Beskæftigelse


  • Vi vil sikre, at kandidater fra videregående uddannelser får stærkere tilknytning til erhvervslivet og dermed øgede muligheder for ansættelse som nyuddannede 
    - det vil vi gennem opbakning til AAU Case Competition
    - det vil vi gennem støtte til projektarbejder og lignende med relevans for erhvervslivet
    - det vil vi gennem udbygget samarbejde med AAU Business School

  • Vi vil sikre, at der bliver gjort en særlig indsats for at fastholde nyuddannede i regionen
    - det vil vi gennem etablering af en turnusordning, hvor kandidater fra videregående uddannelser i en periode sikres ansættelse hos og får stærkere tilknytning til virksomheder i regionenHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest