Aalborgs spiral mod bunden fortsætter


retur
Næsten to ud af tre af de 7.600 virksomheder, der har deltaget i Dansk Industris årligt tilbagevendende undersøgelse af det lokale erhvervsklima, svarer, at de er tilfredse eller endog meget tilfredse med erhvervsvenligheden i deres kommune.

- Desværre er det på ingen måde billedet for Aalborgs vedkommende. Da DI i 2013 offentliggjorde sin kortlægning af erhvervsklimaet, indtog Aalborg en pæn 25.-plads blandt de 96 kommuner, der er med i undersøgelsen. I 2014 var den nordjyske hovedstad faldet til en plads som nr. 43. Året efter blev det til en 55.-plads og så yderligere fire hak i den forkerte retning - og i år kan man ikke sige andet, end at Aalborg spiral mod bunden fortsætter: Denne gang bliver det kun til en 69.-plads, siger formand Steen Royberg, Erhverv Norddanmark, i en kommentar til den netop offentliggjorte undersøgelse.

Ud over den samlede erhvervsvenlighed, hvor Aalborg er gået yderligere 10 pladser tilbage, måler DI erhvervstemperaturen på 11 enkeltparametre. Af dem må Aalborg konstatere tilbagegang inden for overordnet erhvervsvenlighed, kommunale rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunens image, kommunens velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, mens der er status quo, når det gælder fysisk planlægning. Kun inden for kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer samt brug af private leverandører er der lidt, der vejer positivt i vægtskålen.

- På den positive side er det godt at se, at der er sket en klar forbedring af den kommunale byggesagsbehandling. I en by med stærk vækst er antallet af byggesager det seneste par år steget med 50 procent og det er klart, at det kræver flere hænder og hoveder. Det blev der heldigvis lyttet til ved sidste års budgetforhandlinger, men vi må til stadighed følge tæt, om erhvervslivet får en ordentlig behandling, siger Steen Royberg.

Vælger man at læse DIs undersøgelse på den måde, kan man konkludere, at Aalborg ligger nogenlunde fornuftigt blandt de fem store byer: København og Aarhus er fortsat den rene elendighed (nr. 93 og 85), mens Aalborg nu må se sig slået af Odense, der er rykket fra en 74.- til en 67.-plads - og meget klart distanceret af Esbjerg (nr. 21).

- Billedet bliver på ingen måde bedre, når vi sammenligner de 10 nordjyske kommuner, der er med i undersøgelsen: Ingen placerer sig så ringe som Aalborg - og det er tankevækkende at både Rebild, Frederikshavn og Jammerbugt er i den absolut positive del af skalaen. Det er jo altså ikke fordi nordjyske kommuner sådan helt generelt ikke kan klare sig, siger Steen Royberg. Og han fortsætter:

- Inden man blandt politikere og embedsmænd i Aalborg Kommune forfalder til den nemme løsning at klandre DI's undersøgelse for at være misvisende eller geografisk skæv, er det nok værd at bemærke, hvad DI's administrerende direktør Karsten Dybvad sagde ved præsentationen af undersøgelsen - nemlig at han ser virksomhedernes tilbagemelding som et tydeligt tegn på, at et godt erhvervsklima for alvor er kommet på dagsordenen i landets kommuner.

Videre sagde Karsten Dybvad, at kommunalpolitikere og ansatte i kommunerne prioriterer forholdene for de lokale virksomheder højere og højere.

- Man kan ud fra de aktuelle tal kun konstatere, at det for Aalborgs vedkommende slet, slet ikke er godt nok. Der er ingen tvivl om, at der hos blandt andre borgmester Thomas Kastrup-Larsen er en stor vilje til at fokusere på et godt erhvervsklima og det er klar et positivt udgangspunkt. Men et støt fald fra nr. 25 for kun fem år senere at ligge som nr. 69 taler desværre sit tydelige sprog, som ikke sådan lige lader sig bortforklare, pointerer Steen Royberg.

Naturligvis kan en del bero på, at andre kommuner har evnen at omstille sig så meget, at de er rykket foran Aalborg, men det er i Erhverv Norddanmark-formandens optik bare ikke godt nok, når man i landets fjerdestørste kommune har en ambition om at være erhvervsvenlig - faktisk i en sådan grad, at man med borgmesterens ord sigter efter at blive landets iværksætterkommune nummer ét:

- Der er meget lang vej. Der er rigtigt meget at arbejde med. Og der er mere end nogensinde behov for, at kommunen og erhvervslivets organisationer i fællesskab får lagt en strategi for, hvordan Aalborg kommer op af hængedyndet. Det er nu, der skal handles - ikke bortforklares.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest