eur1 certifikat


Hvad er et EUR1 certifikat?
EUR 1 er et varecertifikat, der udstedes af myndighederne i eksportlandet. Certifikatet bruges til at dokumentere, hvor en vare kommer fra og dens oprindelse, og derfor kan indføres med lavere told eller helt toldfrit. Varer som er fremstillet i EU eller andre lande, som EU har indgået en toldfrihedsaftale med, skal dokumentere dets oprindelse med et EUR 1 Certifikat.
Certifikatet anvendes dermed ved international varetrafik, og er mest anerkendt som et dokument, der anvendes juridisk ved internationale handelstransaktioner ved ydre handel.

Hvornår bruges et EUR1 certifikat?
EUR 1 certifikatet bruges, når varer skal eksporteres til bestemte lande uden for EU, i de tilfælde hvor varen kan opnå oprindelse ifølge en præferenceaftale.
Det bruges især indenfor rammerne af adskillige bi-og multilaterale aftaler af det pan-europæiske præference system (European Union Association Agreement).

Hvilke betingelser skal være opfyldt?
For at ansøge om et EUR1 Certifikat skal ansøgeren (eksportøren), være i stand til at bevise varens oprindelse. Dette gøres ofte ved at medsende leverandørfakturaen, hvoraf varens oprindelse fremgår. Dette kaldes leverandørens deklaration (Supplier Declaration - SD).
Eksportøren udfylder dernæst EUR 1 formularen, og afleverer den til den relevante myndighed, sammen med fakturaen fra leverandøren.
Myndigheden godkender derefter formularen med et stempel, og sender det tilbage til eksportøren.

Bestemte betingelser skal dog være opfyldt, før EUR 1 certifikatet kan udstedes:

 • Eksportøren skal være sikret, og skal kunne dokumenteres med et Movement Reference Number på en eksportangivelse
 • Varerne skal opfylde oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale
 • Virksomheden skal kunne dokumentere varernes præferentielle oprindelse
 • Varerne skal være enten fuldt ud fremstillet eller være tilpas be- eller forarbejdet i henhold til den relevante frihandelsaftale
Hvordan skal et EUR1 certifikat udfyldes?
Et EUR1 Certifikat skal udfyldes med følgende oplysninger:
 • Navn og adresse på eksportøren og modtageren
 • Løbende nummerering af varesalg (Kollinummer/antal kolli/vareart)
 • Attest fra SKAT
 • Varens oprindelsesland
 • Modtagerland
 • Bruttovægt/kg
 • FakturaNr./dato
Se mere på Tolds hjemmeside, hvor du finder mere information for dokumentationskravene til EUR.1-varecertifikat - link


LINK TIL OPRETTELSE OG DET ONLINE SYSTEM HER

Video-guide til bestilling af et EUR1 certifikat
Med denne video får du en hurtig og nem gennemgang til bestilling af dit EUR1 certifikat
Sådan bestiller du et EUR1 certifikat

Ekspeditionstid
Vi tilbyder behandling af alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 14.00, og de sendes samme dag eller kan afhentes efter aftale.

Priser
Se vores prisliste her.
Bemærk at medlemmer af Dansk Erhverv opnår rabat på udstedelse af alle dokumenter.

Eksportdokumenter
(Alle priser er ekskl. moms)
Medlem af                                                      Ikke medlem
Dansk Erhverv
EUR1 certifikat kr. 50                                                                kr. 100Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest