Grupper


Til yderligere styrkelse af netværksdannelsen mellem medlemmerne etablerer Erhverv Norddanmark grupper, der fokuserer på specifikke områder af særlig relevans for et givent antal medlemmer. Grupperne etableres på baggrund af interessetilkendegivelser fra medlemmerne.

Grupperne tilrettelægger selv deres aktiviteter, der typisk omfatter arrangementer - dels fagspecifikke, dels af relevans for en større kreds - og erfaringsudveksling. Den enkelte gruppe ledes af én person, der refererer til direktør Kamilla Bittmann.

Aktuelt har vi etableret:

  • Trademark Future Lounge
  • Seniorgruppen
  • Netværk for bestyrelsesmedlemmer
  • Netværksgrupper for ledere
  • Netværksgruppe for ejerledere
  • Netværksgruppe for mellemledere
  • Netværk for Personal Assistants/Executive Assistants
Læs om hver enkelt af grupperne ved at følge links til venstre under "Grupper".

Ønsker du, at der bliver nedsat en gruppe inden for et område, der har din særlige interesse, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest