Aalborg slås med et paradoksproblem


retur
Befolkningen i Aalborg vokser. Det gør antallet af beskæftigede desværre ikke i samme grad og det giver udfordringer - blandt andet i form af mange ledige unge med en ganske ny videregående uddannelse.

I virkeligheden er der tale om et paradoksproblem, for samtidig med at der er mange ledige, melder virksomhederne i stigende grad om, at de ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opgjort, at mere end hver femte af de stillinger, der blev slået op elektronisk fra januar til juni 2019, ikke gav de ønskede kandidater. Omkring halvdelen af stillingerne blev derfor ikke blevet besat, mens den anden halvdel blev udfyldt af medarbejdere uden de rette kvalifikationer. 

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen sagde i forbindelse med arrangementet "Fra stor by til storby", at kommunen de seneste 10 år har fået 21.000 nye borgere og at tilvæksten alene i år ventes at lande på omkring 2.200.

- Det er jo rigtig rart, men som borgmesteren udtrykte det, er vi "ikke helt gode nok til at skabe jobs", for specielt inden for det eneste års tid eller to har man kunnet konstatere, at jobvæksten ikke følger med væksten i befolkningen. Faktisk er det værre end som så, for målt i procent er jobvæksten for Aalborgs vedkommende lavere end i de øvrige danske storbyer - og også
lavere end landsgennemsnittet. Desuden er antallet af nyetablerede virksomheder med reelle arbejdspladser og vækstpotentiale alt for beskedent, siger Erhverv Norddanmarks direktør Kurt Bennetsen. Og han fortsætter:

- Da nye arbejdspladser i større stil bedst kommer ved at tiltrække virksomheder af en vis kaliber fra udlandet eller fra andre dele af Danmark, er det naturligt at spørge, hvorfor disse virksomheder ikke kommer i større omfang, end tilfældet er. Det forstemmende er, at det kan man faktisk ikke svare på. Vi har eksempelvis spurgt Invest in Aalborg, der har til opgave
at trække virksomheder til kommunen, om man har gennemført eller kender til undersøgelser af, hvorfor virksomheder fravælger Aalborg eller tilvælger andre steder i landet, når det er det, de gør. Den viden findes ikke og det tror jeg, er temmelig uheldigt, for så er det jo ret vanskeligt at sige noget kvalificeret om, hvad det er, der skal til, for at en given større virksomhed vil tilvælge frem for at fravælge. 

Kurt Bennetsen er glad for Aalborg Alliancen, som blandt andet har fokus på at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft og at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune:

- Jeg er ikke i tvivl om effekten af Aalborg Alliancen. Der er en række andre sammenhænge, hvor der bliver arbejdet på at løse de pt. største udfordringer for kommune, arbejdsmarked og virksomheder, men med Aalborg Alliancen er der skabt et forum, hvor kræfterne for alvor kan
finde sammen om at løfte opgaverne i et stærkt fællesskab. Det er et rigtig godt afsæt - uanset om det handler om at etablere praktikpladser, finde småjob til ledige med særlige behov, sikre udsatte ledige fleksjob, skånejob og praktikforløb eller bringe højtuddannede i arbejde. Det sidste er en særlig udfordring, som kræver et særligt fokus. Men når det gælder indsigt i, hvorfor virksomheder vælger Aalborg fra eller beslutter sig for at slå sig ned andre steder, er den konkrete viden for begrænset. Det håber Erhverv Norddanmark at kunne medvirke til at
gøre noget ved.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest