Retningen er rigtig


retur
Af formand Steen Royberg, Erhverv Norddanmark

Sædvanligvis er der - i det mindste set fra et erhvervsmæssig synspunkt - ikke de store nyheder at forlyste sig med i den daglige avis, når vi rammer dagene omkring den årlige juleferie. Imidlertid var Nordjyske Stiftstidende 22. december 2015 rigtig god læsning, for af avisens forside fremgik det, at produktionen er steget markant landet over. Ifølge en analyse foretaget af Dansk Byggeri nåede den nordjyske produktion i 2015 et niveau, der lå tre procent højere end i 2010 - og tal fra Aalborg Kommunes erhvervsafdeling Business Aalborg viser, at det mere specifikt for industrien i Aalborg gælder, at der over de seneste fire år er sket en forøgelse af omsætningen med næsten en tredjedel.

I samme avis kunne man læse, at byrådet i Aalborg rundede året af med at give en ekstra bevilling til en kommunal iværksætterindsats, der skal skabe flere end 1.000 nye arbejdspladser. Midlerne skal blandt andet investeres i en iværksættercafé, hvor kommunens erhvervsrådgivere og andre private rådgivere under uformelle former kan bistå unge iværksættere og hvor iværksættere kan mødes og inspirere hinanden. Det er også planen, at der skal gennemføres arrangementer med forskellige iværksætterrelevante fokusområder. Begge dele er efter Erhverv Norddanmarks opfattelse glædeligt, for der er ingen tvivl om, at der i Aalborg - blandt andet i kraft af universitetet - er et betydeligt antal potentielle iværksættere, som det er vigtigt at give gode muligheder for etablering og udvikling.

Endelig kunne man i avisen to dage før juleaften læse, at Aalborg Kommune i løbet af 2016 gennem de almene boligorganisationer vil tilbyde billigere boliger til nyuddannede fra byens uddannelsesinstitutioner. Det mener vi også er særdeles positivt, da det kan være medvirkende til, at unge bliver i regionen efter endt videregående uddannelse.

Juledagene bragte også det internationale erhvervsmagasin Forbes' analyse af verdens bedste klimaer ud fra en erhvervsmæssig betragtning. Endnu en gang opnåede Danmark en placering helt i top - ikke alene målt som gennemsnit, men på mange af de enkeltparametre, som undersøgelsen baseres på. Også i Aalborg er retningen rigtig: Erhvervsklimaet er blevet markant bedre inden for det seneste par år. Som erhvervslivets samlende talerør vil det dog også i det nye år være centrale indsatsområder for Erhverv Norddanmark. Vi vil fortsat have fokus på aktivt at medvirke til, at Aalborgregionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i - og på det mere konkrete plan skal det ikke mindst ske gennem en ekstra indsats for en fortsat udbygning af infrastrukturen og stadig bedre arbejdsbetingelser for erhvervslivet.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest