Også politikere skal sove med støvlerne på


retur
Af formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark

Umiddelbart efter valgene af politiske ledelser i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland skrev jeg på dette sted, at udfordringerne består og at de kræver handling. Flere har bedt mig konkretisere og det gør jeg naturligvis gerne.

Jeg har tidligere nævnt de helt store knaster, der er gældende for vores landsdel: Fortsat adgang til kvalificeret arbejdskraft, bedre rammer for erhvervslivets udvikling og mere offentlig-privat samarbejde. De er ikke blevet mindre siden valget. Dertil kommer en langt højere grad af koordinering mellem kommunerne indbyrdes og med regionen.

På en række felter konkurrerer nordjysk erhvervsliv med især Trekantområdet, Aarhus, Gøteborg, Oslo og Hamborg, der i mange sammenhænge er betydeligt bedre end os til at organisere sig og tænke i fælles retning. Vi er så at sige oppe mod overmagten fra alle sider. Det kan godt være, at et par af de nordjyske kommuner evner at tænke nogenlunde strategisk, men det er slet ikke nok. Skal vi for alvor flytte noget, skal vi have alle 11 kommuner - og regionen - med.

Vi må erkende, at det langtfra er gået godt de seneste fire år. Trods samme borgmesterfarve i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg - og hos regionsrådsformanden - har man ikke for alvor evnet at sætte sig ud over kommunegrænselogikken. Dette til trods for, at der gang på gang leveres eksempler på, at de kommunale skel er inderligt ligegyldige for erhvervslivet.

Hvis vi med gennemslagskraft vil agere på den store scene, er det tvingende nødvendigt, at vi står langt mere sammen. Vi skal holde op med at tænke på den mindste geografi - jeg fristes til at kalde det sognerådspolitik - og i stedet evne at se, hvad der vil være godt for hele regionen.

Valget har rykket rundt på mangt og meget, herunder borgmesterposter. Og vi har fået en ny farve i regionsrådets formandsstol. Jeg håber inderligt, at det giver basis for et betydeligt bedre praktisk samarbejde - for hele Nordjyllands skyld.

Nogen vil måske mene, at vi allerede gennem Kommunekontaktrådet og Business Region NorthDenmark har et tværkommunalt samarbejde. Men det er ikke nok. Eller godt nok. "Det går da fint", hører jeg nogen sige. Dertil at kun at svare: Det er svært at få øje på.

Der er brug for en langt mere målrettet, erhvervsfokuseret indsats. Om det kræver en ny organisering, skal jeg ikke gøre mig klog på. Det centrale er, at skal vi kunne konkurrere, skal vi forstå at levere som en enhed. Vi skal nedbryde gamle kommunegrænser, så alle dele af Nordjylland flytter sig i den rigtige retning.

I de nordjyske virksomheder er vi vant til at sove med støvlerne på. Det er på høje tid at vores landsdels folkevalgte gør det samme. Nye folk på mange poster i kommuner og region bør være det rette udgangspunkt for fælles handling. Min opfordring til politikerne er: Tag opgaven på jer - og tag den meget alvorligt. Erhvervslivet er klar.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest