Stadig stort behov for bedre vilkår for erhvervslivet


retur
- formand Rasmus Haugaard

Mens Aalborg fra 2017 til 2019 i Dansk Industris temperaturmåling af erhvervsklimaet i landets kommuner oplevede en støt udvikling i den rigtige retning - fra nummer 69 til 51 til 45 - faldt den nordjyske hovedstad i 2020 alvorligt tilbage. Dengang blev det til en beskeden 64.-plads. I den netop offentliggjorte undersøgelse har Aalborg imidlertid bevæget sig 10 pladser i den rigtige retning og er nu nr. 54.

Det er ikke nogen prangende fremgang, men i det mindste er det et udtryk for, at det seneste år synes at være forløbet bedre - og at man kan gøre sig forhåbninger om, at tilbagegangen i 2020 var en enlig svale.

I forbindelse med fusionen mellem Dansk Byggeri og Dansk Industri er den årlige temperaturmåling blevet tilpasset ud fra de to organisationers mangeårige undersøgelser af de kommunale erhvervsvilkår. Et af resultaterne er, at man nu måler på 10 kategorier.

Aalborgs 54.-plads er et overordnet billede, men dykker man ned i de enkelte kategorier, er der meget store udsving. Kommunen klarer sig rigtig godt inden for "Digitale rammer" (nr. 18) og "Grøn udvikling" (nr. 27), "Infrastruktur og transport" (nr. 27) og "Uddannelse" (nr. 31), mens resultatet er mere middelmådigt, når det gælder "Arbejdskraft" (nr. 48).

Ser vi på "Kommunal sagsbehandling", "Brug af private leverandører" samt "Skatter, gebyrer og erhvervsjord", placerer Aalborg sig beklageligvis blandt landets ringeste. Naturligvis kan det være vanskeligere at være en stor kommune med et stort erhvervsliv og dermed mange og forskelligartede hensyn at tage. Alene af den grund er det sværere for Aalborg end eksempelvis den mangeårige topscorer Ikast-Brande at placere sig blandt de øverst rangerede kommuner. Imidlertid er der historisk belæg for, at det langtfra er en umulig opgave. Man må ikke glemme, at Aalborg i 2013 placerede sig blandt de 25 i erhvervsmæssig henseende bedste kommuner. Det må være muligt at komme i nærheden af det resultat igen.

På baggrund af den aktuelle undersøgelse er det Erhverv Norddanmarks opfordring til Aalborg Kommune, at

  • Der bliver investeret yderligere ressourcer i "Kommunal sagsbehandling" (nr. 69), så virksomhederne i langt højere grad oplever hurtig, løsningsorienteret og kompetent sagsbehandling
  • Kommunen i betydeligt videre omfang ser på "Brug af private leverandører" (nr. 74) og derigennem medvirker til at øget effektivitet og højere kvalitet
  • Der inden for kategorien "Skatter, gebyrer og erhvervsjord" (nr. 73) bliver skabt yderligere adgang til attraktive fysiske rammer, både for eksisterende virksomheder og potentielle tilflyttere

Ser vi på de øvrige nordjyske kommuner, er der også i år fremgang at spore hos Morsø, Thisted, Brønderslev og Vesthimmerland. Desværre falder alle andre tilbage, når man sammenligner med 2020-tallene, nogle endda ganske voldsomt. Det kan ikke udelukkes, at virkningerne af tiden med coronarestriktioner har spillet ind, men det ændrer ikke på billedet: Der er generelt i de nordjyske kommuner meget at arbejde med, når det gælder forbedring af erhvervslivets vilkår.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest