Brug for vilje til forandring på øverste plan


retur
Af formand Rasmus Haugaard

Erhverv Norddanmark har før opfordret til, at indholdet af Aalborg Kommunes erhvervsstrategi bliver fastlagt i ligeværdigt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Og alene med det formål at forbedre vilkårene for vækst i erhvervslivet.

Lad mig tage bladet fra munden. Den aktuelle erhvervsstrategi - og dem før den - er politiske konstruktioner designet med det primære formål at tale ind i politisk korrekte idéer. Sådan skal det ikke være, hvis vi vil med på vognen.

Virkeligheden er, at det ikke går forbandet godt hos os. For eksempel bryster Aalborg sig gerne af, at der kommer vældigt mange iværksættere til hvert eneste år. Men ser vi nylige tal fra analysevirksomheden Experian, er det ikke ligefrem her hos os, man finder de mest entreprenante indbyggere.

Tager vi det i runde tal, findes den største andel af nyetablerede virksomheder pr. 1.000 voksne indbyggere i Gentofte med 16 virksomheder. Derefter følger en række kommuner i Storkøbenhavn. Som nr. 13 kommer Aarhus med otte virksomheder - og derefter en mængde kommuner primært i det østlige og nordlige Sjælland og i Østjylland. Vi skal ned til nr. 39, før der er det første nordjyske islæt - i form af Rebild med næsten 6,5 virksomhed. Lidt længere nede - og i øvrigt efter Odense - finder vi som nr. 45 Aalborg, der lige akkurat kan snige sig op over de seks nyetablerede virksomheder pr. 1.000 voksne indbyggere. Ikke just prangende.

Så meget desto mere: Det er nu, vi skal vågne op og forstå, at tiden er inde til at sadle om.
Der er behov for en genstart af måden, der tænkes erhvervspolitik på. Der skal være klare, målbare mål - og spillepladen skal udvides til også at omfatte organisatoriske og administrationsmæssige forhold i kommunen.

  • Hvorfor er det ikke en del af erhvervsstrategien at forbedre serviceniveauet i By- og Landskabsforvaltningen?

  • Hvorfor kan erhvervsstrategien ikke omfatte et mere lempeligt administrationsgrundlag overfor erhvervslivet?

  • Hvorfor kan erhvervsstrategien ikke inkludere en omorganisering med henblik på en mere simpel administration overfor erhvervslivet?

Erhverv Norddanmarks indspil er:

(1) En krystalklar handlingsplan for, hvordan Aalborg Kommune opnår en plads i top 25 på Dansk Industris årlige oversigt over kommunal erhvervsvenlighed - og en plads blandt de 10 bedste inden for kommunal sagsbehandling. Og pligt til handling, hvis det ikke lykkes.

(2) Etablering af et "one stop entry" for virksomheder inden for byggeri-, miljø- og planlægningsområderne - med kompetence og handlekraft til at disponere i sagerne.

Sidstnævnte kan løses ved en absolut nødvendig nedbrydning af grænser mellem forvaltningerne - og ved at det kommunale erhvervskontor Business Aalborg får sin egen forvaltning med en direktion ligestillet med øvrige forvaltninger.

Der er ikke noget til hinder for disse ændringer. Men det kræver entydig opbakning fra borgmester, relevante rådmænd og de ledende embedsmænd.

Det begynder og slutter med vilje til forandring på øverste plan.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest