Biotech Innovation ApS


retur

Profilbeskrivelse:
Biotech Innovation Produktprofil
Hvad kan man bruge vores PP til?

1. Det primære indsatsområde i fødevareindustrien anser vi for at være en behandling af det vand, der anvendes i virksomheden.

  • PP-behandlet vand danner ikke kalksten i rør, kedler eller varmevekslere. Den kalk, der er i vandet ændrer struktur og i stedet for at sætte sig som kalksten, dannes et amorft materiale, der kan ses som bundfald eller som kan sies fra vandet.
  • PP-behandlet vand opleves som "blødt" til trods for at kalken jo faktisk stadig er til stede. Rengøring med PP-behandlet vand kræver mindre sæbe og rengøringsmidler. Til en vis grad optræder det behandlede vand som et opløsende rengøringsmiddel i sig selv.
  • PP-behandlet vand kan, afhængig af vandet kvalitet, fryses til is ca. 20% hurtigere end ubehandlet vand, beregnet fra begyndende nedkøling til fast is med en temperatur på minus 5°C.
  • PP-behandlet vand har indflydelse på egenskaberne ved det spildevand der produceres. Fedt i spildevand/kloakafløb danner ikke i samme grad faste skorper, men har en løsere og mere krummet struktur, der forholdsvis let kan skylles bort.

2. En sekundær effekt af PP-vandbehandling er en forventet reduktion i vildgæring af affaldsprodukter.

Mulige andre anvendelser:
3. Ferskvarers holdbarhed kan blive væsentligt forbedret ved at behandle luften i opbevaringslokalet.
4. Korttidsbehandlet kød (op til ca. 10 minutter) opfattes som betydelig mere mørt og af en bedre kvalitet. Det gælder for Oksekød, svinekød, fjerkræ og fisk.
5. Nedfrysning af varer bliver mere energieffektiv og hurtigere.
6. Reducerer energibehovet ved køling.
og øger hastigheden af kølemidlets faseovergang mellem damp og flydende. Vha. PP. foregår     fortætning via en alternativ mekanisme med lavere energibehov. Energibesparelsen er > 20%.
7. Tilstedeværelsen af svovlbrinte bliver kraftigt reduceret og svovlbrinten nedbrudt til ikke-giftig svovlilte + vand.

Læs mere her
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest