Lyt nu til flertallet og lad os komme videre


retur
Debatindlæg af formand Steen Royberg - sendt til Nordjyske Stiftstidende 6-6-2018

Jens Skovgaard skriver i Nordjyske 6. juni 2018 under overskriften "Spørgsmål bevidst fravalgt?", at Folketinget ikke har vedtaget en linjeføring for Den Tredje Limfjordsforbindelse. Og postulerer, at Erhverv Norddanmark bevidst skulle have fravalgt at spørge til ønsket linjeføring i forbindelse med vores seneste undersøgelse om erhvervslivets holdning til disse års absolut største nordjyske infrastrukturspørgsmål.

Det sidste først: Ja, der er tale om et fravalg, hvilket jo også klart fremgår af såvel oplægget til undersøgelsen som offentliggørelsen af dens resultater. Årsagen er enkel: Det giver ingen mening at spørge om holdning til linjeføring, når spørgsmålet allerede har været drøftet i Folketinget og der er flertal for Egholmlinjen.

At Folketinget ikke skulle have taget stilling er noget sludder. Ser man på Vejdirektoratets hjemmeside, fremgår dette: "I forbindelse med 'Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden' af 24. juni 2014 blev parterne enige om, at linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen, og at arealreservationen til Østforbindelsen opgives." Og gør man sig den ulejlighed på Folketingets hjemmeside at søge efter den nævnte aftale, vil man erfare, at det samlede finansudvalg - på nær Enhedslisten - i december 2014 tiltrådte aktstykket om udmøntning af Trafikaftale 2014. Af dette aktstykke fremgår blandt andet, at parterne med aftalen har "fastlagt linjeføringen for projektet, svarende til VVM-undersøgelsens Egholmlinje. Parterne har på den baggrund afsat en pulje på 43,1 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring."

På den baggrund er det meningsløst at blive ved med at tale om, hvorvidt Den Tredje Limfjordsforbindelse skal gå her eller der. Som jeg skrev i mit seneste indlæg om dette spørgsmål: Nu handler det om at få projektet på finansloven, så vi kan komme fra årtiers snak til konkret anlægsarbejde. Og i den forbindelse er det glædeligt, at transportminister Ole Birk Olesen tidligere på året understregede, at han er "fuldstændig enig i, at der er kapacitetsproblemer omkring Limfjordstunnelen og kapacitetsproblemerne i tunnelen løses kun for alvor, når vi får realiseret en tredje Limfjordsforbindelse." Vi skal heller ikke glemme, at ministeren sagde, at en sådan forbindelse "er blandt de vigtige og samfundsøkonomisk fornuftige projekter, vi skal finde finansiering til efter 2020" - og at "beslutningerne om hvilke infrastrukturprojekter, der skal igangsættes, kan træffes før 2020".

Derfor: Lad os nu ikke endnu en gang fortabe os i diskussioner om linjeføring, men holde os til det, der er anbefalet af et flertal af de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Vejdirektoratet, parterne bag Trafikaftale 2014 og et flertal i Finansudvalget. Og skulle nogen være i tvivl om denne del af fakta, er parterne bag trafikaftalen Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti og Venstre.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest