Sårbarheden er fortsat ekstrem


retur

Af direktør Kurt Bennetsen


Nordjyske Stiftstidende skrev 31. oktober 2019 om et nyt samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab, politiet, Vejdirektoratet og Limfjordstunnelens beredskab - et samarbejde, der skal sikre hurtigere afhjælpning i forbindelse med uheld i tunnelen.


Denne indsats på forsøgsbasis ligger i direkte forlængelse af et initiativ, som vi for et års tid siden tog i Erhverv Norddanmark. Her samlede vi efter en trafikdebat på DR/P4 gode kræfter fra blandt andet DR/P4, Nordjyllands Politi, Nordjyllands Trafikselskab, Vejdirektoratet, Aalborg Kommune, Aalborg og Omegns Vognmandsforening samt Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening for at drøfte, hvad vi kan gøre for at fremme bedre trafikafvikling. Mens vi venter på Den Tredje Limfjordsforbindelse.


Et af de virkemidler dette forum har drøftet, er netop hurtigere indsats ved selv mindre uheld, så der ikke i samme omfang som nu opstår ofte meget omfattende kødannelser, selvom hændelsen i sig selv er begrænset og ikke burde resultere i de store forsinkelser.


Lige så glædeligt det er, at der nu bliver igangsat et målrettet forsøg, lige så bekymrende er det, at der ikke i Folketinget er taget konkrete skridt til at få Den Tredje Limfjordsforbindelse på finansloven. Det centrale er fortsat sårbarhed - uanset hvor meget og hvor hurtigt der bliver ryddet op i tunnelen. Det er nødvendigt med flere limfjordsforbindelser, hvis vi for alvor skal kunne afhjælpe store forsinkelser på både gods- og persontransport. Og i Erhverv Norddanmarks optik er der ingen tvivl om, at Den Tredje Limfjordforbindelse skal være en vestlig forbindelse, så der skabes ægte alternative transportveje til, fra, i og omkring Aalborg. Det gøres ikke med en udvidelse af det eksisterende tunnelanlæg, men det er godt at læse, at der nu bliver gjort en ekstra indsats for at mindske trafikale hindringer - mens vi venter på Den Tredje Limfjordsforbindelse.




Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest