Det mener erhvervslivet om Den Tredje Limfjordsforbindelse


retur
Debatindlæg af formand Steen Royberg - sendt til Nordjyske Stiftstidende 27-5-2018 

Erhverv Norddanmark har spurgt såvel egne medlemsvirksomheder som andre erhvervsdrivende om deres holdning til Den Tredje Limfjordsforbindelse.

Af de medvirkende i undersøgelsen driver 63,5 procent virksomhed syd for Limfjorden, mens 27,5 procent er lokaliseret nord for fjorden. Endelig er der 9 procent, der har virksomhed både nord og syd for den vandvej, der gennemskærer Aalborg kommune.

På spørgsmålet om virksomheden har aktiviteter, der kræver daglig eller mindst ugentlig brug af Limfjordsbroen, svarer 58,7 procent ja, men det for Limfjordstunnelens vedkommende er 71,1 procent, der har aktiviteter med krav om daglig eller mindst ugentlig brug af forbindelsen.

Som bekendt er kapaciteten for Limfjordsbroens vedkommende for længst overskredet og det er da også 74,6 procent, der svarer, at de generelt oplever trængsel ved brug af denne forbindelse. Også kapaciteten i Limfjordstunnelen er nu udnyttet til det yderste og her oplever 82,1 procent generelt trængsel.

Undersøgelsen spørger desuden, om man er for eller imod etablering af Den Tredje Limfjordsforbindelse. Her svarer 94,5 procent, at de går ind for, at der bliver bygget en ny forbindelse over fjorden, mens 3,5 procent er imod projektet. To procent har hverken tilkendegivet at være for eller imod.

Der har i tidens løb været bragt mange mulige finansieringsmodeller i spil. Den, der i undersøgelsen vinder størst tilslutning, er uden sammenligning en helt igennem statslig finansiering (63,7 procent), mens 42,8 procent kan gå ind for en eller anden grad af kommunal medfinansiering. Delvis brugerbetaling får tilslutning fra 39,3 procent, mens kun knap hver fjerde (23,9 procent) kan gå ind for en OPP-løsning.

Endelig er deltagerne i undersøgelsen blevet spurgt, om de vil benytte sig af Den Tredje Limfjordsforbindelse, hvis den bliver etableret med brugerbetaling, hvilket 66,7 procent svarer bekræftende på.

Året før Limfjordstunnelen åbnede i 1969, anbefalede 20 kommuner en ekstra tunnel allerede inden for 15-20 år. Som bekendt var en ny forbindelse ikke i nærheden af at være på tegnebrættet dengang og først i løbet af de seneste 10 år er der for alvor kommet gang i dialogen. Som samlende erhvervsnetværk arbejder Erhverv Norddanmark blandt andet på at sikre, at der sker en fortsat udbygning af regionens infrastruktur, så transport af personer og produkter bliver stadig nemmere, billigere og mere bæredygtig".

Vi har i undersøgelsen helt bevidst ikke spurgt til linjeføring, for denne er for længst lagt fast af et flertal i Folketinget. Nu handler det om at få projektet på finansloven, så vi kan komme fra årtiers snak til konkret anlægsarbejde. Transportminister Ole Birk Olesen sagde tidligere på året, at han er 'fuldstændig enig i, at der er kapacitetsproblemer omkring Limfjordstunnelen og kapacitetsproblemerne i tunnelen løses kun for alvor, når vi får realiseret en tredje Limfjordsforbindelse.' Yderligere sagde han, at en sådan forbindelse 'er blandt de vigtige og samfundsøkonomisk fornuftige projekter, vi skal finde finansiering til efter 2020' - og at 'beslutningerne om hvilke infrastrukturprojekter, der skal igangsættes, kan træffes før 2020'.

Den politiske proces tager nu en gang den tid, den tager, og derfor er det ifølge nu, projektet skal sættes i gang, så det nødvendige juridiske grundlag kan komme på plads:

Vi er helt på det rene med, at det ikke nødvendigvis er statskassen alene, der skal betale Den Tredje Limfjordsforbindelse, men ha' den - det skal vi.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest