Translatør legalisering


Hvad er en translatør legalisering?
For at en bekræftet oversættelse kan bruges i udlandet, skal den ofte legaliseres af en dansk myndighed, der dermed bekræfter underskriften på translatørpåtegningen og dermed oversættelsens gyldighed.

Det er essentielt at understrege, at legalisering ikke er en kontrol af selve oversættelsen. Den står translatøren inde for over for tredjemand. Proceduren ved legalisering kan variere alt efter, hvor og hvordan du indhenter den nødvendige legalisering.
En legalisering er en bekræftelse af underskriften på et dokument. Det er således kun originaler eller dokumenter med original underskrift eller digital signatur, der kan legaliseres.

Hvornår skal en oversættelse legaliseres?
Det er modtager, der afgør, om der er krav om en legalisering eller apostillepåtegning af både det originale (danske) dokument og oversættelsen af det pågældende dokument eller kun translatørens påtegning. Derfor bør du altid kontakte modtageren af dokumenterne eller det pågældende lands ambassade, da de kan fortælle dig, om det er tilstrækkeligt at få legaliseret oversættelsen eller om alle dokumenterne i en bekræftet oversættelse skal legaliseres/have apostillepåtegning.

Retningslinjer
I 2017 ændrede staten proceduren for legalisering af oversættelser. Dansk Erhverv fik bemyndigelse, på niveau med en notar, til at legalisere translatørernes underskrift på bekræftede oversættelse. I dag er det således nødvendigt at få legaliseret sin oversættelse hos Dansk Erhverv, der har status som handelskammer, før det er muligt at indhente apostille fra Udenrigsministeriet.

Det er værd at vide, at Dansk Erhvervs stempel ikke kan stå alene som legalisering over for en udenlandsk myndighed. Formålet med Dansk Erhvervs stempel er udelukkende at legalisere translatørernes underskrifter, eftersom beskikkelsen af translatører og tolke er ophævet.

Translatørforeningen har i den forbindelse indgået en aftale med Dansk Erhverv, der tildeler medlemmer af foreningen en rabat på 50 % ved påtegning af bekræftede oversættelser hos Dansk Erhverv. Desuden får medlemmerne adgang til et særligt stempel, der bekræfter translatørens kvalifikationer fremfor blot deres underskrift.

Ekspeditionstid
Vi tilbyder behandling af alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 14.00, og de sendes samme dag eller kan afhentes efter aftale.

Priser
Se vores prisliste her.
Bemærk at medlemmer af Dansk Erhverv opnår rabat på udstedelse af alle dokumenter.


Eksportdokumenter
(Alle priser er ekskl. moms)
Medlem af                                                      Ikke medlem
Dansk Erhverv
Translatør legalisering kr. 200                                                              kr. 200Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest