Det går ikke godt


retur
Af formand Rasmus Haugaard

Der tales netop nu meget om de udfordringer Nordjylland - og ikke mindst Aalborg - har med hensyn til at få flere i arbejde. Vi er i regionens største kommune ikke gode nok til at skabe den ønskede balance mellem udbud og efterspørgsel på jobmarkedet.

Ifølge Danmarks Statistik var der i oktober 2019 i landet som helhed 3,7% fuldtidsledige, mens tallene for København, Aarhus og Odense lå på 4,5 til 4,8%. Aalborg havde med 5,0% en trist rekord.

Samme kilde har opgjort jobvækst fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2019 til 9,4% for hele landet, mens den var 15,1% for København. Aarhus og Odense lå også på tocifrede tal, mens Aalborg indtog den dårligste plads med 9,1%.

Trods omfattende kommunal indsats for jobskabelse halter Aalborg bagefter. Efter vores mening er vejen frem, at erhvervslivet i langt højere grad end i dag inddrages og gives mindst lige så stor indflydelse som kommunen, når det gælder indsatsen for jobskabelse. Med et tilsvarende ansvar.

Det er tid til handling med en helt anden styrke og målrettethed, hvis vi for alvor skal komme nogen vegne med jobskabelsen. Vi kan ikke forvente, at Aalborgs flotte udvikling som by i sig selv kan tiltrække virksomheder eller genere en betydelig organisk vækst. Der skal konkrete og omfattende initiativer til. Nordjyllands geografiske placering i Danmark, og det forspring ikke mindst Midtjylland og trekantområdet har, indebærer, at vi skal gøre det ikke bare bedre, men markant bedre end de andre.

Som den kommune, der har regionens største erhvervsliv, er det naturligt at lægge ud i Aalborg, fordi det vil give langt den største gennemslagskraft. Men det er vores opfattelse, at det overalt i regionen vil tjene jobskabelsen bedst, at erhvervslivet i langt højere grad bliver direkte involveret i indsatsen.

Den nærmeste fremtid må vise, hvordan vi bedst kommer videre. Sammen.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest