Aalborg stadig bedst blandt storbyerne


retur
Af formand Rasmus Haugaard

Aalborg Kommune fortsætter den gode stime, når det gælder Dansk Industris årlige undersøgelse af den service og de forhold, som landets kommuner tilbyder deres virksomheder.

Mens det i 2018 blev til en 51.-plads, er Aalborg i årets undersøgelse rykket seks trin tættere på toppen. Og sammenligner vi med 2017, er der virkelig sket noget. Dengang lå Aalborg helt nede som nummer 69, men det seneste par år har det udviklet sig rigtig godt og Aalborg er stadig - endda med stor margin til de øvrige - den af Danmarks fire storbyer, der tilbyder erhvervslivet de bedste arbejdsvilkår. Der er endnu en gang grund til at lykønske Aalborg med en fortsat forbedret placering.

Jeg er helt med på, at det ganske givet er nemmere for en mindre kommune at tage godt hånd om et mere begrænset erhvervsliv, mens det kræver betydeligt flere ressourcer og mere målrettet indsats at tage vare på en større kommunens virksomheder. I det lys er det nok vanskeligt for de største kommuner at nå helt op i toppen, men i al fald er retningen for Aalborgs vedkommende stadig den rigtige.

Aalborgs størrelse på ingen måde må blive en undskyldning for manglende stræben efter højere mål: Når vi tager Aalborg Kommunes geografiske placering i betragtning, er det nødvendigt med politisk accept af, at vi må og skal gøre det meget bedre end konkurrenterne, hvis ikke vi skal blive hægtet af. Med andre ord: Op på hesten frem mod næste år og et endnu bedre resultat.

Dansk Industri udarbejder sin analyse på baggrund af en stor datamængde inden for en række kategorier centrale for erhvervslivet. Der har for Aalborgs vedkommende været pæn fremgang inden for 'Infrastruktur og transport', 'Arbejdskraft' og 'Brug af private leverandører', mens der - man fristes til at sige fortsat - er en tilbagegang, når det gælder 'Skatter, afgifter og gebyrer' samt 'Fysiske rammer'. Og ser vi på 'Kommunal sagsbehandling', er der nok en vis fremgang at spore, men der er stadig rigeligt med plads til forbedringer.

Dansk Industri har i undersøgelsen spurgt, hvad en kommune bør prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder. "Den virkeligt tungtvejende faktor er 'Infrastruktur og transport', hvilket jo ikke kan undre, når man betænker det behov for Den Tredje Limfjordsforbindelse, som ikke mindst erhvervslivet til stadighed påpeger. Men også 'Arbejdskraft' vejer tungt, ligesom 'Uddannelse' også hører blandt de væsentligste faktorer."

Jeg er enig med Dansk Industris Aalborg-formand Peter Rindebæk, når det gælder - i al fald en del af - forklaringen på fremgangen: Det spiller uden tvivl ind, at kommunen og erhvervslivet i efteråret 2018 fandt sammen om Aalborg Alliancen, der skal øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft, nedbringe ledigheden og medfinansiere Den Tredje Limfjordsforbindelse. Her er der jo netop den dialog og det samarbejde, som er så afgørende, for at erhvervslivet føler sig hørt.

Den af de nordjyske kommuner, der har oplevet størst fremgang i Dansk Industris 2019-undersøgelse, er Thisted med et avancement fra en plads som nr. 50 til en 6.-plads. Også Brønderslev (fra nr. 45 til 27) og Vesthimmerland (fra nr. 46 til 29) er gået markant frem. Endelig fastholder Rebild sin plads som nr. 32, mens der er tilbagegang for de øvrige nordjyske kommuner.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest