Mange ting skal gøres meget bedre


retur
Debatindlæg sendt til Nordjyske Stiftstidende 3-9-2014

Da Dansk Industri (DI) for et år siden offentliggjorde sin årligt tilbagevendende kortlægning af erhvervsklimaet i Danmark, konkluderede vi, at der er "god plads til forbedring". Nu foreligger den seneste måling og den viser, at Aalborg har taget en gevaldig glidetur fra en helt pæn 25.-plads blandt de 96 kommuner, der deltager i undersøgelsen, til nu blot at være nr. 43. Derfor må den overordnede overskrift denne gang desværre være, at "mange ting skal gøres meget bedre".

Sammenlignet med 2013 må Aalborg konstatere, at det er gået tilbage på 9 af de 11 områder, som DI måler på. Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed, Kommunale rammevilkår, Arbejdskraft, Kommunal sagsbehandling, Skatter, afgifter og gebyrer, Fysisk planlægning, Brug af private leverandører, Kommunens velfærdsservice samt Information og dialog med kommunen. Overalt er der tilbagegang. Kun på områderne Infrastruktur og transport samt Kommunens image er der fremgang at spore og den er i begge tilfælde ret beskeden.

Nu er der jo flere måder at glide ned af en karakterskala på: Konkurrenterne kan være blevet bedre eller man kan selv være blevet ringere. Det er ikke en diskussion, som vi vil fortabe os i. I stedet finder vi anledning til at se på udviklingen for en række af de kommuner, som Aalborg nu og da sammenligner sig med.

Læser man DIs undersøgelse på dén måde, kan man konkludere, at Aalborg ligger bedst blandt de fire store. Hverken København, Aarhus eller Odense er endog i nærheden af den placering, som Aalborg har. Så langt, så godt. Men det er ikke en kvalitet i sig selv, at måle sig på andres elendighed.

Ser vi på de nordjyske kommuner, er der klart meget at arbejde med for Aalborg. Fem af de 10 kommuner, der er med i undersøgelsen, ligger bedre end regionens største kommune. Og kun for Frederikshavns vedkommende er der sket en tilbagegang, der kan måle sig med den, som Aalborg har oplevet.

Værre er det, når vi sammenligner Aalborg med eksempelvis Esbjerg, som man kæmper med om pladsen som landets energimetropol. Eller Herning, som i en række sammenhænge har formået at placere sig bedre og mere synligt på landkortet end Aalborg. Esbjerg er gået lidt tilbage, men er stadig blandt de 10 bedste - og Herning er for andet år i træk nr. 2. Der er pænt langt ned til Aalborgs 43.-plads.

I Erhverv Norddanmark er vi ganske enige i DIs karakteristik af Aalborg: Der er tale om et vækstlokomotiv med en unik blanding af industriel produktion, vidensintensive erhverv og et universitet med et stærkt erhvervsfokus. Der er sat mange gode ting i gang - blandt andet inden for kommunens generelle image, iværksætteri og netværksdannelse - men desværre lever den kommunale sagsbehandling inden for visse sektorer ikke op til det ønskede niveau. Det vejer også tungt i den negative vægtskål, at Aalborg i kraft af kommunale skatter, afgifter og gebyrer fortsat er en dyr by at drive virksomhed i, for det hæmmer nu engang konkurrenceevnen.

Traditionen tro nævner DI nogle indsatsområder, som Aalborg bør fokusere på, hvis man vil lægge handling bag ordene om større erhvervsvenlighed. I Erhverv Norddanmark anbefaler vi, at Aalborg Kommune i særlig grad retter blikket mod en klar forbedring af sagsbehandlingen, en fortsat udbygning af infrastrukturen, en højere grad af udbud af kommunale opgaver samt yderligere styrkelse af Aalborgs image. Og så kommer vi altså ikke - uanset at borgmester Thomas Kastrup-Larsen helst ikke vil tale om det - uden om en afviklingsplan for dækningsafgiften. Om noget er denne særskat på erhvervslivet med til at forringe konkurrenceevnen og udviklingsmulighederne.

Inden nogen forfalder til det argument, vil vi gerne understrege, at en socialdemokratisk borgmester og nedsættelse af dækningsafgiften sagtens kan optræde i den samme sætning. Ifølge Kommunernes Landsforenings tal har omkring 20 kommuner nedsat dækningsafgiften fra 2013 til 2014. Og savner Aalborgs borgmester inspiration, kan han blot tale med sine borgmesterkolleger i Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Horsens, Middelfart, Odense, Roskilde og Sønderborg. Socialdemokratisk ledede kommuner, som har fundet ud af, at afvikling af dækningsafgiften er vejen frem.

Vi har sagt det før, men gentager det gerne: Det er ikke nødvendigvis en afvikling uden betingelser, vi søger at opnå. I Horsens har kommunen og erhvervslivets parter indgået en aftale om gradvis afvikling af dækningsafgiften, hvor kommunen sætter afgiften ned i takt med at erhvervslivet medvirker til at flytte flere fra overførselsindkomst til beskæftigelse. Denne model vil Erhverv Norddanmark meget gerne diskutere med Aalborgs politikere. Vores dør er aldrig lukket.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest