4. maj Kollegiet har brug for en hånd


retur
4. maj 2020 er det 75 år siden, Anden Verdenskrig sluttede for Danmarks vedkommende. Og det er samtidig 70 år siden, 4. maj Kollegiet i Hasserisgade i Aalborg tog imod de første beboere.

John Kjær, der som kollegiets efor har haft ansvaret for driften siden slutningen af 2016, fortæller at snart syv årtier ikke er gået sporløst hen over kollegiet. Trods løbende vedligeholdelse trænger det til en større renovering:

- Det er et fint og godt hus, men det er præget af de mange års brug og af, at man ikke ligefrem tænkte i energivenlighed, da man byggede sidst i 1940'erne. Nu er det absolut påkrævet, at vi får løftet standarden, blandt andet i form af nye vinduer, hulmursisolering og opgradering af toiletter og køkken. Det sidste er vigtigt i et hus, hvor det er en del af tilbuddet til beboerne, at vi sørger for fuld kost mandag til fredag.

4. maj Kollegiet er en selvejende institution oprettet af Frihedsfonden til minde om Danmarks frihedskamp. Kollegiet, der har syv søstre rundt om i landet, drives uden offentlige tilskud.
- Det er jo ikke bare et kollegium, men en særlig institution - et levende monument over den frihedskamp, der var en nødvendighed, for at vi kunne få et frit land igen. Det er det, vi skal have fremtidssikret, pointerer John Kjær.

Det er ikke fordi, der bliver talt en masse om Anden Verdenskrig på kollegiet, men historien er en tydelig del af huset. Der er mange minder om modstandskampen - blandt andet i form af værelsernes navn, udsmykning rundt om på kollegiet - og så gælder det for alle beboere, at de har relationer til modstandsfolk. Og interessen for at bo netop her er intakt. John Kjær siger:

- Selvom nogle af de 44 værelser er så beskedne som syv kvadratmeter og så endda med skråvægge, har jeg en venteliste med 50 unge, der alle opfylder kriterierne for at bo her.

Fremtidssikringen af kollegiet beløber sig ifølge John Kjær til omkring 2,5 mio. kr. og i den forbindelse er der en særlig udfordring:

- I sin tid fik vi grunden af Aalborg Kommune, mens huset blev bygget for midler fra Frihedsfonden og lokal indsamling. Der er dermed ingen gæld - og det er besluttet, at der ikke skal optages lån til det forestående arbejde. Derfor har vi brug fra støtte fra gode kræfter, der kan se meningen med, at 4. maj Kollegiet fortsat eksisterer.

John Kjær fortæller, at der på kollegiet er unge "med masser af ressourcer til alle mulige ting", ligesom han håber, at en del arbejder kan udføres med hjælp fra eksempelvis studerende på Tech College Aalborg. Men det ændrer ikke på, at der er behov for kontante midler, for at projektet kan realiseres.
Det er planen, at indsamling af midler skal ske hen over vinteren, så det praktiske arbejde kan udføres i 2019 - og kollegiet stå klar i den fremtidssikrede udgave 4. maj 2020.

ØNSKER DU AT STØTTE RENOVERINGEN AF 4. MAJ KOLLEGIET I AALBORG, kan du gøre det ved at kontakte John Kjær på jk-efor@4majaalborg.dk eller 4070 0405.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest