ATA carnet vejledning


ATA-Carnet

ATA-Carnet'er udstedes og garanteres i Danmark af Dansk Erhverv - The Danish Chamber of Commerce.

ATA-Carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer samt sikkerhedsstillelse for told og afgifter i de fleste vigtige handelslande (over 70 lande har tilsluttet sig Carnet-kæden) i forbindelse med midlertidig indførsel og transit, og kan anvendes ved:

  • Varer til messe eller udstillingsgods
  • Vareprøver og varer til demonstration
  • Professionelt udstyr

Medlemmerne af Dansk Erhverv får 50 % rabat på et Carnet.

Vejledning
Ansøger:
Ansøger er det firma der hæfter økonomisk overfor Dansk Erhverv. Ansøger skal have en dansk adresse og der skal angives den fulde virksomhedsadresse.

Telefon:
Firmatelefon angives.

Repræsenteret af:
Her angives den eller de personer, der foreviser Carnet'et til både de danske og de udenlandske toldmyndigheder. Hvis en anden person end den angivne repræsenterer ansøger, forsynes denne med en fuldmagt med henvisning til carnet nr. Bemærk at fuldmagten skal udfærdiges i et antal eksemplarer svarende til det antal lande, der potentielt passeres.

Artiklernes anvendelse:
Her angives om varerne skal anvendes til messe/udstilling, vareprøver eller fagligt udstyr.

Lande hvori varerne skal anvendes:
Her angives hvilke lande varerne skal anvendes i samt evt. transitlande udenfor EU.

Valuta:
Her angives hvilken valuta varerne er anført i på varelisten.

Jeg ønsker carnet'et:
Her skal angives, om Carnet'et bliver afhentet, eller om det skal sendes. Ønskes det afhentet skal der klikkes ud for enten København, Aarhus, Odense, Aabenraa eller Aalborg. Hvis det ønskes tilsendt skal der klikkes på "Intet (sendes er valgt herover) "

Rejsesæt:
Her udfyldes hvor mange rejsesæt man ønsker til Carnet'et. Et rejsesæt består af 4 papirer - ud af Danmark (exportation), ind i besøgslandet (importation), ud af besøgslandet (rexportation), ind i Danmark (reimportation).

Forhåndsvisning:
Du har også mulighed for at få en forhåndsvisning af din ansøgning, når alle felter er udfyldt. På den måde kan du tjekke at alt er som det skal være før du sender ansøgning til os. Når ansøgningen er udfyldt korrekt, trykkes på 'Send'.

Ansøgning:
Ansøgningsformularen ligger sammen med det ATA Carnet du er ved at oprette på Dansk Erhvervs online portal. Når du er færdig med at udfylde ATA Carnetet kan du derfor enten underskrive den digitalt, eller printe og underskrive og oploade den sammen med din Carnet ansøgning inden du er helt færdig og trykker send.

Depositum:
Alle kunder bliver kreditvurderet og kan blive afkrævet et depositum der udregnes i forhold til carnetets pålydende værdi. Dette depositum skal være Dansk Erhverv i hænde inden ansøgningen behandles, pengene kan overføres til vores konto: 

Bank:
Danske Bank - reg.nr. 4368 - kontonr. 3201069173
EAN 5797200029560

IBAN: DK31 3000 3201 0691 73
BIC/SWIFT: DABADKKK.


Når depositummet er indbetalt, bedes der sendes dokumentation for indbetalingen til info@erhvervnorddanmark.dk da vi først kan udstede ATA-Carnet når vi har modtaget depositummet.

Husk at skrive på overførelsen, at det drejer sig om depositum til et Carnet.
Husk at henvise til det konto nr. depositummet skal udbetales til.

Depositummet betales tilbage når Dansk Erhverv har modtaget ATA-Carnet samt godkendt af stemplingerne i ATA-carnetet.

Ekspeditionstid
Alle ansøgninger der er modtaget vil som udgangspunkt bliver behandlet og sendt samme dag eller det kan afhentes efter kl. 14:00 i Aalborg.
Ellers ring for at lave en aftale omkring afhentning tlf. 98160600
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest