Ungbo Danmark A/S


retur
UNGBO DANMARKs forretningsgrundlag er udlejning af studie- og ungdomsboliger, primært i universitetsbyerne i Danmark.
UNGBO DANMARKs vision er at være den foretrukne privatejede udbyder af studie- og ungdomsboliger i Danmarks universitetsbyer.
Visionen realiseres bl.a. ved at tilbyde unge studerende moderne og centralt beliggende lejligheder, alle med eget køkken og bad.

UNGBO DANMARK er en servicevirksomhed og vores væsentligste aktiv er vores kunder - vores lejere. Lejerservice står derfor højt på dagsordenen hos UNGBO DANMARK, og vi tilstræber til stadighed at yde den bedst mulige service fra første kontakt med en potentiel lejer til lejer igen er fraflyttet vores lejligheder. Dette gælder såvel i administrationen som ude i vores ejendomme.
Vi går derfor imod strømmen og insourcer så mange opgaver som muligt. Dette for at sikre ensartet kvalitet i alt vi laver - og for at minimere risikoen for fejl i forhold til vores lejere.

UNGBO DANMARK har derfor egne driftsansvarlige ansat i samtlige vores ejendomme. Dette betyder, at der inden for normal arbejdstid er en driftsansvarlig til stede i eller omkring ejendommen. Til at holde opsyn og orden. Til at servicere ejendommens beboere og øvrige med relation til ejendommen. Og, ikke mindst, til at skabe tryghed for vores beboere.

Historie
UNGBO DANMARKs historie går tilbage til 1. december 1976 hvor Bjarne Søgaard Heilesen modtog sit næringsbrev og stiftede det, der senere er blevet til UNGBO DANMARK. Bjarne Søgaard Heilesen har stået i spidsen for udviklingen af UNGBO DANMARK frem til 2012, hvor han helligede sig bestyrelsesarbejdet.

UNGBO DANMARK havde i de første 25 leveår primær fokus på udvikling af ejendomsprojekter til, eller på vegne af, eksterne investorer. Omkring årtusindskiftet ændredes fokus til også at være på ejerskab af egenudviklede ejendomme og samtidig hermed drift og administration af disse. Siden da har UNGBO DANMARK opbygget en portefølje af ejendomme i Danmarks største uddannelsesbyer med i ca. 800 boliglejemål, som UNGBO DANMARK administrerer.
Efter mere end 35 år i spidsen for UNGBO DANMARK blev der i 2012 gennemført et ledelsesmæssigt generationsskifte, hvorefter Bjarne Søgaard Heilesen helligede sig bestyrelsesarbejdet og Morten Myrhøj Kristensen blev ansat som adm. direktør. Det ledelsesmæssige generationsskifte var forløberen til et ejermæssige generationsskifte, hvor første del blev gennemført primo 2014. Her erhvervede adm. direktør Morten Myrhøj Kristensen, sammen med to eksterne investorer, majoriteten af UNGBO DANMARK, mens Bjarne Søgaard Heilesen og hans familie beholdt en minoritet. Primo 2017 gennemførtes sidste del af det ejermæssige generationsskift, hvorefter Bjarne Søgaard Heilesen har helliget sig andre aktiviteter.

Med gennemførelsen af det delvise ejermæssige generationsskifte primo 2014 ændredes UNGBO DANMARKs fokus til udelukkende at være rettet mod drift og administration af studie- og ungdomsboliger i Danmarks største uddannelsesbyer. Dette omfatter såvel egne som eksternt ejede studie- og ungdomsboliger.
Det er UNGBO DANMARKs målsætning, at være den foretrukne privatejede udbyder af studie- og ungdomsboliger i Danmarks universitetsbyer.

HjemmesideHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest