Sæt kryds ved erhvervsvenligheden


retur
Af formand Rasmus Haugaard


16. november 2021 peger vælgerne på personer, der de næste fire år skal lede udviklingen landets regioner og kommuner. I den forbindelse er det værd at slå fast, at Erhverv Norddanmark ingen partipolitisk farve har. Men vi har som regionens ældste, største og stærkeste erhvervsorganisation virksomhedernes ve og vel som sigtemærke: Vores fornemmeste opgave er at medvirke til, at her er attraktivt at drive og udvikle virksomhed.

Fravær af partipolitisk farve er ikke det samme som holdningsløs. Vi giver jævnligt vores mening til kende - senest om emner som etablering af en international grundskole i Aalborg, praktikpladser til lærlinge og omfordeling af universiteternes basismidler. Og om løsning af de infrastrukturmæssige udfordringer i og omkring Aalborg, herunder etablering af Den Tredje Limfjordsforbindelse.

Vores opfordring er derfor ikke at stemme på denne eller hin kandidat. Men at kaste loddet i hatten, hvor der bliver gjort mest for at fremme erhvervslivets arbejds- og udviklingsvilkår. Og her vil vi særligt fremdrage tre områder, som er værd at se på, når man vælger: Kvalificeret arbejdskraft, lokale erhvervsvilkår og offentlig-privat samarbejde.

Kvalificeret arbejdskraft:
Det kræver et stærkt lokalpolitisk fokus på at skaffe den nødvendige arbejdskraft, hvis ikke den aktuelle udvikling skal skabe alvorlige problemer. En del af løsningen vil være at ledige med manglende kvalifikationer bliver tilbudt nødvendig opkvalificering. Og så skal jobcentrene sætte klare mål for, hvordan antallet af ledige kan nedbringes til et minimum. Men det handler også om, at det enkelte jobcenter har reelt kendskab til virksomhedens kompetencebehov.

Lokale erhvervsvilkår:
Fortsat velstand med verdens bedste velfærd kræver gode rammer for erhvervslivet. Konkret drejer det sig blandt andet om, at den kommunale forvaltning i videst muligt omfang er aktiv medspiller, når nogen vil etablere, udvide eller ombygge en virksomhed. Nogle af vejene frem er én indgang for erhvervslivet til kommunen og en fortsat udbygning af dialogen mellem erhvervsliv, politikere og embedsmænd.

Offentlig-privat samarbejde:
De kommende år vil byde på markante samfundsmæssige udfordringer, uanset om fokus er på demografien, velfærdssamfundet eller den grønne omstilling. Det er ikke opgaver, det offentlige kan løse alene - der skal tænkes i tæt samspil med den private sektor.
Når en kommune i højere grad bliver forbruger og indkøber end producent og leverandør, er der plads til nye løsninger, sikring af den nyeste viden og teknologi samt afsætning af løsninger til andre dele af Danmark og udlandet. Det handler eksempelvis om, at kommunens indkøbere skal have bedre forudsætninger for at samarbejde med private virksomheder, men også at kommunen er tydeligere i krav og betingelser for samarbejde med private leverandører.

Det er fra virksomhederne, pengene til rigtigt meget af det, der bliver gennemført i kommunen, kommer. Derfor er det så vigtigt med optimale betingelser for virksomhedernes udvikling, for udvikler de sig ikke, går det uvægerligt ud over blandt andet jobs, uddannelse og kulturliv.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest