Nordjylland har brug for Humanistisk Informatik


retur

Af Anders Hjulmand, formand for Erhverv Norddanmark

Til min store overraskelse læste jeg i Politiken den 25. november, at bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet i Aalborg og i København formentlig skal lukke. Det skyldes, at Akkrediteringsrådet har valgt at afslå akkreditering af uddannelsen på trods af de forbedringer, som studiets ledelse har igangsat. Det er for mig en fuldstændig uforståelig beslutning.

Humanistisk Informatik blev skabt for 28 år siden som den første universitetsuddannelse herhjemme med fokus på både IT og kommunikation. Uddannelsen udsprang dengang af et behov hos det nordjyske erhvervsliv og en stærk nordjysk IT-klynge, der havde brug for højtuddannede unge, som kunne skabe brugervenlige teknologiske løsninger og formidle viden om menneskers handlemønstre.

Humanistisk Informatik var - og er - derfor en helt unik uddannelse, som er populær hos både studerende og erhvervslivet. Det oplever jeg, når jeg som formand for Erhverv Norddanmark taler med nordjyske virksomheder. Her er kandidater med en baggrund fra Humanistisk Informatik eftertragtede, fordi de er dygtige, innovative og gode til at samarbejde med andre faggrupper. Virksomhederne er derfor løbende i dialog med de studerende gennem projektsamarbejder og praktikophold. Og efter endt uddannelse får kandidaterne jobs inden for bl.a. projektledelse, kommunikation og udvikling af nye, digitale satsninger.

Det er netop denne type kandidater, vi har brug for, hvis vi skal sikre den fremtidige vækst ikke mindst i Nordjylland. Det er nemlig vanskeligt for de nordjyske virksomheder at rekruttere arbejdskraft fra andre dele af landet. Vi har derfor brug for et stærkt universitet i Nordjylland, som kan uddanne de kandidater, som nordjyske virksomheder har brug for både nu og i fremtiden, og som kan bidrage til nye vækstområder. Og her har vi stor gavn af kandidater fra Humanistisk Informatik. Derfor undrer den aktuelle beslutning mig.

Er der faglige udfordringer på Humanistisk Informatik, skal de selvfølgelig løses. Men at lukke en uddannelse med ca. 800 studerende, der gennem 28 år har bidraget med dygtige kandidater, er uforståeligt. Det er særligt uforståeligt set i lyset af, at det faglige akkrediteringspanel har indstillet Humanistisk Informatik til betinget akkreditering. Så hvad ligger der bag, når Akkrediteringsrådet overhører indstillingen fra det faglige panel? Det kan man kun undre sig over.

For erhvervslivet er det afgørende, at der er kvalificerede kandidater til erhvervslivet. Så kære Akkrediteringsråd. Lyt til det faglige panel og universitetet og få landet den her sag til gavn for Nordjylland og de øvrige regioner, hvor Aalborg Universitet er til stede.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest