Studerende og virksomheder går glip af åbenlyse muligheder for fælles udvikling


retur
Af direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark

Til trods for at Nordjylland i snart 50 år har haft et særdeles erhvervsorienteret universitet, er der stadig en bekymrende afstand mellem de studerende og virksomhederne i regionen.

Der er ingen tvivl om, at Aalborg Universitet er det mest erhvervsvenlige blandt landets videregående uddannelsessteder, men desværre er det en styrke, som kun i begrænset omfang kommer de nordjyske virksomheder til gode. Som det er nu, går både studerende og virksomheder glip af åbenlyse muligheder for fælles udvikling.

Som Aalborgregionens største erhvervsorganisation hører Erhverv Norddanmark ofte om medlemsvirksomheder, der gerne vil gøre brug at universitetets og de studerendes kompetencer, men finder vejen ind til dem for vanskelig at betræde. Samtidig erfarer vi gennem de forskellige fora i universitetsregi, hvor vi er repræsenteret, at man på universitetet tit finder det regionale erhvervsliv for svært at råbe op. Det er en af årsagerne til, at det i højere grad er virksomheder uden for Nordjylland, der drager nytte af universitetets styrker.

Jeg er udmærket klar over, at Aalborg Universitet ikke er sat i verden for Nordjyllands skyld. I hvert fald ikke kun derfor. Men det er Erhverv Norddanmark, og derfor gør vi gerne en ekstra indsats for at styrke forbindelsen mellem universitetet og virksomhederne i regionen.

Vi har i øjeblikket en person tilknyttet, der sammen med tre studerende fra hver sit fakultet skal afdække, hvad det er, der lægger hindringer i vejen for en meget mere udtalt grad at samarbejde. Vi ser på, hvorfor de studerende ikke i større omfang samarbejder med nordjyske virksomheder og hvorfor det regionale erhvervsliv ikke gør mere brug af de studerendes kompetencer, end tilfældet er. På baggrund af denne viden vil vi nå frem til, hvad der skal til for at øge samarbejdet - uanset om der er tale om projektforløb, studiejobs, praktik eller nogle af de andre muligheder for fælles udvikling.

Desuden har vi indbudt interesserede universitetsstuderende til et praktikforløb om en dybtgående analyse af, hvordan man kan effektivisere processen i forbindelse med virksomhedssamarbejder. Målet er at sikre virksomhederne én klokkeklar indgang, hvor de nemt og overskueligt kan finde ind til de rette personer på universitetet. Mens vi venter på det, er det sikreste oftest at kontakte Erhverv Norddanmark, så vi kan hjælpe med at finde den relevante kontakt.

Det er en udfordring at få de studerende til at interessere sig for virksomheder uden for regionens største byer. Det er ikke godt, for da Nordjylland har en overrepræsentation af små og mellemstore virksomheder spredt ud over hele regionen, er det klart, at det er dér, guldet ligger. Uanset at virksomhederne måske ikke befinder sig i centrum at hverken Aalborg, Hobro, Thisted, Hjørring eller Frederikshavn. Og da det er netop disse virksomheder, der ofte har et behov for udefrakommende hjælp til at få realiseret den gode idé eller taget hul på det nye marked, er der så meget mere grund til at få etableret mange flere samarbejdsrelationer mellem de studerende og det regionale erhvervsliv.

Aalborgs familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen sagde det meget præcist på vores rådmandsmøde tidligere i år, da hun beskrev de mange studerende og nyuddannede unge i Aalborg: "Det er et kæmpeprivilegium for enhver kommune at have så mange veluddannede unge, som vi har." Og hendes kollega, sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl, sagde, at dimittenderne er en gave for Aalborg og Nordjylland, men at det er nødvendigt, at de er mere mobile og agile: "Der skal arbejdes med mindsettet, så de er parate til at gå andre veje end dem, der ligger lige for. Samtidig skal de små og mellemstore virksomheder være parate til at give de unge en chance, så de kan være med til at drive væksten."

Jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke ville skrive noget om corona. Men lad os så udtrykke det på en anden måde: I den aktuelle, ganske usædvanlige situation er det afgørende for den fortsatte udvikling, at den enkelte virksomhed overvejer, hvordan en ung akademiker kan gøre en forskel. Og at uddannelsesinstitutionerne gør plads i uddannelsesforløbet til en tidligere og endnu stærkere kontakt mellem virksomheder og studerende.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest