Viden og fakta


Erhverv Norddanmark udgiver med jævne mellemrum forskellig dokumentation, hovedsageligt med relation til den fortsatte udvikling af erhvervslivet i regionen.

Dokumenterne på denne side er til fri afbenyttelse og må citeres, så længe Erhverv Norddanmark bliver angivet som kilde.Download "133889_a6_folder_-_ny_limfjordsforbindelse.pdf"
"Den Tredje Limfjordsforbindelse" er en folder med fakta om det akutte behov for Den Tredje Limfjordsforbindelse.

Download "byggesten_udfordringer_okt2014.pdf"
"De Nordjyske Byggesten 2014" er en 'as is'-analyse - et fotografi af Region Norddanmark overvejende ved hjælp af de nyeste tilgængelige faktuelle data.

Download "byggesten_datagrundlag_okt2014.pdf"
"De Nordjyske Byggesten 2014"

Download "dok_livability_analyse_nov12.pdf"
Livability Analyse (november 2012)
Region Nordjyllands 11 kommuner forsøger alle at tiltrække virksomheder og tilflyttere, så de er til stadighed i indbyrdes konkurrence, selv om regionen forsøger at balancere udviklingen. En afgørende præmis for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og videnstunge erhverv er et attraktivt lokalmiljø - også kaldet kommunens Livability.


Download "dok_mytedraeber_dec11.pdf"
Den lille Mytedræber (december 2011)
Den lille Mytedræber sætter ord på nogle af de indgroede misopfattelser om Nordjylland og tager livtag med dem.

Download "dok_rn_national_balance_nov11.pdf"
Region Nordjylland i national balance (november 2011)
Minirapporten afdækker nogle enkle målepunkter for en balancevurdering af Nordjylland i forhold til hele landet. Der anvendes syv målepunkter til belysning af, om regionen er i balance med det øvrige Danmark med hensyn til service, beskæftigelse og økonomiske vilkår.


Download "dok_nordjyske_byggesten_nov11.pdf"
De Nordjyske Byggesten for udvikling og vækst (november 2011)
Byggestensrapporten er en As Is-analyse - et fotografi af regionen, som den ser ud i dag, taget ved hjælp af de nyeste tilgængelige faktuelle data. Hensigten er at formidle et konsensusbillede af det fundament, som det fremtidige Nordjylland skal udvikles på - et billede, som alle aktører inden for regional udvikling i regionen kan samles om. 
Læs mere Om Nordjyske Byggesten

Download "dok_taenketank_2008.pdf"
TænkeTank '08 (marts 2009)
Erhverv Norddanmark (dengang Aalborg Industri- & Handelskammer) nedsatte i 2008 tænketanken TT'08, hvis formand, Morten Albæk, aflagde beretning på generalforsamlingen i foråret 2009. Hent tænketankens slutdokument her.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest