Retningen er rigtig, men vi mangler højde


retur
Ifølge flere pengeinstitutters analyser ved årsskiftet er dansk økonomi langsomt på vej ud af krisen. I 2. og 3. kvartal 2013 var der økonomisk fremgang, og meget tyder på, at væksten fortsatte i årets sidste fjerdedel - vi venter endnu på tallene. Dermed er der udsigt til, at væksten for året samlet set bliver positiv, og da tendensen til fremgang ser ud til at kunne forsætte de kommende år, er der grund til en vis optimisme. Retningen er rigtig.

En måling foretaget af analysehuset Wilke for Morgenavisen Jyllands-Posten viser, at danske virksomheder generelt regner med fortsat fremgang på eksportmarkederne i 2014. Det gælder ikke mindst på vores traditionelt største marked Tyskland, men også eksempelvis BRIK-landene udvikler sig stadig mere positivt.

Kort før jul meddelte Håndværksrådet, at man på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmerne var fortrøstningsfuld med hensyn til udviklingen i 2014 og senest har Børsen offentliggjort en Greens-måling, der viser, at 72 procent af danskerne mener, at der ligger fem gode år forude.

Det er blandt andre Danske Banks analytikere enige i. Herfra lyder det, at væksten over de kommende år i stigende omfang vil blive bredt funderet og at fremgangen vil være drevet af fortsat økonomisk bedring i Europa med eksportvækst til følge.

Så langt landet som helhed. De seneste tal fra Nordjysk Konjunkturbarometer, der tager temperaturen på regionens erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om faktisk udvikling og forventninger, giver også anledning til nogen optimisme. Men i sin seneste analyse peger Aalborg Kommunes erhvervsafdeling på to bemærkelsesværdige forhold, der gælder for regionens største kommune. For det første at der trods stigende beskæftigelse det seneste års tid har været et markant fald i antallet af nyetablerede virksomheder - faktisk i et sådant omfang, at der er reel risiko for, at den samlede bestand af virksomheder falder som følge af, at der lukker flere virksomheder, end der bliver etableret. Og for det andet at andelen af eksportorienterede virksomheder blandt de nyetablerede aktuelt er lavere i det nordjyske end i landet som helhed. Det kan vise sig kritisk ud fra den betragtning, at flere analyser peger på, at virksomheder med eksport i etableringsåret oftere opnår højere vækst og derved i højere grad overlever de første svære år.

Sammenfattende kan man sige, at retningen er rigtig, men at vi i et nordjysk perspektiv mangler højde. Så meget desto mere vil ét af fokusområderne for Erhverv Norddanmark i 2014 være, at medvirke til at regionens virksomheder får stadig bedre arbejdsvilkår, blandt andet når det gælder den så afgørende eksport. Vi forventer at præsentere et program for indsatsen i forbindelse med vores generalforsamling primo marts.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest