Bus til fremtiden


retur
Af formand Anders Hjulmand og sekretariatschef Anita Møller - sendt til Nordjyske Mediers debatredaktion 8-4-2014

Forleden var vi ude at køre i bus i fremtiden. Eller rettere: Vi kørte i en af de traditionelle busser ad en rute fra universitetet og det kommende supersygehus over det centrale Aalborg til Vestbyen. Der var ikke tale om en hvilken som helst rute, men den, som Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab gerne ser benyttet, når planerne om højklasset kollektiv trafik i Aalborg skal realiseres.

"Højklasset kollektiv trafik". Det er det, man kalder det, når man ikke forlods tager stilling til, om det skal være den ene eller den anden løsning. Og der er faktisk flere muligheder. Der kan enten være tale om skinnebåret transport - kendt under navnet letbane - eller en løsning, hvor særligt indrettede busser kører ad særligt prioriterede vejstrækninger.

Aalborg Kommune kalder ret konsekvent den fremtidige højklassede kollektive trafik for "letbanen". Vi vil for nemheds skyld benytte samme betegnelse - uden at vi af den grund har taget stilling til, hvilken løsning tjener Aalborg bedst.

Men giver det overhovedet mening at tale om en letbane i Aalborg? Er de tilbud, som vi i dag har med hensyn til kollektiv transport i og omkring Aalborg ikke tilstrækkeligt gode? Jo, det er de til de behov, der er i dag. Imidlertid udvikler den nordjyske hovedstad sig markant i disse år - blandt andet med det nævnte sygehusbyggeri, forsat udbygning af universitetet og andre videregående uddannelsesinstitutioner, omdannelse af tidligere erhvervshavne- og industriområder og opførelse af ungdomsboliger, der i omfang er landets mest omfattende, når man ser det i forhold til byens størrelse.

Ifølge Aalborg Kommune vil der ved udgangen af 2025 sammenlignet med i dag være 25.000 flere indbyggere i Aalborg Kommune, mens der vil være opført omkring 5.000 nye boliger og etableret flere end 3.000 nye arbejdspladser. Det stiller naturligvis nye og anderledes krav til infrastrukturen og i den sammenhæng giver det god mening at tale om etablering af en letbane, der skaber nem, hurtig og direkte forbindelse mellem det vestlige og det østlige Aalborg.

Den offentlige høring om projektet følger efter planerne i efteråret 2015, men allerede i disse uger har alle interesserede mulighed for at deltage i en idéfase. Her er det hensigten at sikre en grundig debat om, hvordan den fremtidige kollektive trafik i Aalborg skal se ud.

I Erhverv Norddanmark ser vi med tilfredshed på det initiativ, der er taget til diskussion af dette vigtige emne. Der er ingen tvivl om, at en sammenhængende og velfungerende kollektiv trafik er af central betydning for den fortsatte udvikling af Aalborg som et attraktivt sted at være, at bo og at drive virksomhed.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest