Et ekstra tunnelrør er ikke til gavn for alle


retur
Af Rasmus Haugaard, formand Erhverv Norddanmark, og Christina Ørskov, direktør Orskov Yard A/S


Den seneste tid har Nordjyske Stiftstidende bragt flere debatindlæg, hvor der argumenteres for et ekstra tunnelrør som den eneste rigtige løsning på de trafikale udfordringer i forbindelse med fjordkrydsningen ved Aalborg.

I den sammenhæng er det værd at erindre tre forhold, som ofte synes at blive glemt, når bølgerne går ekstra højt.

For det første: Det vil inden for en kortere årrække være nødvendigt med en gennemgribende renovering af Limfjordstunnelen, der hastigt nærmer sig sin "udløbsdato". Ikke sådan at forstå, at der skal en ny tunnel til, men det vil være påkrævet, at tunnelen i længere perioder er lukket helt eller delvist, mens den gennemgår hovedeftersyn og renovering. Alene af den grund er der brug for et reelt alternativ, hvis ikke infrastrukturen omkring Aalborg skal bryde sammen.

For det andet: At føje et ekstra tunnelrør til den eksisterende motorvejsforbindelse under Limfjorden vil i sagens natur i særlig grad øge kapaciteten i den østlige del af Vendsyssel. Det er imidlertid ikke her, det største behov er, så det vil ikke være den klogeste anvendelse af de statslige infrastrukturmidler.

For det tredje: Et ekstra tunnelrør vil i hovesagen være til nytte for den gennemgående trafik, mens det næsten ingen betydning vil have for det vestlige Vendsyssel og Aalborgområdet. Her hjælper kun en ny motorvejsforbindelse med linjeføring over Egholm, netop sådan som Vejdirektoratet har anbefalet.

Enkelte debattører synes styret af hensynet til placeringen af deres egen virksomhed og det dermed forbundne behov for transport. Det er en ensidig og beklagelig tilgang til et infrastrukturprojekt, som ikke alene skal komme dele af Nordjylland til gode. Det skal løfte os alle - herunder også den vestlige del af Vendsyssel - ind i E45 og tillige afhjælpe de kapacitetsproblemer, som Aalborgområdet og det østlige Vendsyssel har i Limfjordstunnelen i dag.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest