Statslige arbejdspladser afgørende for fortsat nordjysk udvikling


retur

Af formand Steen Royberg - debatindlæg sendt til Nordjyske Stiftstidende 28-5-2015

I Erhverv Norddanmark har vi gennem længere tid arbejdet for, at sætte de statslige arbejdspladser - og investeringer - til debat. Danmark skal ikke have en strategi kun for udvikling af hovedstaden, men for hele landet. Vi vil ikke stille os tilfredse med statslige arbejdspladser styret fra og af København. Vi kan - eksempelvis her i Nordjylland - lige så vel som København varetage statslige opgaver, hvor ledelsen fuldt og helt befinder sig her. Derfor hedder det ikke bare statslige arbejdspladser, men statslige opgaver uden for København. Og logistikmæssige udfordringer i den forbindelse er altså ikke noget argument mod at flytte ud. Når infrastrukturen fungerer optimalt, er det jo ikke svært at komme fra A til B i et land som Danmark.

Der er mange, der i denne forbindelse taler om, at det er Udkantsdanmark, der skal tilgodeses, men det handler ikke om at stoppe blødningen uden for København. Det vi taler om her, er jo ikke udkant, men solide, bæredygtige byer, der bare ikke ligger på den østlige side af Valby Bakke. Byer, der har den kritiske masse, der nødvendigvis skal være for at kunne huse et antal statslige arbejdspladser eller retfærdiggøre en statslige investering.

Man må ikke være blind for, at der vil være en stor afledt effekt af at flytte statslige arbejdspladser ud, for intet er mere forkert, end at det kun har interesse for offentligt ansatte. Statslige investeringer og arbejdspladser har stor betydning for at kunne fastholde og tiltrække private virksomheder. Statslige medarbejdere og arbejdspladser vil øge efterspørgslen efter varer og ydelser lokalt. Og flere beskæftigede har stor betydning for skatteindtægterne og dermed mulighederne for gode servicetilbud. Derfor skal staten sprede alle sine institutioner ud, så hele landet tilgodeses med flere vidensarbejdspladser og -opgaver. I et nordjysk perspektiv er flere statslige investeringer i infrastruktur og flere statslige arbejdspladser afgørende for en fortsat udvikling af velstand i hele regionen. Statslige investeringer og opgaver går nu en gang hånd i hånd med private investeringer.

Det er ikke længe siden, at Folketinget med tre stemmers margin forkastede et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde en plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Det skal man dog ikke lade sig forvirre eller slå ud af, for det er ganske normalt, at en regering og dens støttepartier ikke vil gå ind for nok så godt et forslag, så længe det er fremsat af oppositionen - blot for efter nogen tid selv at fremsætte et nogenlunde enslydende forslag, som der så godt kan skaffes flertal for. Sådan er politik desværre nu og da så barnagtig.

Så meget desto vigtigere er det, at statslige arbejdspladser og investeringer bliver ved med at være en central del af debatten frem til vi har været ved valgurnerne 18. juni. Både for vælgerne og for kandidaterne. Kun på den måde kan vi sikre, at der efter valget reelt kommer til at ske en forandring, der er til fordel for det Danmark, der ligger uden for Slotsholmen.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest