Gode perspektiver i regeringsgrundlag


retur
Af formand Steen Royberg - sendt til Nordjyske Stiftstidende 3. december 2016 

Når der kommer et større udspil fra Christiansborg, har Erhverv Norddanmark for vane at undersøge, hvor der står "Nordjylland" eller "Aalborg". Således også i regeringsgrundlaget, hvor vi med skuffelse må konstatere, at andre dele af landet er nævnt, men ikke vores.

Heldigvis forholder det sig anderledes med søgeordene "erhverv" og "virksomhed". Her kan vi glæde os over mange gode initiativer. De kommende måneder må vise, om der kan skaffes politisk flertal til dem.

Vi hæfter os ud fra et nordjysk perspektiv ved tre indsatsområder:

(1) Der er forholdsmæssigt mange små og mellemstore virksomheder i regionen og mange af dem er på vej mod generationsskifte. Derfor er det glædeligt, at regeringen vil lette skatten på denne proces.

(2) Der er ingen tvivl om, at afskaffelse af PSO­afgiften frem mod 2022 vil såvel langtidssikre den grønne omstilling som lempe omkostningerne, blandt andre for virksomheder som Aalborg Portland.

(3) Der er i Nordjylland stigende fokus på iværksætteri, ikke mindst med udgangspunkt i Aalborg Universitet. Derfor er det godt at se, at regeringen vil nedsætte et iværksætterpanel, der skal levere forslag til, hvordan det kan blive lettere og mere attraktivt at etablere og udvikle virksomheder. Og det glæder os, at det er tanken at lade panelet have repræsentation af både iværksættere og repræsentanter fra erhvervslivet.

Regeringen nævner også, at man vil nedsætte et råd - ligeledes med erhvervsrepræsentation - der skal efterse virksomhedernes arbejdsvilkår. Det giver god mening, især hvis rådet får reelle kompetencer og ikke blot er en syltekrukke.

Regeringsgrundlaget omtaler også investeringer i infrastruktur, blot ikke i Nordjylland. Således er Den Tredje Limfjordsforbindelse ikke nævnt, men regeringen kan være forvisset om, at dette for regionen så vigtige projekt ikke bliver glemt. Erhverv Norddanmark skal gøre sit til at sikre, at den netop vedtagne jernbane fra Lindholm til lufthavnen ikke bliver et bekvemt hold-kæft-bolsje.

Et i erhvervsmæssig henseende spændende år går på hæld. Vi glæder os til 2017 og til at se regeringsgrundlaget komme i praktisk anvendelse, også til gavn for Nordjylland.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest