BESTYRELSESNETVÆRK


Baggrund 

Siden 2010 har Erhverv Norddanmark drevet netværksgrupper for direktører med det formål, at give lederne et fortroligt rum med mulighed for:

  • At få inspiration fra andre ledere - en praktisk relateret, nede på jorden dialog om ledelse
  • Udveksling af viden/erfaringer om ledelse
  • At høre nye synsvinkler på egne problemstillinger - et slags "Advisory Board"
  • At dele egen usikkerhed/sårbarhed i relation til lederrollen i en lukket fortrolig kreds.
Konceptet har vist sin berettigelse og er i dag udbredt til 4 grupper med i alt ca. 25 deltagere i alt. Grupperne fungerer bedst med 6 - 8 deltagere i hver gruppe.

Som et led i videre udvikling af netværket er der blandt flere af netværkets deltagere efterspurgt en netværksgruppe for bestyrelsesmedlemmer. Deltagelse i denne gruppe kan ske uafhængigt af en evt. deltagelse i en af direktørgrupperne.

Erhverv Norddanmark har både netværket og en mission, om at give værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling, som vil passe rigtig godt til at være hjemsted for et bestyrelsesnetværk, der også kan være med til at understøtte Erhverv Norddanmarks arbejde for at styrke erhvervslivet i regionen. Idé og formål
 

En startgruppe på 5-6 bestyrelsesmedlemmer etablerer netværket, hvorefter der kan etableres flere grupper i takt med en evt. stigende interesse. Netværksgrupperne består ideelt hver af maks. 8 medlemmer.
Netværket kan enten være selvledet eller faciliteret af en ekstern facilitator. Erhverv Norddanmarks sekretariat står for administrationen vedr. optagelser, kontingent og udmeldelser.

Udgiften til en evt. facilitator deles mellem netværket og Erhverv Norddanmark efter godkendelse af bestyrelsen.

Deltagelse i netværket forudsætter, at bestyrelsesmedlemmet er medlem af Erhverv Norddanmark enten personligt eller via en virksomhed.

Prisen for deltagelse er 5.500 kr. ekskl. moms pr. år. Indbetalingen sker til Erhverv Norddanmark.    


Perspektivering

Bestyrelsesnetværket er uafhængigt af uddannelsesinstitutioner og andre, der udbyder bestyrelsesuddannelse, men vil være åben overfor at trække på eksterne eksperter efter behov.

Det kan endvidere overvejes, hvorvidt en evt. facilitering af netværket skal ske i samarbejde med Aalborg University Business School, UCN mfl., hvorved samarbejdet imellem erhvervslivet og videregående uddannelser kan styrkes til fælles gavn.

På sigt kan bestyrelsesnetværket overveje at stille sig til rådighed som Advisory Board for Erhverv Norddanmarks medlemmer. Dette skal besluttes af gruppens medlemmer, der selv beslutter mødernes indhold.   


Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer (professionelle bestyrelsesmedlemmer og CEO´s der deltager i bestyrelsesarbejdet) i nordjyske medlemsvirksomheder. Der vil være en begrænsning i repræsentationen fra samme branche af konkurrence hensyn. Deltagerne skal have minimum tre års bestyrelseserfaring samt minimum en aktuel bestyrelsespost.


Ønsket effekt og udbytte

Bestyrelsesmedlemmerne vil ved deltagelse i netværket opnå:

  • Inspiration og erfaringsudveksling på strategisk niveau
  • Sparring på konkrete bestyrelsesudfordringer
  • Styrke samarbejdet imellem Nordjyske virksomheder og Erhverv Norddanmark på bestyrelsesniveau
  • Et fortroligt netværk af ligesindede. Det der drøftes i gruppen, bliver i gruppen.


Forløb

Netværksgruppen fastlægger selv sin møderække. Der foreslås ca. 6 møder årligt af 3 timers varighed evt. suppleret med møder af mere social karakter.

Bestyrelsesuddannelsen ved UCN:
https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/%C3%B8vrige-uddannelser/den-akkrediterede-bestyrelsesuddannelse/den-akkrediterede-bestyrelsesuddannelse 

Læs om hver enkelt af grupperne ved at følge links til venstre under "Grupper"
/erhverv-norddanmark/netvaerk/grupper 

Vil du høre mere, kan du benytte  kontaktformularen nedenfor eller sende en mail til info@erhvervnorddanmark.dk 


* Navn:
* Titel:
* Virksomhed:
* Tlf. nr.
* E-mail:

Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest