Verdens udfordringer er vores - og vores udfordringer er verdens


retur

Af Anders Hjulmand, afgående formand for Erhverv Norddanmark

Efter afslutningen af dette års udgave af World Economic Forum i Davos skrev Morgenavisen Jyllands-Posten:

"Topcheferne kunne ? fortælle ?, at de har ? kroner i kassen, men at de ikke finder det forsvarligt at investere dem under de nuværende usikre forhold. De savner, at politikerne går forrest og sørger for bedre rammebetingelser, lavere skattetryk og frem for alt holder op med at skabe usikkerhed om erhvervsbeskatningen med et væld af modstridende udmeldinger." Og videre hed det i avisen: "De små- og mellemstore virksomheder ? skaber arbejdspladserne og vil gerne investere, men har i mange tilfælde hidtil haft svært ved at møde den nødvendige forståelse i bankerne."

Men det kunne jo reelt lige så godt gælde for Danmark - og for Nordjylland. Vi må erkende, at verdens udfordringer i stadig stigende grad er vores. Og at vores udfordringer i stadig stigende grad er verdens.

I Davos fremhævede man især udfordringer som adgang til tilstrækkeligt og rent vand, ekstremt vejr, uholdbar befolkningseksplosion i byerne, udviklingen i mængden af patienter med kroniske sygdomme og fastholdelse af fossile frem for bæredygtige energikilder. Det er ikke nødvendigvis det, der optager medlemmerne af Erhverv Norddanmark allermest. Men i fremtiden bør det måske være det. Det er nemlig ifølge den seneste "Global Risks"-rapport fra World Economic Forum de mest presserende risici.

Men det er jo også ud af disse ting, at muligheder og løsninger vokser. Meget bygger på viden, ressourcer og teknologi, vi allerede har, og som gør det muligt allerede i dag at vende kriserne til muligheder til gavn for samfund og erhvervsliv. Også for nordjyske virksomheder er der muligheder her - hvis de vel at mærke er tilstrækkeligt visionære og evner at tænke uden for de vante rammer.

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle, når muligheder og løsninger skal realiseres. Men det offentlige skal hjælpe løsningerne på vej, for eksempel gennem regulering, der kan flytte efterspørgslen over på løsningen af de globale kriser. Som Dennis Nally, der er global topchef for PricewaterhouseCoopers udtrykte det i forbindelse med Davos-topmødet: "Topchefernes største bekymring er overregulering. Finanskrisen og den verdensøkonomiske recession har givet mange regeringer et behov for at vise handlekraft, og det er kommet til udtryk i endnu mere regulering af erhvervslivet, og som oftest en regulering, der ikke er koordineret på tværs af grænsen." Og videre siger Dennis Nally: "De europæiske topchefer bebrejder regeringerne, at de ikke gør mere for at fremme væksten ved for eksempel at mindske de offentlige udgifter, sænke skatterne og især styrke erhvervslivets rammevilkår. Regeringerne bebrejder omvendt topcheferne, at de ikke sætter gang i investeringerne. Det er ikke en frugtbar dialog."

Og endnu en interessant betragtning fra Davos, denne gang fra Kim Nøhr Skibsted, der trådte sine erhvervsmæssige barnesko i det nordjyske og i dag er kommunikationsdirektør hos Grundfos: "Hvis vi skal vende risici og udfordringer til muligheder til gavn for samfund og erhvervsliv, så skal politikerne spille en aktiv rolle og understøtte adfærd og markedsmuligheder, der gør det attraktivt at fokusere på løsninger."

Man kan ikke længere betragte Aalborg eller Nordjylland ud fra et rent aalborgensisk eller nordjysk perspektiv. Dertil er verden blevet for kompleks. Vi er alle - borgere, virksomheder og offentlige myndigheder - en del af et større hele, som har stadig mere indflydelse på vores hverdag. Så meget desto mere glædeligt er det at se, at Aalborg Erhvervsråd i sin strategi for de kommende fire år har valgt at betragte Aalborg som en global by. Ikke som en stor-by, men som en by med et stort udsyn og en stor appetit på verden. Det er der grund til at rose erhvervsrådet og Aalborg Byråd for - ganske som etableringen af det nye erhvervssamarbejde, der omfatter Nordjylland som helhed, bør afføde ros. Det er spændende - og det er i Erhverv Norddanmarks optik så absolut den rigtige vej på gå.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest