangement ved det nye AAU INNOVATE. Her deltog bl.a. EEG Institute og Ro med Elbo, som kunne fortælle en masse omkring neurofeedback og teknologiens mange positive effekter. Særligt kan teknologien og træningen være et særligt godt redskab mod stress, søvnproblemer, angst, mv.

Galleri_2023/InnovationStressRoSeniorgruppen - Nordicals
Den 18. januar var 25 Seniormedlemmer på virksomhedsbesøg hos Nordicals, hvor vi fik et indblik i Nordicals viden om Aalborgs erhvervsgrunde.
Det var et indholdsrig arrangement, hvor vi fik belyst nogen af de nye byggetiltag i Aalborg og områder omkring - eternitten er bl.a. et af de områder hvor Nordical er med i. Derudover fik vi et stort indblik i nye boliger ved Gigantium - Gabriel håndværkerkvarteret hvor der arbejdes der på en udvikling på salg af bygningen.
Vi fik en forklaring på hvordan det er gået sidste 10 år, hvor der er blevet bygget mest bolig og ikke så meget erhverv - derfor er der efterspørgsel - behov for kontorlokaler. Lejepriserne for lager er steget til det doblet. Lidt om Sygehus nord - hvor det er lidt tvivlsom hvad der skal ske, da man ikke ved hvad man må med bygningen - lidt om udfordringer omkring byggegrunde - alt i alt et fantastisk arrangement.


Senior_Galleri/Senior_Nordicals
Nytårskur 2023

I vanlig stil indledte Erhverv Norddanmark året med Nytårskuren, denne gang under overskriften "Aalborgs Erhvervsstrategi 2023-2026". Her kunne de 300 deltagende se frem til indlæg fra Erhverv Norddanmarks formand Rasmus Haugaard, Adm. dir. Lasse Nyby fra Spar Nord, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, og afslutningsvist en debat ledet af Mikael Justesen fra TV2 Nord.

Galleri_2023/Nytarskur2023Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest