Vi ser frem til den fortsatte dialog


retur
Af formand Anders Hjulmand - debatindlæg sendt til Nordjyske Stiftstidende
26-5-2014

Som vi skrev i et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende i december 2013, tager Erhverv Norddanmark imod det nye byråd i Aalborg med åbent sind og håber, at flertallet må være i stand til at se sandheden i, at hvad der er godt for erhvervslivet, er godt for kommunen som helhed.

Vi har allerede i flere omgange haft god dialog med ikke mindst borgmester Thomas Kastrup-Larsen og vi glæder os over, at der synes at være opblødning i forhold til nogle af de synspunkter, som han fremsatte i forbindelse med valgkampen.

Aalborg Kommune skal i løbet af i år have udarbejdet en erhvervsplan for perioden 2015-18. Dette arbejde blev indledt for en lille måneds tid siden på et møde i Aalborg Erhvervsråd, hvor blandt andre Erhverv Norddanmark har sæde. Erhvervslivets repræsentanter benyttede naturligvis anledningen til at fremlægge de punkter, som vi mener, skal indgå i planen - herunder blandt andet regulering af de kommunale skatter, afgifter og gebyrer.

20. maj 2014 kunne man så i Nordjyske Stiftstidende læse, at borgmesteren er parat til dialog. I avisen hedder det blandt andet: "Jeg har ingen problemer overhovedet med, at vi får gennemsigtighed med hensyn til, hvor Aalborg Kommune ligger i forhold til andre kommuner og i forhold til afgifter og den slags ting. Det, der er vigtigt for os, er en kommune, som appellerer til erhvervslivet, og som skaber arbejdspladser."

Thomas Kastrup-Larsen understreger, at der grundlæggende ikke er noget, der ikke kan diskuteres i forbindelse med erhvervsplanen. Det er vi selvsagt meget tilfredse med at høre. Det er nu en gang virksomhederne, der skal skabe grundlaget for den velfærd, som politikerne af folket er valgt til at administrere. Derfor er det vigtigt, at vores synspunkter bliver hørt og bliver en del af den kommende plan for kommunens udvikling.

Borgmesteren er i avisen citeret for at sige, at han ikke mener, at nedsættelse af afgifter "skulle skabe den store vækst, det tror jeg ikke har en voldsom effekt." Borgmesteren tror mere på, at "man skal finde ud af, hvor Aalborg har potentiale for at skabe flere arbejdspladser som blandt andet informations- og kommunikationsteknologi, sundhed og det arktiske område".

Vi kan kun være enige i, at det er vigtigt at finde ind til Aalborgs potentiale. Men i vores optik er det nu en gang også nødvendigt for alvor at få set på, hvor erhvervslivets arbejdsvilkår vil kunne lempes gennem blandt andet lettelse af kommunale skatter, afgifter og gebyrer. Vi har tidligere argumenteret for dette og i den forbindelse fremlagt eksempler fra København, Aarhus, Odense og Horsens, der i øvrigt alle er kommuner med socialdemokratisk ledelse.

Her og nu ser vi frem til den fortsatte dialog med Aalborg Kommune, så vi i fællesskab kan få skabt det bedst mulige grundlag for den videre udvikling af denne del af kongeriget.



Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest