Vi samarbejder gerne om uddannelse


retur
Af Anders Hjulmand - sendt til Nordjyske Stiftstidende 25-9-2014

I dialogen om nedsættelse af dækningsafgiften skrev beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen forleden i Nordjyske Stiftstidende, at hun godt kunne tænke sig, at "erhvervsorganisationerne tog mere ansvar for at skabe studiejobs til de studerende og navnlig praktikpladser til de unge i erhvervsuddannelserne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi etablerede et formaliseret samarbejde, så vi sammen er med til at sikre jobs til de ledige, der har brug for en hånd for at komme i job igen."

Vi skrev i vores seneste indlæg, at Erhverv Norddanmarks dør aldrig er lukket. Det gælder selvsagt også, når emnet er uddannelse. Vi er altid klar til dialog med Aalborg Kommune - og andre relevante interessenter - om hvilke muligheder vi sammen kan skabe.

Vi synes måske nok, at det er en kende hus forbi, når Mai-Britt Iversen opfordrer os til at tage "mere ansvar". Det er vanskeligt ikke at læse som en kritik af den indsats, som vi allerede yder, så for fuldstændighedens skyld vil vi gerne pointere dette:

Vi var i sin tid med til at etablere Aalborg Handelsskole. Den internationale skole, som i dag er en del af Skipper Clement Skolen, blev til på baggrund af et initiativ, som vi var stærkt medvirkende til at tage i slutningen af 1990'erne. Vi er repræsenteret i så forskellige uddannelsesinstitutioner som Hasseris Gymnasium, University College Nordjylland og Aalborg Sportshøjskole. Tech College Aalborgs direktør har plads i vores bestyrelse. Vi sidder med, når Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune mødes. Vi har som et resultat af drøftelser i vores Advisory Board arbejdet på at skabe en stærkere dialog mellem grundskolen og erhvervslivet - før det blev en del af skolereformen. Vi har engageret os i det kommunale STAY-initiativ, der har fokus på at synliggøre de attraktive jobmuligheder i Nordjylland og bygge bro mellem virksomheder og højtuddannede. Og gennem vores medlemskab af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Aalborg er vi aktuelt involveret i bestræbelserne på at finde lærepladser til de grønlandske studerende.

I vores eget regi nedsatte vi i efteråret 2012 et udvalg med fokus på kompetenceudvikling i Aalborg-regionen. Det er udvalgets opgave at medvirke til, at der hos vores medlemsvirksomheder bliver skabt flere studiejob og praktikpladser, ligesom udvalget skal medvirke til, at der i Nordjyllands virksomheder bliver ansat flere akademikere. I forbindelse med arbejdet i dette udvalg har vi blandt andet kortlagt i hvilket omfang vores medlemsvirksomheder benytter sig af studenterjob, videnpilotordninger, praktikanter og lignende. Ud over at dokumentere det aktuelle billede har alene denne undersøgelsen i flere tilfælde skabt konkret kontakt mellem virksomheder og studerende på de videregående uddannelser.

Vi holder fortsat fokus på at hjælpe vores medlemsvirksomheder med at forberede sig bedst muligt på fremtidens konkurrence igennem kompetence- og uddannelsesløft. Det sker blandt andet ved at henvise dem til Karrierecentret på Aalborg Universitet, ligesom vi i foråret gennemførte et velbesøgt arrangement, om hvordan virksomheder kan få et udbytterigt og produktivt samarbejde med studerende. Ved arrangementet, der fandt sted i produktionshallen hos System Cleaners, fortalte Tech College Aalborg, University College Nordjylland og universitets karrierecenter om værdiskabende muligheder såsom studiepraktik, elevplads, studiejob og opgaveskrivning. Det er vores hensigt at gennemføre flere arrangementer af denne art - og at videreudvikle konceptet, hvor vi er det naturlige bindeled mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de nyuddannede.

Med disse fakta på plads tager Erhverv Norddanmark meget gerne den handske op, som Mai-Britt Iversen har kastet. Rådmanden lægger op til "et formaliseret samarbejde, så vi sammen er med til at sikre jobs til de ledige, der har brug for en hånd for at komme i job igen". Det vil vi selvsagt gerne være med til. Vi regner med, at rådmanden kalder på os, når der skal tales om konkrete initiativer.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest