Velfungerende kerne i city afgørende for Aalborg


retur
Af formand Rasmus Haugaard

En nylig undersøgelse af detailhandlens vilkår, som Jysk Analyse har foretaget for Aalborg Kommune, viser med al ønskelig tydelighed et tiltagende problem i det centrale Aalborg:

Mere end hver tredje giver udtryk for utilfredshed med mulighederne for at parkere bilen ved besøg i Aalborgs midtby. Og næsten en fjerdedel angiver dårlige parkeringsmuligheder som den væsentligste årsag til, at de vælger at handle andre steder end i Aalborgs midtby.

I Erhverv Norddanmark håber vi inderligt, at de kommunale beslutningstagere tager tallene til efterretning og erkender, at der mangler parkeringspladser i den centrale del af byen. Der er på ingen måde altid en ledig parkeringsplads, der hvor den skal bruges. Der er tværtimod et klart - og voksende - behov for, at få placeret yderligere parkeringsmuligheder på strategisk udvalgte steder i centrum. I den centrale del af Aalborg gælder det væsentligst yderligere pladser ved Gåsepigen/Sygehus Nord, der sandsynligvis er den sidste mulighed for at etablere et nyt, centralt P-hus til glæde for midtbyen og dens besøgende. Det er derfor afgørende for den fremtidige udvikling af byen, at Aalborg Kommune og Region Nordjyllands udbud og salg af de samlede arealer ved Sygehus Nord og Gåsepigen sker med pligt til at opføre et P-hus til servicering af parkeringsbehovet også uden for projektområdet. Det er ikke nok at sikre den kapacitet, der allerede er ved Gåsepigen/Sygehus Nord - der må en kraftig kapacitetsforøgelse til. Og så skal man selvsagt værne om alle eksisterende centrale parkeringshuse, da offentlige pladser med parkering i større stil i dag er begrænsede.

Nogen vil måske spørge, om det kan være så vigtigt med de parkeringspladser. Skulle de virkelig være i tvivl, kan de af undersøgelsen læse, at 37 procent af de kunder, der kommer fra Aalborg kommune, benytter bilen, når de besøger det centrale Aalborg. Og når det gælder gæster fra nabokommunerne, stiger tallet til næsten otte ud af ti. Kan disse besøgende ikke parkere nogenlunde fornuftigt - ja, så kommer de ikke. Se blot på de tal, jeg nævnte indledningsvist.

Denne udvikling er ikke alene en trussel for detailhandlen i Aalborgs midtby. Det har også stor betydning for Aalborg som helhed, for uden en city- og storbypræget bykerne taber byen gæster. Og tror nogen, at de handlende "bare" handler i butikkerne, må de tro om igen. Det fremgår nemlig også af undersøgelsen, at mere end 80 procent af de borgere i Aalborg kommune, der har handlet i midtbyen inden for det seneste par måneder, i forbindelse med besøget har været på café, mens 78 procent har været på restaurant og knap halvdelen i biografen. Dertil kommer, at mere end hver tredje har benyttet besøget til at deltage i forskellige former for større begivenheder i byen.

Så jo - det betyder i allerhøjeste grad noget for Aalborgs trivsel og udvikling, at man kan parkere. Og gøre det centralt.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest