Der skal slides for at vende nedgangen


retur
Af formand Steen Royberg - debatindlæg sendt til Nordjyske Stiftstidende 3-9-2015

Da Dansk Industri (DI) i 2013 siden offentliggjorde sin årligt tilbagevendende kortlægning af erhvervsklimaet i Danmark, indtog Aalborg en pæn 25.-plads blandt de 96 kommuner, der er med i undersøgelsen. I 2014 var den nordjyske hovedstad faldet til en plads som nr. 43 - og i den seneste analyse, der netop er blevet offentliggjort, er Aalborgs ruchetur fortsat. Denne gang bliver det kun til en plads som nr. 55.

Ud over den samlede erhvervsvenlighed, hvor Aalborg altså er gået 12 pladser tilbage, måler DI erhvervstemperaturen på 11 enkeltparametre. Af dem må Aalborg beklageligvis konstatere tilbagegang inden for overordnet erhvervsvenlighed, kommunale rammevilkår, arbejdskraft og kommunens image, mens der er status quo, når det kommer til infrastruktur og transport.

På den positive side af vægtskålen finder vi fysisk planlægning, brug af private leverandører,
kommunens velfærdsservice, information og dialog med kommunen, kommunal sagsbehandling samt skatter, afgifter og gebyrer.

Andres elendighed er i sagens natur ikke et værdigt grundlag, hvis man for alvor skal måle egen styrke, men vælger man at læse DIs undersøgelse på dén måde, kan man konkludere, at Aalborg ligger bedst blandt de fire store byer i landet. Hverken København (nr. 85), Aarhus (nr. 78) eller Odense (nr. 67) er i nærheden af den placering, som Aalborg har. Så langt, så godt.

Ser vi på de nordjyske kommuner, er der rigtig meget at arbejde med for Aalborg. Syv af de ni andre af regionens kommuner, der er med i undersøgelsen, ligger bedre end den største kommune.

Endnu værre er det, når vi sammenligner Aalborg med eksempelvis Esbjerg (nr. 13), som man kæmper med om pladsen som landets energimetropol. Eller Herning (nr. 2), som i en række sammenhænge år efter år har formået at placere sig bedre og mere synligt på landkortet end Aalborg.

I Erhverv Norddanmark er vi ganske enige i DIs karakteristik af Aalborg: Aalborg er i vækst, men potentialet er endnu større. Derfor skal Aalborg Kommune få fjernet dækningsafgiften, der er en skat på investeringer i udvikling og arbejdspladser. Det vil skabe yderligere udvikling i hele Nordjylland - det skylder Aalborg virksomhederne og de øvrige kommuner.


DIs analyse rummer nogle anbefaler af, hvordan Aalborg kan fremme sin erhvervsvenlighed. I Erhverv Norddanmark bakker vi op om anbefalerne af, at der bliver lagt en konkret plan for afskaffelse af dækningsafgiften, at der sker en intensivering af kampen for en tredje Limfjordsforbindelse, at Aalborg arbejder endnu mere intenst på at sikre én indgang til kommunen for erhvervslivet, at kommunen sætter endnu højere ambitioner for hele den erhvervsrettede forvaltning, at vi får flere til at vælge de rigtige uddannelser og at der bliver gjort en yderligere indsats for at lette rekrutteringen af arbejdskraft udefra.

Trods tilbagegangen er Aalborg på rette spor. Der er blot stadig en stor indsats at gøre for erhvervsvenligheden. Heldigvis har Aalborg og aalborgenserne aldrig været bange for at tage fat - forhåbentlig heller ikke, når det gælder denne udfordring.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest