Beslutning om ny Limfjordsforbindelse før 2020


retur
Nogle mener, at en Den Tredje Limfjordsforbindelse er overflødig. Men ser man på blot tre faktuelle forhold, står det klart, at behovet er både reelt og presserende:

Vi ved, at det ene tunnelrør skal lukkes i en længere periode i forbindelse med reparation, hvis Limfjordstunnelen skal kunne holde de 30 år, Vejdirektoratet har vurderet, at der er tilbage i den. Vi ved, at forbindelserne over fjorden bliver ekstra sårbare, når det nye universitetshospital åbner. Og vi ved, at en tredjedel af Aalborg Lufthavns kunder kommer fra områder syd for Region Nordjylland og derfor er direkte afhængige af god passage af Limfjorden.

21. februar 2018 spurgte Bjarne Laustsen (S) i Folketinget, om transportminister Ole Birk Olesen er enig i, at kapaciteten nu er så tæt på at være brugt op i Limfjordstunnelen, at der er behov for at etablere en tredje Limfjordsforbindelse. Til alt held slog ministeren fast, at han er "fuldstændig enig i, at der er kapacitetsproblemer omkring Limfjordstunnelen og kapacitetsproblemerne i tunnelen løses kun for alvor, når vi får realiseret en tredje Limfjordsforbindelse." Og at en sådan forbindelse "er blandt de vigtige og samfundsøkonomisk fornuftige projekter, vi skal finde finansiering til efter 2020."

Transportministeren har tidligere (december 2016) i et samråd sagt, at der de kommende år er "meget begrænset plads til nye, store transportinvesteringer" og at det derfor ikke giver mening at fremlægge en anlægslov, hvis der ikke er penge til at bygge forbindelsen.

Der synes dog nu at være lys forude, for i svaret til Bjarne Laustsen sagde ministeren, at "pengene til flere infrastrukturprojekter i Danmark er der efter 2020. Beslutningerne om hvilke infrastrukturprojekter, der skal igangsættes, kan træffes før 2020. Og det håber jeg, vi kan gøre også gerne i den her valgperiode."

Erhverv Norddanmark kan ikke være mere enig. Den politiske proces tager lang tid og derfor er det nu, vi skal have det nødvendige juridiske grundlag på plads.

Vi er helt på det rene med, at det ikke nødvendigvis er statskassen alene, der skal betale forbindelsen. Men tilstedeværelsen af Den Tredje Limfjordsforbindelse har afgørende betydning for vækst og velstand i hele regionen, så finansieres - det skal den.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest