Der er behov for en international grundskole i kommunalt regi


retur
Af formand Rasmus Haugaard og direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark

Det glæder os i Aalborg Kommunes budget at læse, at der er sat penge af til en analyse af behovet for en international grundskole. Det mener vi er særdeles relevant, når man ser på den internationalisering, kommunen og regionen i disse år er inde i og påvirkes af.


Vurderet ud fra de tilkendegivelser, vi hos Erhverv Norddanmark løbende får fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner, er der ingen tvivl om, at der er brug for et fleksibelt internationalt grundskoletilbud. Den internationale privatskole - i første omgang på Klostermarkskolen og nu på Skipper Clement Skolen - som vi var en af drivkræfterne i etableringen af for omkring 20 år siden, har vist sig yderst levedygtig og i dag er kapaciteten alt for beskeden i forhold til det konkrete behov.

Der er pt. ifølge oplysninger fra International House NorthDenmark godt 3.000 tosprogede elever på Aalborg Kommuners skoler og dette tal ser ud til at vokse. I takt med realiseringen af Aalborg Kommunes vision og erhvervsstrategi frem mod 2030 om etablering af 10.000 nye virksomheder og skabelse af 20.000 flere jobs mener vi, der i endnu højere grad vil være brug for at adressere efterspørgslen for en international grundskole i kommunalt regi. Lykkes blandt andre Invest in Aalborg med at tiltrække internationale virksomheder, vil en international grundskole givetvis ikke blive mindre nødvendig.

Vi indgår gerne i dialog om finansieringen af en kommunalt organiseret international grundskole, forudsat at der er tale om en fritstående, internationalt certificeret grundskole og at der kommer en klar erhvervsrepræsentation i skolens bestyrelse. Vi tvivler ikke på, at et offentlig-privat partnerskab vil være det rigtige fundament for et tilbud med høj kvalitet i undervisningen og sammenhæng med erhvervslivets behov for tilpasning og fleksibilitet.

Vores anbefaling er derfor, at Aalborg Kommune opretter en international grundskole baseret på den nævnte partnerskabsmodel. Der bør tages afsæt i eksisterende certificerede tilbud og samarbejdsformer i regi af blandt andre Skipper Clement Skolens internationale afdeling, Hasseris Gymnasium, Aalborg Handelsskole, UCN og AAU Business School.

Vi opfordrer til, at der snarest bliver indledt konkret dialog i et forum, der bygger på de allerede opnåede stærke netværk og relationer. Det vil her blandt andet være muligt at få afdækket, hvem der er klar til at indgå i et forpligtende offentlig-privat partnerskab til understøttelse af kommunens erhvervsstrategi gennem etablering af et internationalt certificeret, fleksibelt grundskoletilbud.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest