Fremrykninger kan styrke nordjysk mobilitet


retur
Af formand Rasmus Haugaard

Organisationerne DI Transport og Dansk Infrastruktur foreslår fremrykning af en række anlægs- og vedligeholdelsesprojekter til afhjælpning af de alvorlige udfordringer i kølvandet på coronavirus COVID-19.

I et nordjysk perspektiv er det særlig interessant, at organisationerne anbefaler igangsætning af Den Tredje Limfjordsforbindelse, idet man konstaterer, at der foreligger en første VVM-undersøgelse fra 2011 og "linjeføring over Egholm valgt politisk i 2014". Den tankegang kan Erhverv Norddanmark kun være enig i. Og vi tilslutter os, at det på landspolitisk niveau bør vurderes, om det er muligt at tilrettelægge eksisterende beslutningsprocesser, så projektet bliver fremmet, uden at det kræver, at man går på kompromis med lovgivningen. Det er også vores overbevisning, at det må være inden for rammerne at gennemføre projektet ved et aktstykke frem for en anlægslov, hvilket i bedste fald vil kunne skære flere år af processen.

Menneskers og varers mobilitet er af afgørende betydning for Nordjyllands udvikling såvel som for det liv, vi lever her i regionen. For at sikre en bæredygtig nordjysk mobilitet, mener vi, at der i denne tid er grund til at se på fremrykning af en række andre infrastrukturprojekter.

Med udgangspunkt i Region Nordjyllands masterplan for bæredygtig mobilitet foreslår vi, at der også sker fremrykning af styrkelsen af de tre vejakser Hanstholm-Skive-Herning, Thisted-Aalborg samt Fjerritslev via Aggersundbroen til Haverslev. I samme åndedrag giver det god mening at se på behovet for udbygning af de nordjyske havne, der er vigtige knudepunkter for erhvervslivets transporter. Desuden bør en udbygning af jernbanen gennem Nordjylland som rygraden i den kollektive trafik indgå i overvejelserne, især med fokus på udbygning af spornettet på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn samt udvidelse af jernbanebroen i Aalborg. I et lidt længere perspektiv kan man også overveje fase to af Aalborgs plusbus-løsning, så der bliver etableret en nord-sydgående akse på tværs af Limfjorden.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest