Vi skal ha' mange flere unge i spil


retur
For nylig skrev borgmester Thomas Kastrup-Larsen i et opslag på de sociale medier, at "det går rigtigt godt med at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune." Det underbyggede han med aktuelle tal, der viser, at ledigheden i kommunen nu er faldet til et niveau lavere end i 2019 - altså før coronavirus vendte op og ned på mangt og meget. Borgmesteren udtrykte fortrøstning til, at ledigheden kan komme endnu længere ned: "Alle der kan - skal i arbejde".

Erhverv Norddanmark er ved at lægge sidste hånd på den aktuelle udgave af den kvartalsvise Nordjysk Temperaturmåling, som vi foretager i samarbejde med Spar Nord og Det Nordjyske Mediehus. Den koncentrerer sig om 2. kvartal 2021 og indikerer, at der formentlig er et flaskehalsproblem under opsejling.

Nordjysk Temperaturmålings sammenvejede aktivitetsindeks, der måler aktivitet inden for bolig- og arbejdsmarkedet, konkurser og tvangsauktioner, viser som forventet, at beskæftigelsen steg markant ved dansk økonomis genåbning i 2. kvartal. Samtidig kunne vi konstatere, at servicesektoren - herunder specielt restauranter og forlystelser - i takt med den gradvise genåbning oplevede en markant fremgang i aktiviteten, men samtidig udpræget mangel på arbejdskraft.

Ifølge Danmarks Statistik faldt den nordjyske ledighed fra 1. til 2. kvartal 2021 fra 4,8 til 4,3 procent, der er det laveste niveau siden 1. kvartal 2020 - altså før coronanedlukningen.

På landsplan steg beskæftigelsen med 35.000 i april og 45.000 i maj 2021, hvor de største stigninger er sket inden for handel/transport, erhvervsservice og kultur/fritid. Målt på beskæftigelsen har 2. kvartal 2021 vist en af de største stigninger, der nogensinde er set i Danmark. Vi kender endnu kun tallene for de nævnte måneder, men overfører vi denne udvikling til Nordjylland - mens vi venter på de endelige tal, der foreligger ultimo september - svarer det til en stigning på cirka 5.000 beskæftigede. Holder denne antagelse stik, vil det bringe beskæftigelsen i Region Nordjylland op på over 265.000 eller over niveauet i 1. kvartal 2020.

Den udvikling kan man kun være glad for. Til gengæld er det noget mere forstemmende at se dugfriske tal fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, der dækker Nord-, Vest- og Østjylland. Heraf kan man blandt andet udlede, at andelen af unge (16 til 29 år) uden for arbejdsmarkedet ligger på omkring 15 procent. Sådan var det for 10 år siden og sådan er det i dag - desværre en temmelig konstant størrelse.

Holder de ting stik, som vi udleder af tallene i Nordjysk Temperaturmåling, vil de kommende måneder bringe et stadig stigende forbrug. Det vil medføre yderligere behov for arbejdskraft - også når der ikke længere er behov for et stort antal podere på testcentrene.

Med en fortsat nedadgående ledighed og en stigende aktivitet i erhvervslivet er der betydelig risiko for, at der opstår en flaskehals, hvor virksomhederne ikke kan få de medarbejdere, de har behov for.

Det er særligt tallene for de nordjyske unges tilknytning til arbejdsmarkedet, der optager mig, for her ligger et uudnyttet potentiale. Ser vi alene på data fra det senest opgjorte år, er omkring 62 procent af de unge mellem 16 og 29 år i arbejde, mens 3 procent er ledige. Dertil kommer næsten 23 procent under uddannelse og knap 12 procent, der af forskellige årsager er uden for arbejdsstyrken. Og tilbage er så de famøse 15 procent, der hverken har job, er registreret som ledige eller er under uddannelse. Og det er dem, vi skal gøre en ekstra indsats for at få i spil. Naturligvis for deres egen skyld, men sandelig også for samfundets.

Vi skal give plads til alle unge, blandt andet ved at sørge for, at de har de rette kvalifikationer til at kunne træde ind på arbejdsmarkedet. Vi skal sikre, at alle jobs og brancher er gode at være beskæftiget i - og bliver betragtet som gode. Og vi skal give også de små virksomheder optimale vilkår, når de skal ansætte en ung, der måske er den første medarbejder ud over indehaveren.

Se Nordjysk Temperaturmåling her: www.erhvervnorddanmark.dk/1431/nyt/nordjysk-temperaturmaaling Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest