EU er også en dansk opgave


retur
Af formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark

Når vi 26. maj 2019 går til EU-valg, handler det ikke om at vælge fra, men i den grad om at vælge til.

Som statsministeren sagde i sin nytårstale, er det er bekymrende, at Storbritannien vil forlade et fællesskab, der i godt 50 år har sikret fred og fremgang. Danmarks sikkerhed afhænger som lille land af internationalt samarbejde og respekt for fællesskabets regler, ligesom vores velstand kommer fra handel med andre lande: "Vores udvikling næres af udsyn. Vi bliver ikke mindre af at samarbejde med andre, vi bliver større."

Der er fejl ved EU, men det ændrer ikke på, at fællesskabet er en stor og rigtig idé. En idé, som fortjener at vi tager aktivt stilling til den, når der skal vælges danske medlemmer af Europaparlamentet. EU er også en dansk opgave.

Ifølge Dansk Industri afhænger to tredjedele af eksportvirksomhedernes arbejdspladser af salg til EU's indre marked. Verdens største marked uden told eller andre barrierer - og
et marked, som vi kun har adgang til, fordi vi er EU-medlem. Og vel at mærke et marked som kun kan opretholdes og fungere, hvis EU kan bevare sin historiske stabilitet.

EU har mange opgaver. Blandt de centrale er at sikre vækst og velstand i medlemslandene og det kan man kun ved hjælp af det indre marked og den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdskraft. Og ved at danske virksomheder på lige fod med de øvrige EU-landes erhvervsliv på rimelige konkurrencevilkår har adgang til markeder uden for EU. Det er store opgaver. Så store, at de ikke kan løftes af et enkelt land - og da slet ikke af Danmark.

Et stærkt europæisk marked kommer ikke - og opretholdes ikke - af sig selv. Det er ligesom virksomhedernes retssikkerhed noget, der skal kæmpes for. Det samme er tilfældet, når det gælder EU-regionens foregangsposition inden for klima-, energi- og miljøområderne, der vil komme til at spille en endnu vigtigere rolle på vej ind i det næste årti.

Det er entydigt i både Nordjyllands og Danmarks interesse at være en del af EU - set fra såvel erhvervslivets synspunkt som i et nationalt perspektiv. Derfor anbefaler Erhverv Norddanmark ubetinget at stemme på et parti, der vil fællesskabet.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest