Lærlinge er en ressource, ikke blot en samfundsopgave


retur
Af direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark

Den seneste tid er Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen ved flere lejligheder kommet med en kraftig opfordring til erhvervslivet om at tage lærlinge fra Tech College i praktik. Jeg er enig med borgmesteren i, at det ikke er hensigtsmæssigt - hverken for den unge eller for erhvervslivet - når aktuelt flere end 300 lærlinge må tage deres praktik på skolen frem for at komme ud i virkeligheden. Men heldigvis synes der at være en vej frem.

Mange af de medlemmer af Erhverv Norddanmark jeg taler med i det daglige, fortæller, at de hellere end gerne vil tage unge i praktik. Imidlertid er der to forhold, der forhindrer, at det sker i det omfang, det kunne. For det første at rigtigt mange virksomheder har mere end nok at gøre med at få hverdagen til at fungere - uanset om det nu skyldes efterveer oven på coronarestriktionerne eller den travlhed, der præger mange dele af erhvervslivet netop nu. Og for det andet at det for mange især mindre virksomheder er vanskeligt at finde ud af, hvordan de får kontakt til og udvalgt netop den lærling, de kan tage.

Det handler om at skabe den nødvendige forbindelse mellem den unge og virksomheden. Her giver det god mening at skele til den indsats, der af JobFOKUS under FOKUS Folkeoplysning bliver gjort for at skabe "Små Job Med Mening". Her har en privat aktør tager alt bøvlet og jobbene er strømmet ind. Den samme model må kunne bruges, når det gælder om at få lærlingene væk fra skolepraktikken og ud i virksomhederne.

Fordelen ved JobFOKUS er, at man her har opbygget et solidt virksomhedsnetværk og taler virksomhedernes sprog. Jeg er udmærket klar over, at der vil være omkostninger forbundet med at engagere en privat virksomhed til at løfte opgaven, men det er for intet at regne sammenlignet med de direkte og indirekte udgifter i forbindelse med skolepraktik og manglende arbejdskraft hos virksomhederne.

Der er blevet talt meget om lærlingenes problemer med at finde praktikpladser og virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Med vægt på talt. Nu må det være på tide med konkret handling og målrettet vilje til at få enderne til at mødes. Det er klart, at en ung ikke fra dag ét kan dække behovet for en faglært medarbejder i en given virksomhed, men det er i et lidt længere perspektiv første skridt på vejen til at sikre erhvervslivet de medarbejdere, der er - og bliver - brug for. Samtidig vil det for lærlingene være en tydeliggørelse af, at de er en værdifuld ressource og at det ikke blot er en besværlig samfundsopgave at få dem i virksomhedsnær beskæftigelse under deres uddannelse.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest