Limfjordsforbindelserne har nået deres kapacitetsgrænser


retur

I november 2016 nåede trafikken i Limfjordstunnelen den kapacitetsgrænse på 80.000 køretøjer på hverdage, som Vejdirektoratet har defineret.

På dette grundlag blev transportminister Ole Birk Olesen den efterfølgende måned kaldt i samråd, hvor emnet var Den Tredje Limfjordsforbindelse. Her sagde ministeren blandt andet, at han støtter op om Egholmlinjen:

- Men der er de kommende år meget begrænset plads til nye, store transportinvesteringer. Det giver ingen mening at fremlægge en anlægslov, hvis vi ikke har penge til at bygge forbindelsen. Det ville være et slag i luften. En forbindelse vurderes at koste 6,7 mia. kr. Det er penge, som staten ikke har i øjeblikket og jeg har svært ved at se for mig, at statskassen nansierer det beløb alene.

Efterfølgende har Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse rettet henvendelse til ministeren og præciseret tre nøglebudskaber:

  • Begge fjordkrydsninger har nået kapacitetsgrænsen og trafikken vil fortsat stige
  • Det indgår i regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker at gennemføre flere samfundsøkonomisk fornuftige investeringer i infrastruktur
  • Trafikken i Nordjylland er meget sårbar, idet virksomheder og havne i Vendsyssel er helt afhængige af pålidelige forbindelser over Limfjorden.

Et af argumenterne i dialogen med ministeren vil være, at nye beregninger, som Dansk Byggeri har foretaget på baggrund af en analyse fra Kraka, viser, at investeringen i byggeriet af forbindelsen vil kunne tjene sig ind på blot 18 år. En tommel ngerregel siger, at så snart forrentningen er fire procent, er projektet en gevinst for samfundet - og for Limfjordsforbindelsens vedkommende har Kraka beregnet en intern forrentning på otte procent om året.

Aalborg Erhvervsråd drøftede Den tredje Limfjordsforbindelse på sit møde i sidste måned. Erhverv Norddanmark-formand Steen Royberg, der har sæde i erhvervsrådet, siger i den forbindelse:

- For erhvervslivet er det et overskyggende problem, der berører alle brancher, og har afgørende betydning for vækst og velstand i Aalborg Kommune og i hele regionen. Så meget desto mere glæder det mig at konstatere, at der på erhvervsrådets møde var bred enighed blandt organisationer og partier om behovet for Den tredje Limfjordsforbindelse. Den enighed sætter vi stor pris på i erhvervslivet. Der er dog stadig et stort arbejde foran os, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi fortsat står sammen. Ikke bare i Aalborg, men i hele regionen.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest