Stadig stærkere erhvervsfokus


retur

Debatindlæg sendt til Nordjyske Stiftstidende 26-11-2014

På flere niveauer har der det seneste par måneder været rigtig gode takter i forhold til en stadig stærkere erhvervsfokus fra det offentliges side. Vi bifalder naturligvis den udvikling - og støtter den så meget, vi overhovedet kan.

Et klart eksempel på mere målrettet erhvervsfokus kom, da de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland præsenterede oplægget til Business Region North Denmark. Dette organ skal efter planerne være på plads til årsskiftet - med det overordnede formål at få det størst mulige udbytte af de investeringer, de enkelte parter foretager på erhvervsfremmeområdet. Dels vil man have mere ud af kommunernes faste udgifter til blandt andet NordDanmarks EU-kontor og Væksthus Nordjylland, dels vil man have en bedre koordinering af de mange initiativer, der bliver taget med henblik på at trække regionale, nationale og internationale midler til udviklingsprojekter i det nordjyske. Og endelig er der et ønske om at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant over for både arbejdskraft og investorer.

Udgangspunktet for indsatsen er en erkendelse af, at Nordjylland er stærkt udfordret af ikke mindst globaliseringen af økonomien, faldet i antallet af erhvervsaktive yngre, en svag befolkningsudvikling og en fortsat udbygning af de større byområder med indbygget risiko for affolkning af yderområderne.

Det er glædeligt at læse, at man har blik for, at positiv erhvervsmæssig vækst uanset hvor den finder sted i regionen, er til gavn for regionen som helhed. Denne holdning er en forudsætning for at kunne lægge en ambitiøs, fælles erhvervspolitik med blikket rettet på en koordineret indsats, blandt i form af konkrete nordjyske udviklingsprojekter.

Som det fremgår af arbejdsgrundlaget for Business Region North Denmark, påtager det nye samarbejde sig en vigtig rolle mellem det strategiske niveau - der hvor rammen bliver sat af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi og de kommunale strategier - og det udførende niveau. I Erhverv Norddanmark tror vi, at Business Region North Denmark vil kunne bidrage væsentligt til at samle de gode kræfter i Nordjylland og tilvejebringe en mere koordineret indsats. Derfor har vi også tilkendegivet, at vi gerne stiller med kræfter til det nye samarbejdes ErhvervsForum, der især skal sammensættes af erhvervsledere fra de 11 kommuner og repræsentanter fra forskning og uddannelse i regionen.

Et andet centralt område, som vi med glæde engagerer os i, er uddannelse. Vi var i sin tid med til at etablere Aalborg Handelsskole. Den internationale skole i Aalborg blev til på baggrund af et initiativ, som vi var stærkt medvirkende til at tage. Vi er repræsenteret i så forskellige uddannelsesinstitutioner som Hasseris Gymnasium, University College Nordjylland og Aalborg Sportshøjskole. Tech College Aalborgs direktør har plads i vores bestyrelse. Vi sidder med, når Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune mødes. Vi har arbejdet på at skabe en stærkere dialog mellem grundskolen og erhvervslivet - før det blev en del af skolereformen. Vi har engageret os i Aalborg Kommunes STAY-initiativ, der har fokus på at synliggøre de attraktive jobmuligheder i Nordjylland og bygge bro mellem virksomheder og højtuddannede. Og gennem vores medlemskab af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Aalborg er vi involveret i bestræbelserne på at finde lærepladser til grønlandske studerende.

Netop i relation til uddannelsesområdet er det glædeligt at se, at der fra regionens side sættes mere fokus på iværksætteri og innovation. I Vejle, som er blevet kåret som årets vækstkommune 2014, underviser man børn fra 6.-7. klasse i muligheden for at blive iværksætter - og det har allerede båret frugt i form af, at flere unge har fået succes som iværksættere, inden de har forladt grundskolen. Her i regionen besluttede Regionsrådet tidligere på måneden at give godt 11 mio. kr. til projekter inden for uddannelseskultur, fastholdelse, iværksætteri og talentudvikling. Som Otto Kjær Larsen, der er formand for regionens udvalg for vækst, innovation og kompetencer, så rigtigt sagde det, da beslutningen blev præsenteret: "Nordjylland skal leve af de gode idéer, og vi skal kunne tilbyde virksomhederne nogle kommende medarbejdere, som tænker nyt, og som kan omsætte gode idéer til forretning."
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest