Pas på Aalborgs handelsbalance


retur
Af formand Rasmus Haugaard

I debatten om parkeringsmuligheder i det centrale Aalborg savner jeg det lange perspektiv. Det er muligt, at man i dag kan finde en ledig p-plads. Men vil vi blive ved med at have en blomstrende detailhandel, er det tvingende nødvendigt, at vi forstår, hvad der er detailhandlens behov. Ikke blot nu, men nok så meget på længere sigt.

Detailhandlen er vigtig for Aalborg. Den er indtægtsgrundlag for flere end 9.000 mennesker. Og den genererer en omsætning på næsten 13 mia. kr. årligt, hvortil kommer afledt effekt i form af blandt andet café- og restaurantbesøg samt anvendelse af kulturudbud.

Før nogen forledes til at tro, at det vel næppe kan have den store betydning, bør man huske, at Aalborgs handelsbalance på udvalgsvarer er på 131 procent. Det er altså omkring en fjerdedel af detailhandlens omsætning, der kommer fra kunder uden for kommunegrænsen. For langt hovedparten af de af detailhandlens kunder, der bor uden for Aalborg, gælder, at de ikke kan benytte kollektiv transport, hvis det skal give mening at handle i Aalborg. Derfor skal byen sørge for at have tilstrækkeligt med godt placerede p-pladser.

Aalborg skal passe morderligt på, ikke at blive som en række større byer: Afkoblet fra oplandet - blandt andet på grund af for ringe tilgængelighed - med det resultat, at de er begrænset til at leve af og for sig selv.

Der skal derfor gøres en målrettet indsats for at sikre forbindelsen med det omgivne samfund. Det handler eksempelvis om at placere yderligere P-muligheder på strategiske steder. Centralt gælder det ved Gåsepigen/Sygehus Nord, der sandsynligvis er sidste mulighed for på kommunal jord at etablere et centralt P-hus. Det er afgørende, at kommune og region ved salg af de samlede arealer ved Sygehus Nord og Gåsepigen forpligter køber til at sikre betydelig kapacitet til servicering af parkeringsbehovet også udenfor projektområdet.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest