Der er brug for, at vi går hånd i hånd


retur

I kølvandet på en meningsudveksling i Nordjyske Stiftstidende mødtes Aalborgs familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen og Erhverv Norddanmark-formand Anders Hjulmand for at drøfte konkret samarbejde.

I dialogen om eventuel nedsættelse af dækningsafgiften skrev Aalborgs familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen i Nordjyske Stiftstidende, at hun godt kunne tænke sig, at "erhvervsorganisationerne tog mere ansvar for at skabe studiejobs til de studerende og navnlig praktikpladser til de unge i erhvervsuddannelserne" og lagde op til "et formaliseret samarbejde, så vi sammen er med til at sikre jobs til de ledige, der har brug for en hånd for at komme i job igen."

- Det vil vi selvsagt gerne være med til. Vi har tidligere understreget, at Erhverv Norddanmarks dør altid er åben - naturligvis også når emnet er uddannelse og beskæftigelse. Vi er altid klar til dialog med Aalborg Kommune og andre relevante interessenter om hvilke muligheder, vi sammen kan skabe. Og der synes jo ikke at være nogen tvivl om, at der om kort tid vil være et ekstra behov for arbejdskraft i regionen. En analyse fra Nordjyske Medier viser, at 91 % af de nordjyske virksomheder forventer at fastholde eller øge antallet af medarbejdere inden for de kommende tre år. Samtidig viser fremskrivninger fra Danmarks Statistik, at vi pr. 2018 reelt vil have underskud af arbejdskraft. Så meget desto mere giver det gode mening at tale om, hvordan vi kan formalisere samarbejdet med henblik på at skabe flere arbejdspladser, siger Erhverv Norddanmarks formand, Anders Hjulmand.

Mai-Britt Iversen er enig i, at parterne har et fælles mål i den forstand, at færrest mulige borgere er uden for arbejdsmarkedet og at virksomhederne samtidig er sikre på at kunne få den arbejdskraft, de har brug for:

- Det kræver, at vi følger virksomhederne tæt, så vi for eksempel får opkvalificeret de medarbejdere, der er behov for. I den sammenhæng vil vi gerne nedsætte et virksomhedspanel eller branchepaneler, hvor vi kan tale om, hvad der skal til. Vi vil også gerne have Erhverv Norddanmark med omkring bordet i det råd, der skal afløse Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Som et led i beskæftigelsesreformen bliver Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune - i lighed med landets øvrige beskæftigelsesråd - snarest erstattet af et regionalt arbejdsmarkedsråd. I Mai-Britt Iversens forvaltning er man dog af den opfattelse, at der har været stor nytte af indspil fra og dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd, så man har besluttet, at der fortsat skal et lokalt forankret rådgivende udvalg. Det er hensigten, at det nye organ skal optage flertallet af de opgaver, som Det Lokale Beskæftigelsesråd har i dag. Det vil blandt andet sige at overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, komme med forslag til ændringer i jobcenterets årlige beskæftigelsesplan og udarbejde en plan for lokal understøttelse af den virksomhedsrettede indsats.

Hos Erhverv Norddanmark ser man gerne, at der er et dialogforum ud over Aalborg Erhvervsråd, så partnerne drøfter aktuelt, hvordan organisationen bedst kan bi- drag til en styrket dialog.

- Der kunne sagtens være mere dialog mellem kommunen og erhvervslivet - og det er det, vi arbejder på at få, siger Mai-Britt Iversen og fortsætter:

- Der er brug for, at vi går hånd i hånd og i den forbindelse er det vigtigt, at vi får gjort op med fordommene og får sagt, hvad det er, vi hver især forventer. Det er indiskutabelt, at vi skal blive bedre til det, vi ikke er gode nok til. Men hvad er virkeligheden? Det skal vi have et bedre billede af og det får vi bedst gennem tæt dialog.

Mai-Britt Iversen understreger, at det er en fælles mission at sætte gang i arbejds- pladserne og få flere i arbejde: Jo færre borgere, der er på overførselsindkomst, desto flere midler kan kommunen frigøre til investeringer, der blandt andet kan komme erhvervslivet til gode.

- Ud over at bringe de ledige i arbejde er det vigtigt, at vi får nedbrudt de små og mellemstore virksomheders distance til akademikere. Det handler blandt andet om, at der bliver skabt flere studenterjob, så flere studerende lærer erhvervslivet af kende og virksomhederne - specielt de små og mellemstore - lærer akademi- kerne at kende. Vi skal have skabt en positiv cirkel, siger Anders Hjulmand. Og Mai-Britt Iversen supplerer:

- Jeg er helt enig. Får vi de studerende ud i virksomhederne, kan de for eksempel skrive specialer om det, virksomhederne reelt har brug for. Det giver mulighed for at spore de studerende ind på, hvad virksomhedernes behov er, og hvad der er grundlaget for det, de kan og gør.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest