Aalborg Letbane: Staten løber fra klar aftale


retur
Af Jesper Jespersen, administrerende direktør i NOVI Forskerpark, og Steen Royberg, partner i Nybolig Erhverv og formand for Erhverv Norddanmark

Transportministeren meddelte 29. september 2015, at Aalborg Letbane ikke er på Finanslovsforslaget for 2016. Aalborg Letbane udgør en meget lille del af den samlede finanslov, en post på 41 millioner kroner for 2016, hvilket udgør en forsvindende lille del af den samlede finanslov. Til gengæld har det fatal betydning for væksten i Aalborg og hele Norddanmark, at staten nu løber fra en klar aftale om finansiering af letbanen. En aftale, der blev indgået med finansloven for 2015, og som vi i Norddanmark har handlet efter siden.

Væksten sker i disse år i de store danske byer. Det er her, befolkningstilvæksten er størst, ligesom antallet af beskæftigede er markant højere end i resten af landet. Aalborg er en by i rivende udvikling, og etableringen af letbanen sikrer både tiltrækning af yderligere investeringer og grundlag for byens fortsatte udvikling. En udvikling, vi som repræsentanter for erhvervslivet i Aalborg ser som helt nødvendig og en garanti for en fortsat stærk infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft i vores område.

Men Aalborg Letbane er ikke blot væsentlig for at sikre væksten i Nordjylland. Den har også en vigtig betydning som transportmiddel. Hver dag pendler 25.000 mennesker til Aalborg for at arbejde, og 41.000 studerende til deres uddannelse. Når det nye supersygehus er klar i 2020, vil det betyde en yderligere forøgelse af trafikken. 1.700 ambulante patienter skal dagligt til behandling, og hertil kommer pårørende, ansatte med flere.

Vejene i Aalborg er i forvejen belastede og kan ganske enkelt ikke rumme den øgede trafikmængde. Det kræver en radikal anden løsning, som letbanen er det bedste bud på.

Vækst og jobskabelse sker i alle større byer, og det er ikke tilfældigt, at landets fire største byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, alle har indgået aftaler med staten om at anlægge letbaner. Hidtil har staten behandlet de fire byer ens med finansiering af letbaneprojekter efter de samme principper. Med udspillet om at droppe det statslige tilskud til Aalborg Letbane lægges der op til en markant forskelsbehandling.

Der er i vores øjne ingen tvivl om, at Aalborg Letbane skal tilbage på finansloven, så den fortsatte vækst og udvikling i Norddanmark bliver sikret. Det var en klar aftale - og aftaler er til for at blive holdt.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest