Nok at se til i det nye år


retur
Af formand Steen Royberg, Erhverv Norddanmark - sendt til Nordjyske Stiftstidende 29-11-2015

For et par uger siden faldt finansloven for det kommende år på plads. Til stor fortrydelse for mange blev letbanen i Aalborg skrevet helt og aldeles ud af teksten - trods tidligere tiders statsligt tilsagn om at ville støtte dette store projekt. Og vi måtte ved samme lejlighed konstatere, at det heller ikke er i denne finanslov, man kan finde omtale af initiativer, der bringer den tredje limfjordsforbindelse blot en smule tættere på realisering.

Også Aalborg Kommunes budget for 2016 er i mål. Det blev et smallere forlig, end man kunne have håbet - og trods en ganske ihærdig indsats lykkedes det heller ikke denne gang, at få en nedsættelse af dækningsafgiften igennem. Dog kan vi glæde os over, at der nu i det mindste er en fornuftig dialog om tingene og at borgmester Thomas Kastrup-Larsen ikke er slet så afvisende, som hans forgænger i embedet. Der er alt i alt grund til forsigtig optimisme i forhold til de kommende budgetforhandlinger i Aalborg.

Alene på baggrund af resultatet af disse to budgetforhandlinger kan man roligt sige, at vi i Erhverv Norddanmark har nok at se til i det kommende år. Letbane, limfjordsforbindelse og dækningsafgift - eller sagt under andre overskrifter: infrastruktur og stadig bedre arbejdsbetingelser for erhvervslivet - er centrale punkter på vores dagsorden. Det er vores mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling. Det gør vi blandt andet ved at fokusere på overordnede mærkesager, som aktuelt er uddannelse og beskæftigelse, samarbejde med det offentlige samt infrastruktur.

Det har heldigvis ikke været den rene elendighed, der de seneste måneder er kommet fra politisk hold. Eksempelvis kan vi adskillige steder her i regionen glæde os over, at statslige arbejdspladser i 2017 vil blive udflyttet fra hovedstadsområdet til "provinsen" - og for mange hundrede stillingers vedkommende til Nordjylland. I sig selv kommer de enkelte statslige arbejdsplads måske ikke til at betyde så meget, men det er vigtigt at tage de afsmittende effekter med i regnestykket. Det gælder blandt andet efterspørgslen efter boliger, job til ægtefæller, uddannelsesinstitutioner til børn og unge samt nye brugere af en bred vifte af kulturtilbud.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest